Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-6 o 6 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Meddygaeth (MBBCh)

Côd UCAS: A100

Mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd yn cyflwyno cwricwlwm cyffrous gyda chyswllt clinigol cynnar, er mwyn i chi fedru datblygu’n feddyg o’r safon uchaf posibl.

A100

Ffarmacoleg Feddygol (BSc)

Côd UCAS: B210

Astudiwch ffarmacoleg yn yr Ysgol Meddygaeth yng Nghaerdydd, un o’r 5 prifysgol gorau yn y Deyrnas Unedig o ran rhagoriaeth ymchwil.

B210

Meddygaeth: Mynediad i raddedigion (MBBCh)

Côd UCAS: A101

Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar y rhaglen hon i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau un o'r cyrsiau bwydo 3 blynedd gydnabyddedig yn llwyddiannus

A101

Ffiseg gyda Ffiseg Feddygol (BSc)

Côd UCAS: F350

Mae’r cwrs wedi’i ddylunio i roi sylfaen drylwyr mewn ffiseg a chyflwyniad eang i nifer o bynciau arbenigol o ffiseg feddygol.

F350

Meddygaeth: Gogledd Cymru (MBBCh)

Côd UCAS: A102

Yn ardal hardd gogledd Cymru, bydd y rhaglen yn cymell y myfyrwyr i ddatblygu’n feddygon ardderchog, sy’n barod i ollwng gwreiddiau mewn cymunedau lleol, neu debyg, yng Nghymru.

A102

Meddygaeth gyda blwyddyn ragarweiniol (MBBCh)

Côd UCAS: A104

Wedi’i dylunio ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dangos potensial academaidd sylweddol ond nad yddynt wedi cyrraedd yr anghenion pwnc penodol ar gyfer mynediad i’r rhaglen feddygol pum mlynedd o hyd.

A104