Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-17 o 17 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Mathemateg (MMath)

Côd UCAS: G101

Medrwch astudio Mathemateg gan ei fod yn bwnc diddorol a heriol. Mae’r cwrs yn darparu sgiliau pwysig ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.

G101

Mathemateg a Cherddoriaeth (BA)

Côd UCAS: GW13

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno astudio cwrs mathemateg a cherddoriaeth

GW13

Mathemateg Ariannol (BSc)

Côd UCAS: 15R4

Mae’n darparu paratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ym myd arian, a gallwch ddewis o blith ystod eang o fodiwlau ar draws mathemateg, ystadegau, tebygolrwydd, economeg a chyllid.

15R4

Mathemateg (BSc)

Côd UCAS: G100

Mae wynebu heriau mathemateg yn galw am resymeg, sgil a gallu creadigol, ac mae llawer o foddhad a hwyl yn deillio o hynny. Gyda gradd mewn mathemateg bydd gennych chi’r sgiliau y mae galw amdanynt ar gyfer ystod eang o yrfaoedd.

G100

Mathemateg gyda Blwyddyn Dramor (MMath)

Côd UCAS: G104

Mae'r rhaglen bum mlynedd hon yn cynnwys blwyddyn o antur yn astudio yn un o'n prifysgolion partner ledled y byd.

G104

Mathemateg gyda Blwyddyn dramor (BSc)

Côd UCAS: G103

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn cynnwys trydedd flwyddyn llawn antur yn astudio yn un o’n prifysgolion partner ar draws y byd.

G103

Mathemateg a Cherddoriaeth gyda Blwyddyn Dramor (BA)

Côd UCAS: GW31

Mae’r rhaglen Gradd Gyd-anrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i astudio Cerddoriaeth a Mathemateg ar y cyd.

GW31

Mathemateg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (MMath)

Côd UCAS: G112

Medrwch astudio Mathemateg gan ei fod yn bwnc diddorol a heriol. Mae’r cwrs yn darparu sgiliau pwysig ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.

G112

Mathemateg Ariannol gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc)

Côd UCAS: 15R5

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn baratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ariannol, gyda thrydedd flwyddyn llawn antur yn astudio yn un o’n prifysgolion partner ar draws y byd.

15R5

Mathemateg gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: G105

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn cynnwys trydedd flwyddyn sy’n gwella cyflogadwyedd yn gweithio am gyflog yn rôl mathemategydd neu ystadegydd mewn sefydliad o’ch dewis.

G105

Mathemateg Ariannol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 15R6

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn baratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ariannol gyda thrydedd flwyddyn sy’n hybu cyflogadwyedd yn rôl mathemategydd neu ystadegydd cyflogedig.

15R6

Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth (BSc)

Côd UCAS: G991

Mae hwn yn cyfuno ystadegau ac ymchwil weithrediadol yn ogystal ag astudiaeth gyffredinol o Fathemateg mewn cwrs sydd wedi’i deilwra’n ofalus i anghenion y rhai sydd am gadw eu dewisiadau’n agored ac sy’n chwilio am amrywiaeth o gyfleoedd

G991

Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegau gyda Blwyddyn Dramor (BSc)

Côd UCAS: GG23

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn cynnwys trydedd flwyddyn llawn antur yn astudio yn un o’n prifysgolion partner ar draws y byd.

GG23

Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth (MMORS)

Côd UCAS: 252D

Mae hwn yn gyfuniad o Ystadegau ac Ymchwil Weithrediadol yn ogystal ag astudiaeth gyffredinol o Fathemateg mewn cwrs sydd wedi’i deilwra’n ofalus i anghenion y rhai sydd am gadw eu dewisiadau’n agored ac sy’n chwilio am gyfleoedd gyrfa

252D

Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: G990

Mae’r radd Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth yn cyfuno'r meysydd o ystadegaeth ac ymchwil weithredol gydag astudiaeth gyffredinol o Fathemateg, mewn cwrs sydd wedi’i deilwra ar gyfer anghenion y rheini sy’n chwilio am opsiynau

G990

Athro ym Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol (MMORS)

Côd UCAS: G901

Mae hwn yn gyfuniad o Ystadegau ac Ymchwil Weithrediadol yn ogystal ag astudiaeth gyffredinol o Fathemateg mewn cwrs sydd wedi’i deilwra’n ofalus i anghenion y rhai sydd am gadw eu dewisiadau’n agored ac sy’n chwilio am gyfleoedd gyrfa

G901

Mathemateg, Ymchwil Weithredol ac Ystadegaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (MMORS)

Côd UCAS: 252F

Mae hwn yn gyfuniad o Ystadegau ac Ymchwil Weithrediadol yn ogystal ag astudiaeth gyffredinol o Fathemateg mewn cwrs sydd wedi’i deilwra’n ofalus i anghenion y rhai sydd am gadw eu dewisiadau’n agored ac sy’n chwilio am gyfleoedd gyrfa

252F