Chwilio

Filter results

1-17 o 17 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Archaeoleg ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RV34

Mae gan y radd cydanrhydedd strwythur modiwlaidd hyblyg a fydd myfyrwyr yn datblygu nifer o sgiliau trosglwyddadwy parod i ymuno â’r farchnad fyd eang.

RV34

Hanes yr Henfyd ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RVJ1

Bydd myfyrwyr yn dysgu a datblygu eu gwybodaeth o iaith Ewropeaidd boblogaidd, wrth gyflwyno'r wybodaeth hon yng nghyd-destun hanesyddol Rhufain a gwareiddiadau hynafol.

RVJ1

Hanes yr Henfyd a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: RV11

Mae’r cwrs cydanrhydedd hwn yn darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy i fyfyrwyr yn y ddwy ddisgyblaeth –gan arwain at y posiblrwydd o ddewis gyrfaol eang.

RV11

Astudiaethau Busnes a Siapanaeg (BSc)

Côd UCAS: NT12

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn ennill gwybodaeth gadarn o fusnes yn ogystal â dod yn fedrus mewn Japaneeg ag ennill dealltwriaeth glir o Japan ei hun.

NT12

Hanes yr Henfyd ac Almaeneg (BA)

Côd UCAS: RV21

Mae Hanes y henfyd ac Almaeneg (BA) yn cynnig cyfle i archwilio gwareiddiad hynafol ochr yn ochr iaith gyfoes ac yn fwyfwy poblogaidd ar lefel gradd fyfyrwyr.

RV21

Hanes yr Henfyd a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RV4C

O fewn y cynllun gradd hwn, bydd myfyrwyr yn cael y dewis i baru iaith ryngwladol sy'n tyfu'n gyflym gydag astudiaeth academaidd draddodiadol o wareiddiad hynafol.

RV4C

Archaeoleg ac Almaeneg (BA)

Côd UCAS: RV24

Mae BA Archaeoleg ac Almaeneg (Cydanrhydedd) yn gynllun gradd delfrydol ar gyfer y rheini sydd â diddordeb mewn astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd ar lefel addysg uwch, i ategu'r astudiaeth o gymunedau'r gorffennol a gwaith cloddio materol.

RV24

Archaeoleg a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: RV14

Dyma gynllun gradd ddelfrydol ar gyfer y rheini sydd â diddordeb mewn astudio iaith ryngwladol gynyddol boblogaidd ar lefel addysg uwch, i ategu'r astudiaeth o gymunedau'r gorffennol a gwaith cloddio materol, gydag astudio iaith ryngwladol sy'n tyfu

RV14

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N1R4

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth.

N1R4

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: L1R9

Mae deall yr agweddau damcaniaethol Economeg yn galluogi myfyrwyr i addunedu gyda nifer o broblemau a materion polisiau.

L1R9

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: L1RY

Mae deall yr agweddau damcaniaethol Economeg yn caniatáu myfyrwyr i ymgysylltu â nifer o broblemau a materion polisi.

L1RY

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Côd UCAS: L1RX

Mae’r radd Economeg Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd yn anelu i bontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer mewn agweddau o Economeg sydd yn uniongyrchol berthnasol i Fusnes.

L1RX

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: N290

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N290

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N1R2

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N1R2

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: N3R9

Mae’r cwrs gradd yma yn eich darparu nid yn unig gyda’r hyfforddiant priodol ar gyfer ymarfer o fancio a gyrfaoedd cyllidol eraill. Ond hefyd gyda esgusodiad o arholiadau penodol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

N3R9

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N3R2

Mae’r cwrs gradd yma yn eich darparu nid yn unig gyda’r hyfforddiant priodol ar gyfer ymarfer o fancio a gyrfaoedd cyllidol eraill. Ond hefyd gydag esgusodiad o arholiadau penodol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

N3R2

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N3R4

Mae hyn o ddiddordeb penodol i’r rheiny sydd yn dymuno ymuno â’r sector cyllidol gan ei fod yn medru darparu myfyrwyr gyda’r cyfle i gael gwybodaeth economaidd arbenigol o weithredai o sectorau ariannol a chyllidol.

N3R4