Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-13 o 13 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS:

Mae’r cwrs hwn yn anelu at hyrwyddo dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol y cymdeithasau Groegaidd a Rhufeinig a’u cyflawniadau pwysicaf.

Hanes yr Henfyd a Hanes (BA)

Côd UCAS: V117

Mae astudio Hanes Henfyd a Hanes BA (Cyd-Anrhydedd) yn caniatáu golwg llawer mwy hyblyg ar ehangder mawr o hanes ar lefel israddedig.

V117

Hanes yr Henfyd a'r Oesoedd Canol (BA)

Côd UCAS: V116

Mae’r rhaglen integredig hon yn rhychwantu’r bydoedd Ewropeaidd a Chanoldirol o’r Oes Efydd i ddiwedd y cyfnod canoloesol.

V116

Athroniaeth a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VV51

Mae’r radd cydanrhydedd mewn Hanes yr Henfyd ac Athroniaeth yn eich darparu gyda’r cyfle o arbenigo mewn dau bwnc gradd.

VV51

Hanes yr Henfyd ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RVJ1

Bydd myfyrwyr yn dysgu a datblygu eu gwybodaeth o iaith Ewropeaidd boblogaidd, wrth gyflwyno'r wybodaeth hon yng nghyd-destun hanesyddol Rhufain a gwareiddiadau hynafol.

RVJ1

Hanes yr Henfyd a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: RV11

Mae’r cwrs cydanrhydedd hwn yn darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy i fyfyrwyr yn y ddwy ddisgyblaeth –gan arwain at y posiblrwydd o ddewis gyrfaol eang.

RV11

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VVC4

Mae BA Cydanrhydedd mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn darparu'r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno sgiliau traddodiadol academaidd gyda datblygiad o sgiliau ymarferol.

VVC4

Hanes yr Henfyd ac Almaeneg (BA)

Côd UCAS: RV21

Mae Hanes y henfyd ac Almaeneg (BA) yn cynnig cyfle i archwilio gwareiddiad hynafol ochr yn ochr iaith gyfoes ac yn fwyfwy poblogaidd ar lefel gradd fyfyrwyr.

RV21

Hanes yr Henfyd a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RV4C

O fewn y cynllun gradd hwn, bydd myfyrwyr yn cael y dewis i baru iaith ryngwladol sy'n tyfu'n gyflym gydag astudiaeth academaidd draddodiadol o wareiddiad hynafol.

RV4C

Astudiaethau Crefyddol a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VVQ1

Mae’r radd hon yn ddelfrydol i’r rhai hynny sy’n dymuno astudio’r berthynas gynhenid rhwng yr hen fyd a’r byd crefyddol.

VVQ1

Llenyddiaeth Saesneg a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: QV31

Mae’r cwrs gradd Cydanrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg a Hanes yr Henfyd yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd.

QV31

Hanes yr Henfyd a'r Oesoedd Canol (BA)

Côd UCAS:

Mae’r rhaglen integredig hon yn rhychwantu’r bydoedd Ewropeaidd a Chanoldirol o’r cymunedau Groegaidd wedi diwedd yr Oes Efydd i ddiwedd y cyfnod canoloesol.

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS:

Mae’r BA integredig mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn gyfle perffaith i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth academaidd draddodiadol gyda datblygu sgiliau ymarferol.