Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 35 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Archaeoleg (BA)

Côd UCAS: F400

Mae ein cynlluniau gradd Archaeoleg yn nodedig am eu ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau maent yn cynnig i fyfyrwyr.

F400

Archaeoleg (BSc)

Côd UCAS: F402

Mae cynlluniau gradd archaeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd yn nodedig am ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau i fyfyrwyr maent yn gynnig.

F402

Cerddoriaeth a Hanes (BA)

Côd UCAS: WV31

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi i fyfyrwyr cyfuno astudio'r pynciau poblogaidd o Hanes a Cherddoriaeth.

WV31

Athroniaeth a Hanes (BA)

Côd UCAS: VV15

Gradd Cydanrhydedd mewn Hanes ac athroniaeth sy’n rhoi’r cyfle i chi ennill arbenigedd mewn dau bwnc.

VV15

Hanes (BA)

Côd UCAS:

Mae Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd yn radd gyffrous sy’n eich galluogi chi i ddysgu ac ymchwilio’n annibynnol o dan arweinyddiaeth ein staff academaidd cyfeillgar.

Hanes gyda Hanes Cymru (BA)

Côd UCAS: V1V2

Mae hanes deinamig a dadleuol Cymru fodern yn faes penodol o gryfder addysgu ym Mhrifysgol Caerdydd.

V1V2

Archaeoleg (BA)

Côd UCAS:

Mae ein cynlluniau gradd archaeoleg yn nodedig am eu ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau i fyfyrwyr maent yn cynnig.

Hanes a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: VR11

Mae'r radd Hanes a Ffrangeg BA (cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno un o ieithoedd mawr y byd ag astudio hanes cymdeithasol a gwleidyddol.

VR11

Cymraeg a Hanes (BA)

Côd UCAS: QV51

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio Hanes, sef pwnc poblogaidd a hynod ddiddorol, â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

QV51

Hanes ac Economeg (BA)

Côd UCAS: VL11

Mae BA Hanes ac Economeg (Cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr astudio'r gorffennol ochr yn ochr â theori economaidd brif ffrwd a modiwlau dewisol eraill.

VL11

Hanes ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RV31

Mae myfyrwyr sy’n astudio gradd BA yn Hanes ac Eidaleg (Cydanrhydedd), yn cael y cyfle i astudio a deall digwyddiadau hanesyddol allweddol wrth datblygu eu sgiliau iaith Eidaleg.

RV31

Hanes ac Almaeneg (BA)

Côd UCAS: VR12

Mae’r radd Cydanrhydedd o Almaeneg a Hanes (BA) yn galluogi myfyrwyr i arholi a deall ystod eang o ddigwyddiadau hanesyddol bwysig ac astudio iaith cynyddol boblogaidd ar gyfer gradd.

VR12

Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS:

Mae’r cwrs hwn yn anelu at hyrwyddo dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol y cymdeithasau Groegaidd a Rhufeinig a’u cyflawniadau pwysicaf.

Archaeoleg a Hanes (BA)

Côd UCAS: VV14

Mae’r BA Archaeoleg a Hanes (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i astudio hanes ar lefel o addysg uwch gydag elfen ychwanegol o gloddiad arbrofol archeolegol.

VV14

Gwleidyddiaeth a Hanes Modern (BSc Econ)

Côd UCAS: LV21

Mae’r pynciau hyn yn bartneriaeth lwyddiannus sy’n cydfynd gyda’i gilydd yn effeithiol ar gyfer astudiaeth bellach.

LV21

Astudiaethau Crefyddol a Hanes (BA)

Côd UCAS: VV61

Mae’r rhaglen radd Cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno Hanes gydag Astudiaethau Crefyddol, sydd wedi ffurfio rhan o fywyd dynol ers y dechreuad.

VV61

Archaeoleg ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RV34

Mae gan y radd gydanrhydedd hon strwythur modiwlaidd hyblyg a bydd myfyrwyr yn datblygu nifer o sgiliau trosglwyddadwy i'w paratoi i ymuno â’r farchnad fyd eang.

RV34

Llenyddiaeth Saesneg a Hanes (BA)

Côd UCAS: VQ13

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg a Hanes yn eich darparu â’r cyfle o arbenigo mewn dwy raglen cwrs gradd.

VQ13

Hanes yr Henfyd a Hanes (BA)

Côd UCAS: V117

Mae astudio Hanes Henfyd a Hanes BA (Cyd-Anrhydedd) yn caniatáu golwg llawer mwy hyblyg ar ehangder mawr o hanes ar lefel israddedig.

V117

Hanes yr Henfyd a'r Oesoedd Canol (BA)

Côd UCAS: V116

Mae’r rhaglen integredig hon yn rhychwantu’r bydoedd Ewropeaidd a Chanoldirol o’r Oes Efydd i ddiwedd y cyfnod canoloesol.

V116