Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 70 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Daeareg (BSc)

Côd UCAS: F603

Mae esblygiad y Ddaear a’r bywyd mae’n cefnogi yn bwnc pwysig o ymholiad dynol.

F603

Daeareg (MSci)

Côd UCAS: F604

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

F604

Peirianneg Fecanyddol (BEng)

Côd UCAS: H300

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau.

H300

Daearyddiaeth Forol (BSc)

Côd UCAS: F845

Caerdydd yw man geni am y ddisgyblaeth o Ddaearyddiaeth y Môr yn y DU.

F845

Peirianneg Sifil (BEng)

Côd UCAS: H200

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfaol diddorol mewn dylunio a gweithio gydag amgylcheddau adeiladu a naturiol.

H200

Peirianneg Fecanyddol (MEng)

Côd UCAS: H302

Peirianneg Fecanyddol yw'r cais yn greadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd i ddyluniad, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau

H302

Peirianneg Feddygol (Rhyngwladol) (MEng)

Côd UCAS: H2BV

Mae Peirianneg Feddygol yn faes astudio newydd ar gyfer gradd israddedig

H2BV

Peirianneg Bensaernïol (MEng)

Côd UCAS: H294

Mae'r cwrs Peirianneg Pensaernïol mewn Ysgol Beirianneg Sifil o safon yn cynnig cyfleoedd i chi ar gyfer gyrfa gyffrous a heriol.

H294

Peirianneg Sifil (MEng)

Côd UCAS: H207

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwrs gradd safonol mewn Prifysgol fawr ei pharch. Bydd y radd yn, gobeithio, eich galluogi i ennill swydd ym maes Peirianneg Sifil.

H207

Peirianneg Feddygol (MEng)

Côd UCAS: H1BV

Mae rhaglen Prifysgol Caerdydd ymhlith y mwyaf sefydledig yn y DU ac yn addas iawn i’r rheiny sy’n dymuno cyfuno hyfforddiant peiriannol clasurol gyda chymwysiad meddygol.

H1BV

Daeareg Fforio (BSc)

Côd UCAS: F625

Mae Caerdydd yn brifysgol sy’n rhedeg cyrsiau israddedig yn enwedig mewn Daeareg Fforio ac Adnoddau sydd wedi esblygu o draddodiad mwyngloddio yn Ne Cymru.

F625

Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc)

Côd UCAS: K32K

Mae Daearyddiaeth Amgylcheddol yn ddisgyblaeth eang yn cynnwys yr agweddau sylweddol o wyddorau’r Ddaear sy’n rhoi sylw i faterion byd-eang.

K32K

Peirianneg Drydanol ac Electronig (MEng)

Côd UCAS: H601

Mae astudio Peirianneg Drydanol ac Electronig yn golygu byddwch yng nghanol ddisgyblaeth Beirianneg fywiog.

H601

Daeareg Fforio (MSci)

Côd UCAS: F626

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau a rydych yn dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

F626

Daearyddiaeth Amgylcheddol (MSci)

Côd UCAS: Y32N

Mae’r cwrs MESci ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau ac yn dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

Y32N

Peirianneg Integredig (MEng)

Côd UCAS: H113

Mae cymhlethdod a soffistigeiddrwydd o beirianneg fodern yn gofyn am lefel gynyddol o ryngweithio rhwng disgyblaethau peirianneg sydd yn draddodiadol wedi cael eu hystyried i fod yn annibynnol i raddau helaeth.

H113

Daearyddiaeth Forol (MSci)

Côd UCAS: 1D78

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddi beirniadol, a datrys problemau ac yna’n dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

1D78

Peirianneg Feddygol (BEng)

Côd UCAS: H1B8

Mae’r cwrs gradd ym Mhrifysgol Caerdydd yn un o’r rhai mwyaf sefydledig yn y DU, ac yn addas ar gyfer unrhyw un sydd yn dymuno cyfuno hyfforddiant peirianneg draddodiadol â chymhwysiad meddygol.

H1B8

Peirianneg Integredig (BEng)

Côd UCAS: H110

Mae’r rhaglen Peirianneg Integredig yn rhoi addysg beiriannol eang i chi sy’n cynnwys amrywiaeth o egwyddorion perianneg sef y mecanyddol, cynhyrchu, peirianneg electronig a thrydanol, technoleg gywbodaeth a dylunio cyfrifiadurol.

H110

Peirianneg Fecanyddol (Rhyngwladol) (MEng)

Côd UCAS: H309

Mae Peirianneg Fecanyddol yn gais creadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd i’r dyluniad, adeiladu a gweithredu cynnyrch a’r prosesau.

H309