Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 26 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Daeareg (BSc)

Côd UCAS: F603

Mae esblygiad y Ddaear a’r bywyd mae’n cefnogi yn bwnc pwysig o ymholiad dynol.

F603

Daeareg (MSci)

Côd UCAS: F604

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

F604

Daearyddiaeth Forol (BSc)

Côd UCAS: F845

Caerdydd yw man geni am y ddisgyblaeth o Ddaearyddiaeth y Môr yn y DU.

F845

Daeareg Fforio (BSc)

Côd UCAS: F625

Mae Caerdydd yn brifysgol sy’n rhedeg cyrsiau israddedig yn enwedig mewn Daeareg Fforio ac Adnoddau sydd wedi esblygu o draddodiad mwyngloddio yn Ne Cymru.

F625

Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc)

Côd UCAS: K32K

Mae Daearyddiaeth Amgylcheddol yn ddisgyblaeth eang yn cynnwys yr agweddau sylweddol o wyddorau’r Ddaear sy’n rhoi sylw i faterion byd-eang.

K32K

Daearyddiaeth Amgylcheddol (MSci)

Côd UCAS: Y32N

Mae’r cwrs MESci ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau ac yn dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

Y32N

Daeareg Fforio (MSci)

Côd UCAS: F626

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau a rydych yn dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

F626

Daearyddiaeth Forol (MSci)

Côd UCAS: 1D78

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddi beirniadol, a datrys problemau ac yna’n dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

1D78

Geowyddor Amgylcheddol (MSci)

Côd UCAS: F649

Mae'r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profi rhagdybiaethau, dadansoddi'n feirniadol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau gwaith ymchwil.

F649

Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS:

Mae’r cwrs hwn yn anelu at hyrwyddo dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol y cymdeithasau Groegaidd a Rhufeinig a’u cyflawniadau pwysicaf.

Hanes yr Henfyd a Hanes (BA)

Côd UCAS: V117

Mae astudio Hanes Henfyd a Hanes BA (Cyd-Anrhydedd) yn caniatáu golwg llawer mwy hyblyg ar ehangder mawr o hanes ar lefel israddedig.

V117

Hanes yr Henfyd a'r Oesoedd Canol (BA)

Côd UCAS: V116

Mae’r rhaglen integredig hon yn rhychwantu’r bydoedd Ewropeaidd a Chanoldirol o’r Oes Efydd i ddiwedd y cyfnod canoloesol.

V116

Athroniaeth a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VV51

Mae’r radd cydanrhydedd mewn Hanes yr Henfyd ac Athroniaeth yn eich darparu gyda’r cyfle o arbenigo mewn dau bwnc gradd.

VV51

Hanes yr Henfyd ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RVJ1

Bydd myfyrwyr yn dysgu a datblygu eu gwybodaeth o iaith Ewropeaidd boblogaidd, wrth gyflwyno'r wybodaeth hon yng nghyd-destun hanesyddol Rhufain a gwareiddiadau hynafol.

RVJ1

Hanes yr Henfyd a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: RV11

Mae’r cwrs cydanrhydedd hwn yn darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy i fyfyrwyr yn y ddwy ddisgyblaeth –gan arwain at y posiblrwydd o ddewis gyrfaol eang.

RV11

Hanes yr Henfyd ac Almaeneg (BA)

Côd UCAS: RV21

Mae Hanes y henfyd ac Almaeneg (BA) yn cynnig cyfle i archwilio gwareiddiad hynafol ochr yn ochr iaith gyfoes ac yn fwyfwy poblogaidd ar lefel gradd fyfyrwyr.

RV21

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VVC4

Mae BA Cydanrhydedd mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn darparu'r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno sgiliau traddodiadol academaidd gyda datblygiad o sgiliau ymarferol.

VVC4

Hanes yr Henfyd a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RV4C

O fewn y cynllun gradd hwn, bydd myfyrwyr yn cael y dewis i baru iaith ryngwladol sy'n tyfu'n gyflym gydag astudiaeth academaidd draddodiadol o wareiddiad hynafol.

RV4C

Geowyddor Amgylcheddol (BSc)

Côd UCAS: F648

Dyma radd gymhwysol a fydd yn eich herio i feddwl yn gyfannol am bynciau sy'n amrywio o ansawdd dŵr i esblygiad y tirwedd, o esblygiad y biosffer i newid yn yr hinsawdd ac o dir wedi'i halogi i gynaliadwyedd.

F648

Astudiaethau Crefyddol a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VVQ1

Mae’r radd hon yn ddelfrydol i’r rhai hynny sy’n dymuno astudio’r berthynas gynhenid rhwng yr hen fyd a’r byd crefyddol.

VVQ1