Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 30 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Daeareg (BSc)

Côd UCAS: F603

Mae esblygiad y Ddaear a’r bywyd mae’n cefnogi yn bwnc pwysig o ymholiad dynol.

F603

Daeareg (MSci)

Côd UCAS: F604

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

F604

Daearyddiaeth Forol (BSc)

Côd UCAS: F845

Caerdydd yw man geni am y ddisgyblaeth o Ddaearyddiaeth y Môr yn y DU.

F845

Ffisiotherapi (BSc)

Côd UCAS: B162

Mae ein BSc mewn ffisiotherapi yn anelu i’ch helpu i ddod yn ffisiotherapydd a fydd yn medru ymarfer yn defnyddio dull gweithredu gwerthusol a datrys-problemau.

B162

Hylendid Deintyddol (DipHE)

Côd UCAS: B750

Mae ein cwrs Hylendid Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

B750

Therapi Galwedigaethol (BSc)

Côd UCAS: B921

Mae’r Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ddarparwyr blaenllaw o addysg ag ymchwil i Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru.

B921

Ffarmacoleg Feddygol (BSc)

Côd UCAS: B210

Astudiwch ffarmacoleg yn yr Ysgol Meddygaeth yng Nghaerdydd, un o’r 5 prifysgol gorau yn y Deyrnas Unedig o ran rhagoriaeth ymchwil.

B210

Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)

Côd UCAS: B824

Mae ein Radiotherapi ac Oncoleg BSc yn rhaglen lawn-amser, gan gynnwys lleoliad clinigol gyfuno â modiwlau academaidd.

B824

Daeareg Fforio (BSc)

Côd UCAS: F625

Mae Caerdydd yn brifysgol sy’n rhedeg cyrsiau israddedig yn enwedig mewn Daeareg Fforio ac Adnoddau sydd wedi esblygu o draddodiad mwyngloddio yn Ne Cymru.

F625

Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc)

Côd UCAS: K32K

Mae Daearyddiaeth Amgylcheddol yn ddisgyblaeth eang yn cynnwys yr agweddau sylweddol o wyddorau’r Ddaear sy’n rhoi sylw i faterion byd-eang.

K32K

Ymarfer Adran Llawdriniaethol (Sesiynol) (BSc)

Côd UCAS:

Mae modiwlau unigol ar gael ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhau ar gyfer gweithwyr proffesiynol y gwyddorau gofal iechyd.

Daearyddiaeth Amgylcheddol (MSci)

Côd UCAS: Y32N

Mae’r cwrs MESci ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau ac yn dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

Y32N

Daeareg Fforio (MSci)

Côd UCAS: F626

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau a rydych yn dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

F626

Bydwreigiaeth (BMid)

Côd UCAS: B720

Bydd ein rhaglen bydwreigiaeth yn rhoi i chi’r sgiliau angenrheidiol i ddod yn fydwraig hyderus a thosturiol, fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fenywod ym mhob cyfnod o’u beichiogrwydd, wrth eni eu plant, ac yn y cyfnod cynnar

B720

Daearyddiaeth Forol (MSci)

Côd UCAS: 1D78

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddi beirniadol, a datrys problemau ac yna’n dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

1D78

Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Ionawr) (BSc)

Côd UCAS:

Mae modiwlau unigol ar gael ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus i weithwyr gofal iechyd.

Geowyddor Amgylcheddol (MSci)

Côd UCAS: F649

Mae'r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profi rhagdybiaethau, dadansoddi'n feirniadol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau gwaith ymchwil.

F649

Nyrsio Oedolion (BN)

Côd UCAS: B741

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

B741

Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol (BSc)

Côd UCAS: B752

Mae ein cwrs Hylendid a Therapi Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

B752

Nyrsio Plant (BN)

Côd UCAS: B730

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

B730