Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 25 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Daeareg (BSc)

Côd UCAS: F603

Mae esblygiad y Ddaear a’r bywyd mae’n cefnogi yn bwnc pwysig o ymholiad dynol.

F603

Daeareg (MSci)

Côd UCAS: F604

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

F604

Daearyddiaeth Forol (BSc)

Côd UCAS: F845

Caerdydd yw man geni am y ddisgyblaeth o Ddaearyddiaeth y Môr yn y DU.

F845

Daeareg Fforio (BSc)

Côd UCAS: F625

Mae Caerdydd yn brifysgol sy’n rhedeg cyrsiau israddedig yn enwedig mewn Daeareg Fforio ac Adnoddau sydd wedi esblygu o draddodiad mwyngloddio yn Ne Cymru.

F625

Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc)

Côd UCAS: K32K

Mae Daearyddiaeth Amgylcheddol yn ddisgyblaeth eang yn cynnwys yr agweddau sylweddol o wyddorau’r Ddaear sy’n rhoi sylw i faterion byd-eang.

K32K

Astudiaethau Crefyddol ac Almaeneg (BA)

Côd UCAS: VR62

Bydd y radd yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd o Almaeneg gydag Astudiaethau Crefyddol.

VR62

Astudiaethau Crefyddol a Gwleidyddiaeth (BA)

Côd UCAS: VL62

Mae Gwleidyddiaeth a Chrefydd yn ddau bwnc sydd yn effeithio’n fawr ar ei gilydd mewn ffordd ddiddorol.

VL62

Daearyddiaeth Amgylcheddol (MSci)

Côd UCAS: Y32N

Mae’r cwrs MESci ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau ac yn dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

Y32N

Daeareg Fforio (MSci)

Côd UCAS: F626

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau a rydych yn dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

F626

Daearyddiaeth Forol (MSci)

Côd UCAS: 1D78

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddi beirniadol, a datrys problemau ac yna’n dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

1D78

Astudiaethau Crefyddol ac Archaeoleg (BA)

Côd UCAS: VV64

Bydd myfyrwyr yn astudio cymunedau dynol o’r gorffennol o olion materol gydag elfen ychwanegol o grefydd.

VV64

Astudiaethau Crefyddol a Cherddoriaeth (BA)

Côd UCAS: VW63

O fewn y cynllun gradd hwn, bydd myfyrwyr yn cael y dewis i gyfuno datblygu talent gerddorol a chreadigol ag astudio crefydd.

VW63

Geowyddor Amgylcheddol (MSci)

Côd UCAS: F649

Mae'r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profi rhagdybiaethau, dadansoddi'n feirniadol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau gwaith ymchwil.

F649

Crefydd a Diwinyddiaeth (BA)

Côd UCAS: V6V6

O'r olion cynharaf o fodolaeth ddynol, bu crefydd yn ffordd bwerus i ddeall pwrpas bywyd, natur y cosmos a'r sail ar gyfer ymddygiad dynol.

V6V6

Astudiaethau Crefyddol a Hanes (BA)

Côd UCAS: VV61

Mae’r rhaglen radd Cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno Hanes gydag Astudiaethau Crefyddol, sydd wedi ffurfio rhan o fywyd dynol ers y dechreuad.

VV61

Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth (BA)

Côd UCAS: VV65

Mae’r gradd Cydanrhydedd mewn Athroniaeth ac Astudiaethau Crefydd yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd Prifysgol.

VV65

Geowyddor Amgylcheddol (BSc)

Côd UCAS: F648

Dyma radd gymhwysol a fydd yn eich herio i feddwl yn gyfannol am bynciau sy'n amrywio o ansawdd dŵr i esblygiad y tirwedd, o esblygiad y biosffer i newid yn yr hinsawdd ac o dir wedi'i halogi i gynaliadwyedd.

F648

Astudiaethau Crefyddol ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: VR63

Mae’r BA mewn Astudiaethau Crefyddol ac Eidaleg (Cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio iaith hanesyddol ramantaidd ochr yn ochr â chrefydd – rhan o’r profiad dynol ers dechrau dynoliaeth hyd at heddiw.

VR63

Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol (BA)

Côd UCAS: QV56

Mae Astudiaethau Crefyddol a Chymraeg BA (Cyd-anrhydedd) yn rhoi’r cyfle i astudio crefydd, sydd wedi bod yn rhan o fywyd dynol ers dechrau dynoliaeth, yn ogystal â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

QV56

Astudiaethau Crefyddol a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VVQ1

Mae’r radd hon yn ddelfrydol i’r rhai hynny sy’n dymuno astudio’r berthynas gynhenid rhwng yr hen fyd a’r byd crefyddol.

VVQ1