Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-11 o 11 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Daeareg (BSc)

Côd UCAS:

Mae esblygiad y Ddaear a’r bywyd mae’n cefnogi yn bwnc pwysig o ymholiad dynol.

Daearyddiaeth Forol (BSc)

Côd UCAS:

Caerdydd yw man geni am y ddisgyblaeth o Ddaearyddiaeth Forol yn y DU.

Daeareg (MESci)

Côd UCAS:

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc)

Côd UCAS:

Mae Daearyddiaeth Amgylcheddol yn ddisgyblaeth eang yn cynnwys yr agweddau sylweddol o wyddorau’r Ddaear sy’n rhoi sylw i faterion byd-eang.

Daearyddiaeth Amgylcheddol (MESci)

Côd UCAS:

Mae’r cwrs MESci ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau ac yn dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

Daearyddiaeth Forol (MESci)

Côd UCAS:

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddi beirniadol, a datrys problemau ac yna’n dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

Geowyddor Amgylcheddol (MESci)

Côd UCAS:

Mae'r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profi rhagdybiaethau, dadansoddi'n feirniadol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau gwaith ymchwil.

Daeareg Fforio ac Adnoddau (BSc)

Côd UCAS:

Mae Caerdydd yn brifysgol sy’n rhedeg cyrsiau israddedig yn enwedig mewn Daeareg Fforio ac Adnoddau sydd wedi esblygu o draddodiad mwyngloddio yn Ne Cymru.

Daearyddiaeth Forol gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS:

Caerdydd yw man geni am y disgyblaeth o Ddaearyddiaeth Forol yn y DU.

Geowyddor Amgylcheddol gyda Lleoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS:

Dyma radd gymhwysol a fydd yn eich herio i feddwl yn gyfannol am bynciau sy'n amrywio o ansawdd dŵr i esblygiad tirwedd, o esblygiad y biosffer i newid yn yr hinsawdd ac o dir wedi'i halogi i gynaliadwyedd.

Daeareg Fforio ac Adnoddau gyda Lleoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS:

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o’r prifysgolion prin sydd yn rhedeg cyrsiau israddedig yn enwedig mewn Daeareg Fforio ac Adnoddu, sydd wedi esblygu o’r traddodiad hir o fwyngloddio yn Ne Cymru.