Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-9 o 9 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Addysg (BSc)

Côd UCAS: 8G46

Mae addysg yn bwnc cyffrous y gwyddorau cymdeithasol sy’n gynyddol cael ei gyflwyno fel prif ffordd o feithrin twf economaidd, cydlyniant cymdeithasol a lles personol.

8G46

Troseddeg (BSc)

Côd UCAS: L370

Mae ein BSc mewn Troseddeg yn cael ei gyflwyno gan ysgolheigion gwyddonol cymdeithasol mewn ymchwil o safon fyd-eang, ac yn cael ei addysgu yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

L370

Gwleidyddiaeth a Chymdeithaseg (BSc Econ)

Côd UCAS: LL32

Mae cyfuno Gwleidyddiaeth gyda Chymdeithaseg yn eich galluogi i gael dealltwriaeth eang o gymdeithas.

LL32

Y Gyfraith a Chymdeithaseg (LLB)

Côd UCAS: ML13

Mae rhaglen y Gyfraith a Chymdeithaseg yn cael ei dysgu mewn cydweithrediad gydag Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol sydd yn ganolfan sefydledig ar gyfer dysgu ac ymchwil yn y maes.

ML13

Troseddeg a Chymdeithaseg (BSc)

Côd UCAS: 8F46

Mae Troseddeg a Chymdeithaseg yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth o drosedd, gwyriant ac erledigaeth gydag astudiaeth o’r gymuned ehangach a'r prosesau cymdeithasol ynddi.

8F46

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Chymdeithaseg (BA)

Côd UCAS: LP35

Mae Cymdeithaseg a’r Cyfryngau yn effeithio ar bawb, sy’n gwneud y cyswllt rhwng Newyddiaduraeth a Chymdeithaseg yn ddiymwad.

LP35

Cymdeithaseg a Hanes (BSc Econ)

Côd UCAS: LV31

Mae’r radd BScEcon mewn Hanes a Chymdeithaseg yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudio pwnc difyr fel hanes gydag astudiaeth o gymdeithas ehangach a’i phrosesau cymdeithasol.

LV31

Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol (BSc)

Côd UCAS: 8D46

Mae Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth o drosedd, gwyriant ac erledigaeth gydag astudiaeth o’r gymuned ehangach a’r polisïau cymdeithasol a llywodraethol ynddi.

8D46

Cymraeg ac Addysg (BA)

Côd UCAS: QX53

Mae gradd BA Cyd-anrhydedd Addysg a'r Gymraeg yn gyfle i fyfyrwyr gyfuno astudiaeth o’r Gymraeg gyda pholisi addysgiadol a theori datblygiad - sy'n gallu arwain at nifer o wahanol yrfaoedd o fewn y system addysg yng Nghymru.

QX53