Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-17 o 17 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Ffisiotherapi (BSc)

Côd UCAS: B162

Mae ein BSc mewn ffisiotherapi yn anelu i’ch helpu i ddod yn ffisiotherapydd a fydd yn medru ymarfer yn defnyddio dull gweithredu gwerthusol a datrys-problemau.

B162

Hylendid Deintyddol (DipHE)

Côd UCAS: B750

Mae ein cwrs Hylendid Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

B750

Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)

Côd UCAS: B824

Mae ein Radiotherapi ac Oncoleg BSc yn rhaglen lawn-amser, gan gynnwys lleoliad clinigol gyfuno â modiwlau academaidd.

B824

Therapi Galwedigaethol (BSc)

Côd UCAS: B921

Mae’r Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ddarparwyr blaenllaw o addysg ag ymchwil i Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru.

B921

Ffarmacoleg Feddygol (BSc)

Côd UCAS: B210

Astudiwch ffarmacoleg yn yr Ysgol Meddygaeth yng Nghaerdydd, un o’r 5 prifysgol gorau yn y Deyrnas Unedig o ran rhagoriaeth ymchwil.

B210

Ymarfer Adran Llawdriniaethol (Sesiynol) (BSc)

Côd UCAS:

Mae modiwlau unigol ar gael ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhau ar gyfer gweithwyr proffesiynol y gwyddorau gofal iechyd.

Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Ionawr) (BSc)

Côd UCAS:

Mae modiwlau unigol ar gael ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus i weithwyr gofal iechyd.

Nyrsio Oedolion (BN)

Côd UCAS: B741

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

B741

Nyrsio Oedolion (BN)

Côd UCAS: B740

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

B740

Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol (BSc)

Côd UCAS: B752

Mae ein cwrs Hylendid a Therapi Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

B752

Nyrsio Iechyd Meddwl (BN)

Côd UCAS: B761

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

B761

Nyrsio Iechyd Meddwl (BN)

Côd UCAS: B760

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

B760

Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc)

Côd UCAS: B823

Wedi ei dilysu gan Fwrdd Radiograffeg Cyngor Galwedigaethau Iechyd a Gofal a Chymdeithas a Choleg y Radiograffyddion, mae’r BSc (Anrhydedd) mewn Radiograffeg a Delweddu Diagnostig yn gallu cynnig cyfleoedd gyrfaol gwych.

B823

Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Medi) (BSc)

Côd UCAS:

Mae modiwlau unigol ar gael ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhau ar gyfer gweithwyr professiynol y gwyddorau gofal iechyd.

Ymarfer yr Adran Weithredu (BSc)

Côd UCAS: B992

Mae ein rhaglen BSc (Anrh) newydd wedi'i chynllunio i'ch paratoi ar gyfer ymarfer clinigol heriol yn syth ar ôl i chi gymhwyso, a hefyd i'ch paratoi i barhau â'ch dysgu y tu hwnt i gofrestru, a hyrwyddo gwelliant parhaus mewn gofal cleifion.

B992

Bydwreigiaeth (BMid)

Côd UCAS: B720

Bydd ein rhaglen bydwreigiaeth yn rhoi i chi’r sgiliau angenrheidiol i ddod yn fydwraig hyderus a thosturiol, fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fenywod ym mhob cyfnod o’u beichiogrwydd, wrth eni eu plant, ac yn y cyfnod cynnar

B720

Nyrsio Plant (BN)

Côd UCAS: B730

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

B730