Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 22 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Y Gyfraith a Ffrangeg (LLB)

Côd UCAS: RM11

Astudiwch y sgiliau angenrheidiol yn y Gyfraith a dysgu iaith ar yr un pryd.

RM11

Ffrangeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Côd UCAS: LR21

Mae ennill arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a rhuglder mewn Ffrangeg yn gallu agor drysau gyrfaol amrywiol.

LR21

Ffrangeg a Portiwgaleg (BA)

Côd UCAS: P6P9

Mae’r BA Portiwgaleg a Ffrangeg (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gyfuno ddwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

P6P9

Ffrangeg ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RR31

Mae'r BA Ffrangeg ac Eidaleg (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i gyfuno dwy iaith Ewropeaidd poblogaidd.

RR31

Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: R100

Mae’r cwrs yn anelu i alluogi myfyrwyr i ddatblygu lefel uchel o fedrusrwydd yn eu hiaith neu ieithoedd dewisol, yn ogystal â dealltwriaeth drylwyr o’r diwylliannau sy’n ei siapio.

R100

Ffrangeg ac Almaeneg (BA)

Côd UCAS: RR21

Mae BA Ffrangeg ac Almaeneg (Gradd Cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith boblogaidd ar lefel raddedig.

RR21

Ffrangeg a Siapanaeg (BA)

Côd UCAS: TR21

Mae Ffrangeg a Japaneeg (cyd-anrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr cyfuno’r astudiaeth o ddwy iaith bwysig y byd.

TR21

Cymraeg a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: QR51

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

QR51

Ffrangeg a Cherddoriaeth (BA)

Côd UCAS: WR31

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i fanteisio o’r cyfle i ddatblygu’u sgiliau iaith ac astudio pwnc creadigol ag heriol o Cherddoriaeth.

WR31

Hanes a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: VR11

Mae'r radd Hanes a Ffrangeg BA (cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno un o ieithoedd mawr y byd ag astudio hanes cymdeithasol a gwleidyddol.

VR11

Iaith Saesneg a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: QR31

Bydd y graddau Cyd-anrhydedd mewn Iaith Saesneg a Ffrangeg yn rhoi i chi'r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd prifysgol.

QR31

Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Côd UCAS: RQ13

Mae’r radd cydanrhydedd mewn Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg yn eich darparu â’r cyfle i arbenigo mewn dwy raglen cwrs gradd.

RQ13

Ffrangeg ac Athroniaeth (BA)

Côd UCAS: VR51

Mae pob ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd yn cynnig rhaglen heriol o fodiwlau, sydd wedi’i hategu gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a’r myfyrwyr.

VR51

Ffrangeg ac Economeg (BA)

Côd UCAS: RL11

Bydd ein gradd Ffrangeg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth o ddadansoddi economaidd. Mae hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

RL11

Hanes yr Henfyd a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: RV11

Mae’r cwrs cydanrhydedd hwn yn darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy i fyfyrwyr yn y ddwy ddisgyblaeth –gan arwain at y posiblrwydd o ddewis gyrfaol eang.

RV11

Ffrangeg a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RR14

Drwy gyfuno'r ddau bwnc, bydd myfyrwyr yn dysgu cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth y gellir eu defnyddio mewn sawl maes. Bydd y rhain hefyd o les ym myd gwaith ac yn helpu agor y drysau i amrywiaeth o yrfaoedd posibl.

RR14

Archaeoleg a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: RV14

Dyma gynllun gradd ddelfrydol ar gyfer y rheini sydd â diddordeb mewn astudio iaith ryngwladol gynyddol boblogaidd ar lefel addysg uwch, i ategu'r astudiaeth o gymunedau'r gorffennol a gwaith cloddio materol, gydag astudio iaith ryngwladol sy'n tyfu

RV14

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: L160

Bydd astudio Economeg yng Nghaerdydd yn rhoi hyfforddiant trwyadl i chi a fydd yn sylfaen ddefnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

L160

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: L1R9

Mae deall yr agweddau damcaniaethol Economeg yn galluogi myfyrwyr i addunedu gyda nifer o broblemau a materion polisiau.

L1R9

Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (gydag Iaith) (BSc Econ)

Côd UCAS: L292

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl mewn iaith dramor yn fanteisiol ar gyfer y rheiny sy’n ystyried gyrfa mewn maes rhyngwladol.

L292