Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-18 o 18 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Eidaleg a Gwleidyddiaeth (BA)

Côd UCAS: LR23

Mae ennill arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a rhuglder mewn Eidaleg yn gallu agor drysau gyrfaol amrywiol.

LR23

Eidaleg a Cherddoriaeth (BA)

Côd UCAS: WR33

Mae Eidaleg a Cherddoriaeth (Gradd Cydanrhydedd) yn cynnig golwg unigryw ar y meysydd cyflenwol o Gerddoriaeth ac Ieithyddiaeth.

WR33

Eidaleg a Phortiwgaleg (BA)

Côd UCAS: 6YR4

Mae BA Portiwgaleg ac Eidaleg (Gradd Cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i gyfuno dwy iaith Ewropeaidd boblogaidd.

6YR4

Ffrangeg ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RR31

Mae'r BA Ffrangeg ac Eidaleg (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i gyfuno dwy iaith Ewropeaidd poblogaidd.

RR31

Almaeneg ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RR32

Mae BA Almaeneg ac Eidaleg (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gyfuno dwy iaith Ewropeaidd poblogaidd.

RR32

Eidaleg (BA)

Côd UCAS: R300

Mae’r Eidal yn meddu ar draddodiadau mwyaf diwylliannol, celfydd a hanesyddol yn Ewrop. Mae’r Eidal wedi chwarae rhan unigryw yn y datblygiad o’r celfyddydau cain, pensaernïaeth, ffilm a cherddoriaeth.

R300

Eidaleg ac Athroniaeth (BA)

Côd UCAS: VR53

Mae gradd Gyd-anrhydedd Eidaleg ac Athroniaeth yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

VR53

Eidaleg a Siapanaeg (BA)

Côd UCAS: TR23

Mae BA Eidaleg a Japaneeg (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gyfuno’r astudiaeth o ddwy iaith bwysig y byd.

TR23

Eidaleg ac Economeg (BA)

Côd UCAS: RL31

Mae astudio Economeg yn eich darparu gyda hyfforddiant trylwyr a fydd yn sylfaen defnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

RL31

Cymraeg ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: QR53

Yn y cynllun gradd hwn, caiff myfyrwyr y cyfle i astudio iaith Ewropeaidd cynyddol boblogaidd a'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant,

QR53

Eidaleg a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RR34

Mae Gradd BA Eidaleg a Sbaeneg (Gradd Cyd-Anrhyedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i astudio dwy iaith ramantus ar lefel addysg uwch.

RR34

Hanes ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RV31

Mae myfyrwyr sy’n astudio gradd BA yn Hanes ac Eidaleg (Cydanrhydedd), yn cael y cyfle i astudio a deall digwyddiadau hanesyddol allweddol wrth datblygu eu sgiliau iaith Eidaleg.

RV31

Archaeoleg ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RV34

Mae gan y radd gydanrhydedd hon strwythur modiwlaidd hyblyg a bydd myfyrwyr yn datblygu nifer o sgiliau trosglwyddadwy i'w paratoi i ymuno â’r farchnad fyd eang.

RV34

Iaith Saesneg ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: QR33

Bydd y graddau Cyd-anrhydedd mewn Iaith Saesneg ac Eidaleg yn rhoi i chi'r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd prifysgol.

QR33

Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Côd UCAS: RQ33

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd Prifysgol.

RQ33

Hanes yr Henfyd ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RVJ1

Bydd myfyrwyr yn dysgu a datblygu eu gwybodaeth o iaith Ewropeaidd boblogaidd, wrth gyflwyno'r wybodaeth hon yng nghyd-destun hanesyddol Rhufain a gwareiddiadau hynafol.

RVJ1

Astudiaethau Crefyddol ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: VR63

Mae’r BA mewn Astudiaethau Crefyddol ac Eidaleg (Cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio iaith hanesyddol ramantaidd ochr yn ochr â chrefydd – rhan o’r profiad dynol ers dechrau dynoliaeth hyd at heddiw.

VR63

Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (gydag Iaith) (BSc Econ)

Côd UCAS: L292

Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl mewn iaith dramor yn fanteisiol ar gyfer y rheiny sy’n ystyried gyrfa mewn maes rhyngwladol.

L292