Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 23 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Economeg (BSc Econ)

Côd UCAS: L100

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

L100

Economeg Busnes (BSc Econ)

Côd UCAS: L114

Pontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer wrth i chi astudio economeg busnes ar y rhaglen arbenigol hon.

L114

Athroniaeth ac Economeg (BA)

Côd UCAS: VL51

Bydd y radd cydanrhydedd mewn Athroniaeth ac Economeg yn rhoi'r cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc gradd prifysgol.

VL51

Eidaleg ac Economeg (BA)

Côd UCAS: RL31

Mae astudio Economeg yn eich darparu gyda hyfforddiant trylwyr a fydd yn sylfaen defnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

RL31

Bancio a Chyllid (BSc Econ)

Côd UCAS: N300

Datblygu gwybodaeth economaidd arbenigol o’r sectorau arian, bancio a chyllid ar ein rhaglen seiliedig ar ymarfer.

N300

Hanes ac Economeg (BA)

Côd UCAS: VL11

Mae BA Hanes ac Economeg (Cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr astudio'r gorffennol ochr yn ochr â theori economaidd brif ffrwd a modiwlau dewisol eraill.

VL11

Economeg a Chyllid (BSc Econ)

Côd UCAS: LN13

Cyfle i roi economeg a chyllid yn eu cyd-destun sefydliadol, cymdeithasol a gwleidyddol ar y rhaglen arbenigol hon.

LN13

Mathemateg Ariannol (BSc)

Côd UCAS: 15R4

Mae’n darparu paratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ym myd arian, a gallwch ddewis o blith ystod eang o fodiwlau ar draws mathemateg, ystadegau, tebygolrwydd, economeg a chyllid.

15R4

Economeg ac Astudiaethau Rheolaeth (BSc Econ)

Côd UCAS: LN12

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

LN12

Gwleidyddiaeth ac Economeg (BSc Econ)

Côd UCAS: LL12

Mae dealltwriaeth o economeg yn arwain at well dealltwriaeth o wleidyddiaeth ac fel arall felly yn gwneud Gwleidyddiaeth ac Economeg yn gyfuniad astudio delfrydol.

LL12

Ffrangeg ac Economeg (BA)

Côd UCAS: RL11

Bydd ein gradd Ffrangeg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth o ddadansoddi economaidd. Mae hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

RL11

Sbaeneg ac Economeg (BA)

Côd UCAS: LR14

Bydd ein gradd Sbaeneg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth o ddadansoddi economaidd. Mae hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

LR14

Almaeneg ac Economeg (BA)

Côd UCAS: RL21

Mae’r radd Almaeneg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi’r cyfle i chi gael dealltwriaeth drwyadl o ddadansoddi economaidd. Bydd hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

RL21

Economeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Côd UCAS: R643

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes a phrofi eich sgiliau mewn blwyddyn ar leoliad proffesiynol.

R643

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: L160

Bydd astudio Economeg yng Nghaerdydd yn rhoi hyfforddiant trwyadl i chi a fydd yn sylfaen ddefnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

L160

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Côd UCAS: L1R2

Bydd astudio Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda hyfforddiant manwl a fydd yn sail defnyddio ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

L1R2

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: L1R9

Mae deall yr agweddau damcaniaethol Economeg yn galluogi myfyrwyr i addunedu gyda nifer o broblemau a materion polisiau.

L1R9

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: L1RY

Mae deall yr agweddau damcaniaethol Economeg yn caniatáu myfyrwyr i ymgysylltu â nifer o broblemau a materion polisi.

L1RY

Economeg Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Côd UCAS: M297

Nod y radd Economeg Busnes yw pontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer mewn meysydd economeg yn uniongyrchol berthnasol i fusnes.

M297

Economeg ac Astudiaethau Rheoli gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Côd UCAS: 5Q32

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

5Q32