Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-6 o 6 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Daeareg (BSc)

Côd UCAS:

Mae esblygiad y Ddaear a’r bywyd mae’n cefnogi yn bwnc pwysig o ymholiad dynol.

Daeareg (MESci)

Côd UCAS: F601

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

F601

Daeareg Fforio ac Adnoddau (BSc)

Côd UCAS:

Mae Caerdydd yn brifysgol sy’n rhedeg cyrsiau israddedig yn enwedig mewn Daeareg Fforio ac Adnoddau sydd wedi esblygu o draddodiad mwyngloddio yn Ne Cymru.

Daeareg Fforio ac Adnoddau (MESci)

Côd UCAS: F623

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau a rydych yn dysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

F623

Geowyddor Amgylcheddol (BSc)

Côd UCAS: F642

Dyma radd gymhwysol a fydd yn eich herio i feddwl yn gyfannol am bynciau sy'n amrywio o ansawdd dŵr i esblygiad y tirwedd, o esblygiad y biosffer i newid yn yr hinsawdd ac o dir wedi'i halogi i gynaliadwyedd.

F642

Daeareg Fforio ac Adnoddau gyda Lleoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS:

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o’r prifysgolion prin sydd yn rhedeg cyrsiau israddedig yn enwedig mewn Daeareg Fforio ac Adnoddu, sydd wedi esblygu o’r traddodiad hir o fwyngloddio yn Ne Cymru.