Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 27 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Cyfrifiadureg (BSc)

Côd UCAS: G400

Byddwch yn datblygu galluoedd damcaniaethol ac ymarferol cadarn ym meysydd dylunio, datblygu ac arbrofi â meddalwedd er mwyn bod yn gyfrifiadurwyr arloesol gyda’r sgiliau y mae galw amdanynt mewn amrywiaeth o yrfaoedd.

G400

Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc)

Côd UCAS: 4JVD

Addysgir y cwrs ymarferol hwn yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd, Mae ar gyfer y rheini sydd am ddysgu sut mae meddalwedd yn cael ei hadeiladu a’i chynnal trwy brosiectau datblygu yn y byd go iawn.

4JVD

Rheoli Busnes (Marchnata) (BSc)

Côd UCAS: NN25

Mae graddau-gysylltiedig Busnes yng Nghaerdydd yn canolbwyntio ar ddatblygu craidd cadarn o wybodaeth yn y maes rheoli busnes.

NN25

Rheoli Busnes (BSc)

Côd UCAS: N201

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N201

Cyfrifiadureg (MSci)

Côd UCAS: G404

P’un a hoffech chi sicrhau mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi i raddedigion neu baratoi am yrfa ym maes ymchwil, gall ein rhaglen meistr MSci integredig eich helpu i gyflawni eich nodau proffesiynol yn gyflymach.

G404

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: GKF4

Bydd y cwrs gradd pedair blynedd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau angenrheidiol i sicrhau bod buddsoddiad sefydliadau mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn cyrraedd y gofynion mewn modd diogel.

GKF4

Economeg ac Astudiaethau Rheolaeth (BSc Econ)

Côd UCAS: LN12

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

LN12

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) (BSc)

Côd UCAS: N202

Mae’r radd Rheoli Busnes (rheoli rhyngwladol) yn cynnwys opsiwn i dreulio un semester dramor o fewn y cwrs gradd tair blynedd.

N202

Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (MSci)

Côd UCAS: G403

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd yr MSci mewn Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd angen.

G403

Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 457D

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheoli gan adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

457D

Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc)

Côd UCAS: NQ26

Mae’r BSc Rheoli Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi myfyrwyr at gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

NQ26

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: N290

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N290

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N1R2

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N1R2

Economeg ac Astudiaethau Rheoli gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Côd UCAS: 5Q32

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

5Q32

Rheoli Busnes (Marchnata) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 8J73

Mae graddau sy’n gysylltiedig â Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar ddatblygu craidd cadarn o wybodaeth yn y maes rheoli busnes.

8J73

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 2B68

Mae’r radd Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) yn cynnwys dewis i dreulio un semester yn astudio dramor o fewn y radd 3 mlynedd.

2B68

Rheoli Busnes (Logisteg a Gweithrediadau) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 856J

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Fusnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

856J

Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: A321

Mae Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes busnes a rheolaeth, sy'n adlewyrchu ehangder arbenigedd ymchwil academyddion yr Ysgol Fusnes a datblygiadau cyfredol ym myd busnes.

A321

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N1R4

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth.

N1R4

Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: NQ28

Mae’r BSc Rheoli Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi myfyrwyr at gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

NQ28