Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 20 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Cyfrifiadureg (BSc)

Côd UCAS: G400

Byddwch yn datblygu galluoedd damcaniaethol ac ymarferol cadarn ym meysydd dylunio, datblygu ac arbrofi â meddalwedd er mwyn bod yn gyfrifiadurwyr arloesol gyda’r sgiliau y mae galw amdanynt mewn amrywiaeth o yrfaoedd.

G400

Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc)

Côd UCAS: 4JVD

Addysgir y cwrs ymarferol hwn yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd, Mae ar gyfer y rheini sydd am ddysgu sut mae meddalwedd yn cael ei hadeiladu a’i chynnal trwy brosiectau datblygu yn y byd go iawn.

4JVD

Peirianneg Bensaernïol (BEng)

Côd UCAS: H292

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

H292

Peirianneg Bensaernïol (MEng)

Côd UCAS: H294

Mae'r cwrs Peirianneg Pensaernïol mewn Ysgol Beirianneg Sifil o safon yn cynnig cyfleoedd i chi ar gyfer gyrfa gyffrous a heriol.

H294

Pensaernïaeth (BSc/MArch)

Côd UCAS: K100

Mae’r BSc/MArch yn gynllun gradd unigryw oherwydd wedi i chi orffen eich blwyddyn olaf yn astudio’r radd BSc, rydych yn treulio blwyddyn gyntaf eich gradd MArch yn dilyn ymarfer pensaernïol.

K100

Cyfrifiadureg (MSci)

Côd UCAS: G404

P’un a hoffech chi sicrhau mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi i raddedigion neu baratoi am yrfa ym maes ymchwil, gall ein rhaglen meistr MSci integredig eich helpu i gyflawni eich nodau proffesiynol yn gyflymach.

G404

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: GKF4

Bydd y cwrs gradd pedair blynedd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau angenrheidiol i sicrhau bod buddsoddiad sefydliadau mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn cyrraedd y gofynion mewn modd diogel.

GKF4

Peirianneg Bensaernïol (Rhyngwladol) (MEng)

Côd UCAS: H298

Mae ein graddau mewn Peirianneg Bensaernïol yn arwain at yrfaoedd perthnasol i’ch gradd, ac mae Prifysgol Caerdydd yn un o’r unig ysgolion i gynnig cynlluniau gradd MEng a BEng llawn amser a rhyng-gwrs yn y pwnc yma.

H298

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn mewn diwydiant (BEng)

Côd UCAS: H293

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

H293

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Côd UCAS: H295

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

H295

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn yn Ewrop (Ffrainc) (MEng)

Côd UCAS: H291

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

H291

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn yn Ewrop (yr Almaen) (MEng)

Côd UCAS: H992

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

H992

Cyfrifiadureg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: G401

Mae’r byd diddorol a deinamig o gyfrifiadureg wrth galon nifer o agweddau o fywyd modern. Mae’r BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol sydd ei angen i fod yn rhan o’r byd yma.

G401

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg (BSc)

Côd UCAS: G4F4

Bydd y rhaglen radd tair blynedd yng Nghaerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau sydd eu hangen i sicrhau bod buddsoddiad sefydliad mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn diwallu ei hanghenion mewn

G4F4

Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc)

Côd UCAS: 126V

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd y BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol angenrheidiol i fod yn rhan o’r byd hwnnw.

126V

Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MSci)

Côd UCAS: G402

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd yr MSci Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yn rhoi’r wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol angenrheidiol er mwyn llwyddo yn y ddisgyblaeth hon.

G402

Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (MSci)

Côd UCAS: G403

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd yr MSci mewn Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd angen.

G403

Peirianneg Bensaernïol gyda Blwyddyn yn Ewrop (Sbaen) (MEng)

Côd UCAS: H990

Byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau peirianneg damcaniaethol ac ymarferol a sgiliau dadansoddi, ynghyd â nifer o sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr iawn, gan sicrhau y byddwch chi fel unigolyn graddedig yn ased gwerthfawr i gwmnïau a

H990

Peirianneg Bensaernïol (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Côd UCAS: H299

Mae ein graddau Peirianneg Bensaernïol yn arwain tuag at gyrfaoedd creadigol, heriol a boddhaol a Chaerdydd yw un o’r ysgolion prin I gynnig cynllun gradd rhyngosod a MEng a BEng amser llawn yn y pwnc hwn.

H299

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc)

Côd UCAS: 125V

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd y BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol angenrheidiol i fod yn rhan o’r byd hwnnw.

125V