Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 68 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Cyfrifiadureg (BSc)

Côd UCAS: G400

Byddwch yn datblygu galluoedd damcaniaethol ac ymarferol cadarn ym meysydd dylunio, datblygu ac arbrofi â meddalwedd er mwyn bod yn gyfrifiadurwyr arloesol gyda’r sgiliau y mae galw amdanynt mewn amrywiaeth o yrfaoedd.

G400

Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc)

Côd UCAS: 4JVD

Addysgir y cwrs ymarferol hwn yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd, Mae ar gyfer y rheini sydd am ddysgu sut mae meddalwedd yn cael ei hadeiladu a’i chynnal trwy brosiectau datblygu yn y byd go iawn.

4JVD

Peirianneg Fecanyddol (BEng)

Côd UCAS: H300

Mae Peirianneg Fecanyddol yn defnyddio gwyddoniaeth ac arbenigedd yn greadigol i ddylunio, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau.

H300

Peirianneg Sifil (BEng)

Côd UCAS: H200

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd gyrfaol diddorol mewn dylunio a gweithio gydag amgylcheddau adeiladu a naturiol.

H200

Peirianneg Fecanyddol (MEng)

Côd UCAS: H302

Peirianneg Fecanyddol yw'r cais yn greadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd i ddyluniad, adeiladu a gweithredu cynnyrch a phrosesau

H302

Peirianneg Feddygol (Rhyngwladol) (MEng)

Côd UCAS: H2BV

Mae Peirianneg Feddygol yn faes astudio newydd ar gyfer gradd israddedig

H2BV

Peirianneg Sifil (MEng)

Côd UCAS: H207

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Caerdydd yn gwrs gradd safonol mewn Prifysgol fawr ei pharch. Bydd y radd yn, gobeithio, eich galluogi i ennill swydd ym maes Peirianneg Sifil.

H207

Peirianneg Feddygol (MEng)

Côd UCAS: H1BV

Mae rhaglen Prifysgol Caerdydd ymhlith y mwyaf sefydledig yn y DU ac yn addas iawn i’r rheiny sy’n dymuno cyfuno hyfforddiant peiriannol clasurol gyda chymwysiad meddygol.

H1BV

Peirianneg Bensaernïol (BEng)

Côd UCAS: H292

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

H292

Peirianneg Bensaernïol (MEng)

Côd UCAS: H294

Mae'r cwrs Peirianneg Pensaernïol mewn Ysgol Beirianneg Sifil o safon yn cynnig cyfleoedd i chi ar gyfer gyrfa gyffrous a heriol.

H294

Peirianneg Integredig (MEng)

Côd UCAS: H113

Mae cymhlethdod a soffistigeiddrwydd o beirianneg fodern yn gofyn am lefel gynyddol o ryngweithio rhwng disgyblaethau peirianneg sydd yn draddodiadol wedi cael eu hystyried i fod yn annibynnol i raddau helaeth.

H113

Peirianneg Feddygol (BEng)

Côd UCAS: H1B8

Mae’r cwrs gradd ym Mhrifysgol Caerdydd yn un o’r rhai mwyaf sefydledig yn y DU, ac yn addas ar gyfer unrhyw un sydd yn dymuno cyfuno hyfforddiant peirianneg draddodiadol â chymhwysiad meddygol.

H1B8

Peirianneg Integredig (BEng)

Côd UCAS: H110

Mae’r rhaglen Peirianneg Integredig yn rhoi addysg beiriannol eang i chi sy’n cynnwys amrywiaeth o egwyddorion perianneg sef y mecanyddol, cynhyrchu, peirianneg electronig a thrydanol, technoleg gywbodaeth a dylunio cyfrifiadurol.

H110

Peirianneg Drydanol ac Electronig (MEng)

Côd UCAS: H601

Mae astudio Peirianneg Drydanol ac Electronig yn golygu byddwch yng nghanol ddisgyblaeth Beirianneg fywiog.

H601

Peirianneg Fecanyddol (Rhyngwladol) (MEng)

Côd UCAS: H309

Mae Peirianneg Fecanyddol yn gais creadigol o wyddoniaeth ac arbenigedd i’r dyluniad, adeiladu a gweithredu cynnyrch a’r prosesau.

H309

Cyfrifiadureg (MSci)

Côd UCAS: G404

P’un a hoffech chi sicrhau mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi i raddedigion neu baratoi am yrfa ym maes ymchwil, gall ein rhaglen meistr MSci integredig eich helpu i gyflawni eich nodau proffesiynol yn gyflymach.

G404

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: GKF4

Bydd y cwrs gradd pedair blynedd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau angenrheidiol i sicrhau bod buddsoddiad sefydliadau mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn cyrraedd y gofynion mewn modd diogel.

GKF4

Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng)

Côd UCAS: H605

Bydd y radd yma sy’n cael ei arwain gan ymchwil, yn darparu llwybr cyflym tuag at gyrraedd statws Peiriannydd Siartredig gyda Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.

H605

Peirianneg Gyfannol (Rhyngwladol) (MEng)

Côd UCAS: H118

Mae’r cymhlethdod a soffistigeiddrwydd o beirianneg fodern yn gofyn am lefel cynyddol o ymadwaith rhwng disgyblaethau peirianneg sydd, yn draddodiadol, yn cael ei ystyried i fod yn annibynnol ar y mwyaf.

H118

Peirianneg gyda Blwyddyn Sylfaen (BEng)

Côd UCAS: H101

Ydych chi’n un o’r nifer o bobl a fyddai’n hoffi bod yn beiriannydd ond nid oes gennych y cymwysterau cywir?

H101