Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 24 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Cyfrifiadureg (BSc)

Côd UCAS: G400

Byddwch yn datblygu galluoedd damcaniaethol ac ymarferol cadarn ym meysydd dylunio, datblygu ac arbrofi â meddalwedd er mwyn bod yn gyfrifiadurwyr arloesol gyda’r sgiliau y mae galw amdanynt mewn amrywiaeth o yrfaoedd.

G400

Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc)

Côd UCAS: 4JVD

Addysgir y cwrs ymarferol hwn yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd, Mae ar gyfer y rheini sydd am ddysgu sut mae meddalwedd yn cael ei hadeiladu a’i chynnal trwy brosiectau datblygu yn y byd go iawn.

4JVD

Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: V110

Astudiwch wareiddiadau hynafol dros gyfnod o ddwy fil o flynyddoedd mewn gradd sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i Hen Roeg a Rhufain o’r Oes Efydd i dwf Islam (c. 1500 BCE to CE 800).

V110

Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS:

Mae’r cwrs hwn yn anelu at hyrwyddo dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol y cymdeithasau Groegaidd a Rhufeinig a’u cyflawniadau pwysicaf.

Cyfrifiadureg (MSci)

Côd UCAS: G404

P’un a hoffech chi sicrhau mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi i raddedigion neu baratoi am yrfa ym maes ymchwil, gall ein rhaglen meistr MSci integredig eich helpu i gyflawni eich nodau proffesiynol yn gyflymach.

G404

Hanes yr Henfyd a Hanes (BA)

Côd UCAS: V117

Mae astudio Hanes Henfyd a Hanes BA (Cyd-Anrhydedd) yn caniatáu golwg llawer mwy hyblyg ar ehangder mawr o hanes ar lefel israddedig.

V117

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: GKF4

Bydd y cwrs gradd pedair blynedd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau angenrheidiol i sicrhau bod buddsoddiad sefydliadau mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn cyrraedd y gofynion mewn modd diogel.

GKF4

Hanes yr Henfyd a'r Oesoedd Canol (BA)

Côd UCAS: V116

Mae’r rhaglen integredig hon yn rhychwantu’r bydoedd Ewropeaidd a Chanoldirol o’r Oes Efydd i ddiwedd y cyfnod canoloesol.

V116

Athroniaeth a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VV51

Mae’r radd cydanrhydedd mewn Hanes yr Henfyd ac Athroniaeth yn eich darparu gyda’r cyfle o arbenigo mewn dau bwnc gradd.

VV51

Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (MSci)

Côd UCAS: G403

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd yr MSci mewn Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd angen.

G403

Hanes yr Henfyd a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: RV11

Mae’r cwrs cydanrhydedd hwn yn darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy i fyfyrwyr yn y ddwy ddisgyblaeth –gan arwain at y posiblrwydd o ddewis gyrfaol eang.

RV11

Hanes yr Henfyd ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RVJ1

Bydd myfyrwyr yn dysgu a datblygu eu gwybodaeth o iaith Ewropeaidd boblogaidd, wrth gyflwyno'r wybodaeth hon yng nghyd-destun hanesyddol Rhufain a gwareiddiadau hynafol.

RVJ1

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc)

Côd UCAS: 125V

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd y BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol angenrheidiol i fod yn rhan o’r byd hwnnw.

125V

Hanes yr Henfyd ac Almaeneg (BA)

Côd UCAS: RV21

Mae Hanes y henfyd ac Almaeneg (BA) yn cynnig cyfle i archwilio gwareiddiad hynafol ochr yn ochr iaith gyfoes ac yn fwyfwy poblogaidd ar lefel gradd fyfyrwyr.

RV21

Hanes yr Henfyd a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RV4C

O fewn y cynllun gradd hwn, bydd myfyrwyr yn cael y dewis i baru iaith ryngwladol sy'n tyfu'n gyflym gydag astudiaeth academaidd draddodiadol o wareiddiad hynafol.

RV4C

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VVC4

Mae BA Cydanrhydedd mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn darparu'r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno sgiliau traddodiadol academaidd gyda datblygiad o sgiliau ymarferol.

VVC4

Astudiaethau Crefyddol a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VVQ1

Mae’r radd hon yn ddelfrydol i’r rhai hynny sy’n dymuno astudio’r berthynas gynhenid rhwng yr hen fyd a’r byd crefyddol.

VVQ1

Llenyddiaeth Saesneg a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: QV31

Mae’r cwrs gradd Cydanrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg a Hanes yr Henfyd yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd.

QV31

Hanes yr Henfyd a'r Oesoedd Canol (BA)

Côd UCAS:

Mae’r rhaglen integredig hon yn rhychwantu’r bydoedd Ewropeaidd a Chanoldirol o’r cymunedau Groegaidd wedi diwedd yr Oes Efydd i ddiwedd y cyfnod canoloesol.

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS:

Mae’r BA integredig mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn gyfle perffaith i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth academaidd draddodiadol gyda datblygu sgiliau ymarferol.