Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 30 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Cyfrifiadureg (BSc)

Côd UCAS: G400

Byddwch yn datblygu galluoedd damcaniaethol ac ymarferol cadarn ym meysydd dylunio, datblygu ac arbrofi â meddalwedd er mwyn bod yn gyfrifiadurwyr arloesol gyda’r sgiliau y mae galw amdanynt mewn amrywiaeth o yrfaoedd.

G400

Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc)

Côd UCAS: 4JVD

Addysgir y cwrs ymarferol hwn yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd, Mae ar gyfer y rheini sydd am ddysgu sut mae meddalwedd yn cael ei hadeiladu a’i chynnal trwy brosiectau datblygu yn y byd go iawn.

4JVD

Ffisiotherapi (BSc)

Côd UCAS: B162

Mae ein BSc mewn ffisiotherapi yn anelu i’ch helpu i ddod yn ffisiotherapydd a fydd yn medru ymarfer yn defnyddio dull gweithredu gwerthusol a datrys-problemau.

B162

Hylendid Deintyddol (DipHE)

Côd UCAS: B750

Mae ein cwrs Hylendid Deintyddol, sy’n cael ei gyflwyno yn unig ysgol ddeintyddol Cymru, wedi’i achredu gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

B750

Therapi Galwedigaethol (BSc)

Côd UCAS: B921

Mae’r Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ddarparwyr blaenllaw o addysg ag ymchwil i Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru.

B921

Ffarmacoleg Feddygol (BSc)

Côd UCAS: B210

Astudiwch ffarmacoleg yn yr Ysgol Meddygaeth yng Nghaerdydd, un o’r 5 prifysgol gorau yn y Deyrnas Unedig o ran rhagoriaeth ymchwil.

B210

Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)

Côd UCAS: B824

Mae ein Radiotherapi ac Oncoleg BSc yn rhaglen lawn-amser, gan gynnwys lleoliad clinigol gyfuno â modiwlau academaidd.

B824

Bydwreigiaeth (BMid)

Côd UCAS: B720

Bydd ein rhaglen bydwreigiaeth yn rhoi i chi’r sgiliau angenrheidiol i ddod yn fydwraig hyderus a thosturiol, fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fenywod ym mhob cyfnod o’u beichiogrwydd, wrth eni eu plant, ac yn y cyfnod cynnar

B720

Nyrsio Oedolion (BN)

Côd UCAS: B740

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

B740

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: GKF4

Bydd y cwrs gradd pedair blynedd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau angenrheidiol i sicrhau bod buddsoddiad sefydliadau mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn cyrraedd y gofynion mewn modd diogel.

GKF4

Ymarfer Mewndriniaethol ac Amdriniaethol (BSc)

Côd UCAS:

Mae’r Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ddarparwyr blaenllaw o addysg ag ymchwil i weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru.

Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Medi) (BSc)

Côd UCAS:

Mae modiwlau unigol ar gael ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhau ar gyfer gweithwyr professiynol y gwyddorau gofal iechyd.

Nyrsio Iechyd Meddwl (BN)

Côd UCAS: B761

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

B761

Nyrsio Iechyd Meddwl (BN)

Côd UCAS: B760

Ymunwch â’n rhaglen nyrsio, sydd yn y 10 uchaf yn ôl Complete University Guide 2019 ac a ddilyswyd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

B760

Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc)

Côd UCAS: B823

Wedi ei dilysu gan Fwrdd Radiograffeg Cyngor Galwedigaethau Iechyd a Gofal a Chymdeithas a Choleg y Radiograffyddion, mae’r BSc (Anrhydedd) mewn Radiograffeg a Delweddu Diagnostig yn gallu cynnig cyfleoedd gyrfaol gwych.

B823

Ymarfer Mewndriniaethol ac Amdriniaethol (BSc)

Côd UCAS:

Mae’r Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ddarparwyr blaenllaw o addysg ag ymchwil i weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru.

Ymarfer Mewndriniaethol ac Amdriniaethol (Anaesthesia) (BSc)

Côd UCAS:

Mae’r rhaglen BSc amser llawn wedi’i ddylunio i adeiladu ar addysg cyn cofrestru ymarferwyr yn gweithio yn y maes heriol o ymarfer amlawdriniaethol.

Ymarfer Adran Llawdriniaethol (Sesiynol) (BSc)

Côd UCAS:

Mae modiwlau unigol ar gael ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhau ar gyfer gweithwyr proffesiynol y gwyddorau gofal iechyd.

Ymarfer yr Adran Weithredu (BSc)

Côd UCAS: B992

Mae ein rhaglen BSc (Anrh) newydd wedi'i chynllunio i'ch paratoi ar gyfer ymarfer clinigol heriol yn syth ar ôl i chi gymhwyso, a hefyd i'ch paratoi i barhau â'ch dysgu y tu hwnt i gofrestru, a hyrwyddo gwelliant parhaus mewn gofal cleifion.

B992

Cyfrifiadureg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: G401

Mae’r byd diddorol a deinamig o gyfrifiadureg wrth galon nifer o agweddau o fywyd modern. Mae’r BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol sydd ei angen i fod yn rhan o’r byd yma.

G401