Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 23 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Cyfrifiadureg (BSc)

Côd UCAS: G400

Byddwch yn datblygu galluoedd damcaniaethol ac ymarferol cadarn ym meysydd dylunio, datblygu ac arbrofi â meddalwedd er mwyn bod yn gyfrifiadurwyr arloesol gyda’r sgiliau y mae galw amdanynt mewn amrywiaeth o yrfaoedd.

G400

Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc)

Côd UCAS: 4JVD

Addysgir y cwrs ymarferol hwn yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd, Mae ar gyfer y rheini sydd am ddysgu sut mae meddalwedd yn cael ei hadeiladu a’i chynnal trwy brosiectau datblygu yn y byd go iawn.

4JVD

Cymdeithaseg (BSc)

Côd UCAS: 8H46

Astudiwch ein BSc Cymdeithaseg a byddwch yn dilyn un o’r disgyblaethau gwyddorau cymdeithasol mwyaf nodedig yn un o ganolfannau blaenllaw o ran maint a llwyddiant y gwyddorau cymdeithasol.

8H46

Gwyddor Gymdeithasol (BSc)

Côd UCAS: L301

Mae ein BSc mewn Gwyddor Gymdeithasol yn ffordd arbennig i gael y budd mwyaf o’ch amser yn astudio yn un o ganolfannau gwyddorau cymdeithasol mwyaf y DU.

L301

Y Gyfraith a Throseddeg (LLB)

Côd UCAS: M190

Astudiwch y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn ennill profiad o’r pwnc yn y byd go iawn.

M190

Cymdeithaseg ac Addysg (BSc)

Côd UCAS: 8J46

Mae’r BSc Cymdeithaseg ac Addysg yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio cyfuniad o ddwy ddisgyblaeth gyffrous y gwyddorau cymdeithasol.

8J46

Gwleidyddiaeth a Chymdeithaseg (BSc Econ)

Côd UCAS: LL32

Mae cyfuno Gwleidyddiaeth gyda Chymdeithaseg yn eich galluogi i gael dealltwriaeth eang o gymdeithas.

LL32

Dadansoddi Cymdeithasol (BSc)

Côd UCAS: J3G5

Mae ein BSc mewn Dadansoddeg Gymdeithasol yn gyfle unigryw i gyfuno modiwlau Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol gan gynnwys cymdeithaseg, troseddeg, polisi cymdeithasol, addysg neu wleidyddiaeth gyda hyfforddiant o safon gyda methodolegau ymchwil

J3G5

Y Gyfraith a Chymdeithaseg (LLB)

Côd UCAS: ML13

Mae rhaglen y Gyfraith a Chymdeithaseg yn cael ei dysgu mewn cydweithrediad gydag Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol sydd yn ganolfan sefydledig ar gyfer dysgu ac ymchwil yn y maes.

ML13

Troseddeg a Chymdeithaseg (BSc)

Côd UCAS: 8F46

Mae Troseddeg a Chymdeithaseg yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth o drosedd, gwyriant ac erledigaeth gydag astudiaeth o’r gymuned ehangach a'r prosesau cymdeithasol ynddi.

8F46

Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (MSci)

Côd UCAS: G403

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd yr MSci mewn Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd angen.

G403

Cyfrifiadureg (MSci)

Côd UCAS: G404

P’un a hoffech chi sicrhau mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi i raddedigion neu baratoi am yrfa ym maes ymchwil, gall ein rhaglen meistr MSci integredig eich helpu i gyflawni eich nodau proffesiynol yn gyflymach.

G404

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc)

Côd UCAS: 125V

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd y BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol angenrheidiol i fod yn rhan o’r byd hwnnw.

125V

PolisI Cymdeithasol a Chymdeithaseg (BSc)

Côd UCAS: 8K46

Mae BSc Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio’r gymdeithas ehangach, gan gyfuno elfen o bolisi cymdeithasol a llywodraethol.

8K46

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: GKF4

Bydd y cwrs gradd pedair blynedd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau angenrheidiol i sicrhau bod buddsoddiad sefydliadau mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn cyrraedd y gofynion mewn modd diogel.

GKF4

Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Chymdeithaseg (BA)

Côd UCAS: LP35

Mae Cymdeithaseg a’r Cyfryngau yn effeithio ar bawb, sy’n gwneud y cyswllt rhwng Newyddiaduraeth a Chymdeithaseg yn ddiymwad.

LP35

Cymdeithaseg a Hanes (BSc Econ)

Côd UCAS: LV31

Mae’r radd BScEcon mewn Hanes a Chymdeithaseg yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudio pwnc difyr fel hanes gydag astudiaeth o gymdeithas ehangach a’i phrosesau cymdeithasol.

LV31

Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol (BSc)

Côd UCAS: 58H2

Wrth astudio ar gyfer ein BSc Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol, byddwch yn manteisio ar gyfle unigryw i gyfuno seicoleg gyda disgyblaeth gwyddor gymdeithasol arall yn un o ganolfannau gwyddorau cymdeithasol mwyaf a mwyaf llwyddiannus y DU.

58H2

Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol (BSc)

Côd UCAS: 8D46

Mae Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth o drosedd, gwyriant ac erledigaeth gydag astudiaeth o’r gymuned ehangach a’r polisïau cymdeithasol a llywodraethol ynddi.

8D46

Cyfrifiadureg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: G401

Mae’r byd diddorol a deinamig o gyfrifiadureg wrth galon nifer o agweddau o fywyd modern. Mae’r BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol sydd ei angen i fod yn rhan o’r byd yma.

G401