Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 22 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Cyfrifiadureg (BSc)

Côd UCAS: G400

Byddwch yn datblygu galluoedd damcaniaethol ac ymarferol cadarn ym meysydd dylunio, datblygu ac arbrofi â meddalwedd er mwyn bod yn gyfrifiadurwyr arloesol gyda’r sgiliau y mae galw amdanynt mewn amrywiaeth o yrfaoedd.

G400

Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc)

Côd UCAS: 4JVD

Addysgir y cwrs ymarferol hwn yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd, Mae ar gyfer y rheini sydd am ddysgu sut mae meddalwedd yn cael ei hadeiladu a’i chynnal trwy brosiectau datblygu yn y byd go iawn.

4JVD

Astudiaethau Crefyddol ac Almaeneg (BA)

Côd UCAS: VR62

Bydd y radd yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd o Almaeneg gydag Astudiaethau Crefyddol.

VR62

Astudiaethau Crefyddol a Gwleidyddiaeth (BA)

Côd UCAS: VL62

Mae Gwleidyddiaeth a Chrefydd yn ddau bwnc sydd yn effeithio’n fawr ar ei gilydd mewn ffordd ddiddorol.

VL62

Astudiaethau Crefyddol a Cherddoriaeth (BA)

Côd UCAS: VW63

O fewn y cynllun gradd hwn, bydd myfyrwyr yn cael y dewis i gyfuno datblygu talent gerddorol a chreadigol ag astudio crefydd.

VW63

Astudiaethau Crefyddol ac Archaeoleg (BA)

Côd UCAS: VV64

Bydd myfyrwyr yn astudio cymunedau dynol o’r gorffennol o olion materol gydag elfen ychwanegol o grefydd.

VV64

Cyfrifiadureg (MSci)

Côd UCAS: G404

P’un a hoffech chi sicrhau mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi i raddedigion neu baratoi am yrfa ym maes ymchwil, gall ein rhaglen meistr MSci integredig eich helpu i gyflawni eich nodau proffesiynol yn gyflymach.

G404

Crefydd a Diwinyddiaeth (BA)

Côd UCAS: V6V6

O'r olion cynharaf o fodolaeth ddynol, bu crefydd yn ffordd bwerus i ddeall pwrpas bywyd, natur y cosmos a'r sail ar gyfer ymddygiad dynol.

V6V6

Astudiaethau Crefyddol a Hanes (BA)

Côd UCAS: VV61

Mae’r rhaglen radd Cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno Hanes gydag Astudiaethau Crefyddol, sydd wedi ffurfio rhan o fywyd dynol ers y dechreuad.

VV61

Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (MSci)

Côd UCAS: G403

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd yr MSci mewn Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd angen.

G403

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: GKF4

Bydd y cwrs gradd pedair blynedd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau angenrheidiol i sicrhau bod buddsoddiad sefydliadau mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn cyrraedd y gofynion mewn modd diogel.

GKF4

Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth (BA)

Côd UCAS: VV65

Mae’r gradd Cydanrhydedd mewn Athroniaeth ac Astudiaethau Crefydd yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd Prifysgol.

VV65

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc)

Côd UCAS: 125V

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd y BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol angenrheidiol i fod yn rhan o’r byd hwnnw.

125V

Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol (BA)

Côd UCAS: QV56

Mae Astudiaethau Crefyddol a Chymraeg BA (Cyd-anrhydedd) yn rhoi’r cyfle i astudio crefydd, sydd wedi bod yn rhan o fywyd dynol ers dechrau dynoliaeth, yn ogystal â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

QV56

Astudiaethau Crefyddol ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: VR63

Mae’r BA mewn Astudiaethau Crefyddol ac Eidaleg (Cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio iaith hanesyddol ramantaidd ochr yn ochr â chrefydd – rhan o’r profiad dynol ers dechrau dynoliaeth hyd at heddiw.

VR63

Astudiaethau Crefyddol a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RV46

Mae Astudiaethau Crefyddol a Sbaeneg BA (Gradd Cydanrhydedd) yn galluogi i fyfyrwyr gyfuno Astudiaethau Crefyddol, sydd wedi ffurfio rhan o fywyd dynol ers y dechreuad, gydag un o'r ieithoedd sy’n cael ei siarad mwyaf yn y byd.

RV46

Astudiaethau Crefyddol a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VVQ1

Mae’r radd hon yn ddelfrydol i’r rhai hynny sy’n dymuno astudio’r berthynas gynhenid rhwng yr hen fyd a’r byd crefyddol.

VVQ1

Astudiaethau Crefyddol a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Côd UCAS: VQ63

Mae nifer o fyfyrwyr yn gweld bod gradd Cydanrhydedd yn gyffrous ac yn werthfawr gan eu bod yn arsylwi tebygrwydd a gwahaniaeth yn y ddau bwnc.

VQ63

Cyfrifiadureg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: G401

Mae’r byd diddorol a deinamig o gyfrifiadureg wrth galon nifer o agweddau o fywyd modern. Mae’r BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol sydd ei angen i fod yn rhan o’r byd yma.

G401

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg (BSc)

Côd UCAS: G4F4

Bydd y rhaglen radd tair blynedd yng Nghaerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau sydd eu hangen i sicrhau bod buddsoddiad sefydliad mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn diwallu ei hanghenion mewn

G4F4