Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 54 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Cyfrifiadureg (BSc)

Côd UCAS: G400

Byddwch yn datblygu galluoedd damcaniaethol ac ymarferol cadarn ym meysydd dylunio, datblygu ac arbrofi â meddalwedd er mwyn bod yn gyfrifiadurwyr arloesol gyda’r sgiliau y mae galw amdanynt mewn amrywiaeth o yrfaoedd.

G400

Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc)

Côd UCAS: 4JVD

Addysgir y cwrs ymarferol hwn yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd, Mae ar gyfer y rheini sydd am ddysgu sut mae meddalwedd yn cael ei hadeiladu a’i chynnal trwy brosiectau datblygu yn y byd go iawn.

4JVD

Economeg (BSc Econ)

Côd UCAS: L100

Cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

L100

Economeg Busnes (BSc Econ)

Côd UCAS: L114

Pontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer wrth i chi astudio economeg busnes ar y rhaglen arbenigol hon.

L114

Eidaleg ac Economeg (BA)

Côd UCAS: RL31

Mae astudio Economeg yn eich darparu gyda hyfforddiant trylwyr a fydd yn sylfaen defnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

RL31

Athroniaeth ac Economeg (BA)

Côd UCAS: VL51

Bydd y radd cydanrhydedd mewn Athroniaeth ac Economeg yn rhoi'r cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc gradd prifysgol.

VL51

Rheoli Busnes (Marchnata) (BSc)

Côd UCAS: NN25

Mae graddau-gysylltiedig Busnes yng Nghaerdydd yn canolbwyntio ar ddatblygu craidd cadarn o wybodaeth yn y maes rheoli busnes.

NN25

Hanes ac Economeg (BA)

Côd UCAS: VL11

Mae BA Hanes ac Economeg (Cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr astudio'r gorffennol ochr yn ochr â theori economaidd brif ffrwd a modiwlau dewisol eraill.

VL11

Bancio a Chyllid (BSc Econ)

Côd UCAS: N300

Datblygu gwybodaeth economaidd arbenigol o’r sectorau arian, bancio a chyllid ar ein rhaglen seiliedig ar ymarfer.

N300

Rheoli Busnes (BSc)

Côd UCAS: N201

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N201

Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (MSci)

Côd UCAS: G403

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd yr MSci mewn Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd angen.

G403

Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 457D

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheoli gan adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

457D

Economeg Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Côd UCAS: L1RX

Mae’r radd Economeg Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd yn anelu i bontio’r bwlch rhwng theori ac ymarfer mewn agweddau o Economeg sydd yn uniongyrchol berthnasol i Fusnes.

L1RX

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: N290

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N290

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N1R2

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N1R2

Economeg ac Astudiaethau Rheoli gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Côd UCAS: 5Q32

Cyfle i archwilio economeg a rheoli yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes.

5Q32

Rheoli Busnes (Marchnata) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 8J73

Mae graddau sy’n gysylltiedig â Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar ddatblygu craidd cadarn o wybodaeth yn y maes rheoli busnes.

8J73

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 2B68

Mae’r radd Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) yn cynnwys dewis i dreulio un semester yn astudio dramor o fewn y radd 3 mlynedd.

2B68

Cyfrifeg a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 751G

Mae ein rhaglen achrededig yn cydbwyso theori ac ymarfer er mwyn i chi allu datblygu gwybodaeth a sgiliau i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa cyfrifeg a chyllid.

751G

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: N3R9

Mae’r cwrs gradd yma yn eich darparu nid yn unig gyda’r hyfforddiant priodol ar gyfer ymarfer o fancio a gyrfaoedd cyllidol eraill. Ond hefyd gyda esgusodiad o arholiadau penodol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

N3R9