Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 25 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Cyfrifiadureg (BSc)

Côd UCAS: G400

Byddwch yn datblygu galluoedd damcaniaethol ac ymarferol cadarn ym meysydd dylunio, datblygu ac arbrofi â meddalwedd er mwyn bod yn gyfrifiadurwyr arloesol gyda’r sgiliau y mae galw amdanynt mewn amrywiaeth o yrfaoedd.

G400

Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol (BSc)

Côd UCAS: 4JVD

Addysgir y cwrs ymarferol hwn yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd, Mae ar gyfer y rheini sydd am ddysgu sut mae meddalwedd yn cael ei hadeiladu a’i chynnal trwy brosiectau datblygu yn y byd go iawn.

4JVD

Archaeoleg (BA)

Côd UCAS: F400

Mae ein cynlluniau gradd Archaeoleg yn nodedig am eu ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau maent yn cynnig i fyfyrwyr.

F400

Archaeoleg (BSc)

Côd UCAS: F402

Mae cynlluniau gradd archaeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd yn nodedig am ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau i fyfyrwyr maent yn gynnig.

F402

Archaeoleg (BA)

Côd UCAS:

Mae ein cynlluniau gradd archaeoleg yn nodedig am eu ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau i fyfyrwyr maent yn cynnig.

Athroniaeth ac Archaeoleg (BA)

Côd UCAS: VV54

Bydd y radd Cydanrhydedd mewn Archaeoleg ac Athroniaeth yn rhoi'r cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc gradd Prifysgol.

VV54

Archaeoleg ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RV34

Mae gan y radd cydanrhydedd strwythur modiwlaidd hyblyg a fydd myfyrwyr yn datblygu nifer o sgiliau trosglwyddadwy parod i ymuno â’r farchnad fyd eang.

RV34

Archaeoleg a Hanes (BA)

Côd UCAS: VV14

Mae’r BA Archaeoleg a Hanes (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i astudio hanes ar lefel o addysg uwch gydag elfen ychwanegol o gloddiad arbrofol archeolegol.

VV14

Astudiaethau Crefyddol ac Archaeoleg (BA)

Côd UCAS: VV64

Bydd myfyrwyr yn astudio cymunedau dynol o’r gorffennol o olion materol gydag elfen ychwanegol o grefydd.

VV64

Cyfrifiadureg (MSci)

Côd UCAS: G404

P’un a hoffech chi sicrhau mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi i raddedigion neu baratoi am yrfa ym maes ymchwil, gall ein rhaglen meistr MSci integredig eich helpu i gyflawni eich nodau proffesiynol yn gyflymach.

G404

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: GKF4

Bydd y cwrs gradd pedair blynedd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau angenrheidiol i sicrhau bod buddsoddiad sefydliadau mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn cyrraedd y gofynion mewn modd diogel.

GKF4

Archaeoleg ac Almaeneg (BA)

Côd UCAS: RV24

Mae BA Archaeoleg ac Almaeneg (Cydanrhydedd) yn gynllun gradd delfrydol ar gyfer y rheini sydd â diddordeb mewn astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd ar lefel addysg uwch, i ategu'r astudiaeth o gymunedau'r gorffennol a gwaith cloddio materol.

RV24

Llenyddiaeth Saesneg ac Archaeoleg (BA)

Côd UCAS: QV34

Mae’r radd Cydanrhydedd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Archaeoleg yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau gwrs gradd.

QV34

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VVC4

Mae BA Cydanrhydedd mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn darparu'r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno sgiliau traddodiadol academaidd gyda datblygiad o sgiliau ymarferol.

VVC4

Archaeoleg a Hanes yr Oesoedd Canol (BA)

Côd UCAS: VV1K

Mae’r BA Cydanrhydedd mewn Archaeoleg a Hanes yr Oesoedd Canol yn darparu'r cyfle i fyfyrwyr gyfuno astudiaeth draddodiadol academaidd gyda datblygiad o sgiliau ymarferol.

VV1K

Archaeoleg a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: RV14

Dyma gynllun gradd ddelfrydol ar gyfer y rheini sydd â diddordeb mewn astudio iaith ryngwladol gynyddol boblogaidd ar lefel addysg uwch, i ategu'r astudiaeth o gymunedau'r gorffennol a gwaith cloddio materol, gydag astudio iaith ryngwladol sy'n tyfu

RV14

Archaeoleg a Hanes yr Oesoedd Canol (BA)

Côd UCAS:

Mae’r BA Cydanrhydedd mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn darparu cyfle i fyfyrwyr gyfuno astudio traddodiadol academaidd gyda’r datblygiad o sgiliau ymarferol.

Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS:

Mae’r BA integredig mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn gyfle perffaith i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth academaidd draddodiadol gyda datblygu sgiliau ymarferol.

Cyfrifiadureg gyda blwyddyn mewn diwydiant (BSc)

Côd UCAS: G401

Mae’r byd diddorol a deinamig o gyfrifiadureg wrth galon nifer o agweddau o fywyd modern. Mae’r BSc Cyfrifiadureg yn rhoi gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol sydd ei angen i fod yn rhan o’r byd yma.

G401

Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg (BSc)

Côd UCAS: G4F4

Bydd y rhaglen radd tair blynedd yng Nghaerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth gadarn o egwyddorion, offer a thechnolegau sydd eu hangen i sicrhau bod buddsoddiad sefydliad mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn diwallu ei hanghenion mewn

G4F4