Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-12 o 12 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Astudiaethau Crefyddol a Gwleidyddiaeth (BA)

Côd UCAS: VL62

Mae Gwleidyddiaeth a Chrefydd yn ddau bwnc sydd yn effeithio’n fawr ar ei gilydd mewn ffordd ddiddorol.

VL62

Astudiaethau Crefyddol ac Almaeneg (BA)

Côd UCAS: VR62

Bydd y radd yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd o Almaeneg gydag Astudiaethau Crefyddol.

VR62

Astudiaethau Crefyddol ac Archaeoleg (BA)

Côd UCAS: VV64

Bydd myfyrwyr yn astudio cymunedau dynol o’r gorffennol o olion materol gydag elfen ychwanegol o grefydd.

VV64

Astudiaethau Crefyddol a Cherddoriaeth (BA)

Côd UCAS: VW63

O fewn y cynllun gradd hwn, bydd myfyrwyr yn cael y dewis i gyfuno datblygu talent gerddorol a chreadigol ag astudio crefydd.

VW63

Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth (BA)

Côd UCAS: VV65

Mae’r gradd Cydanrhydedd mewn Athroniaeth ac Astudiaethau Crefydd yn eich darparu gyda’r cyfle i arbenigo mewn dau bwnc gradd Prifysgol.

VV65

Crefydd a Diwinyddiaeth (BA)

Côd UCAS: V6V6

O'r olion cynharaf o fodolaeth ddynol, bu crefydd yn ffordd bwerus i ddeall pwrpas bywyd, natur y cosmos a'r sail ar gyfer ymddygiad dynol.

V6V6

Astudiaethau Crefyddol a Hanes (BA)

Côd UCAS: VV61

Mae’r rhaglen radd Cydanrhydedd yn galluogi myfyrwyr i gyfuno Hanes gydag Astudiaethau Crefyddol, sydd wedi ffurfio rhan o fywyd dynol ers y dechreuad.

VV61

Astudiaethau Crefyddol ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: VR63

Mae’r BA mewn Astudiaethau Crefyddol ac Eidaleg (Cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio iaith hanesyddol ramantaidd ochr yn ochr â chrefydd – rhan o’r profiad dynol ers dechrau dynoliaeth hyd at heddiw.

VR63

Astudiaethau Crefyddol a Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: VVQ1

Mae’r radd hon yn ddelfrydol i’r rhai hynny sy’n dymuno astudio’r berthynas gynhenid rhwng yr hen fyd a’r byd crefyddol.

VVQ1

Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol (BA)

Côd UCAS: QV56

Mae Astudiaethau Crefyddol a Chymraeg BA (Cyd-anrhydedd) yn rhoi’r cyfle i astudio crefydd, sydd wedi bod yn rhan o fywyd dynol ers dechrau dynoliaeth, yn ogystal â'r Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant.

QV56

Astudiaethau Crefyddol a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Côd UCAS: VQ63

Mae nifer o fyfyrwyr yn gweld bod gradd Cydanrhydedd yn gyffrous ac yn werthfawr gan eu bod yn arsylwi tebygrwydd a gwahaniaeth yn y ddau bwnc.

VQ63

Astudiaethau Crefyddol a Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: RV46

Mae Astudiaethau Crefyddol a Sbaeneg BA (Gradd Cydanrhydedd) yn galluogi i fyfyrwyr gyfuno Astudiaethau Crefyddol, sydd wedi ffurfio rhan o fywyd dynol ers y dechreuad, gydag un o'r ieithoedd sy’n cael ei siarad mwyaf yn y byd.

RV46