Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-12 o 12 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Cemeg (BSc)

Côd UCAS: F100

Mae Cemeg yn ddisgyblaeth sylfaenol a diddorol, ac un sy’n chwarae rôl sylweddol mewn nifer o feysydd gwyddoniaeth ac ym mywyd bob dydd.

F100

Biocemeg (BSc)

Côd UCAS: C700

Mae ein gradd Biocemeg yn cynnig hyfforddiant ymarferol helaeth ac yn cofleidio ymchwil gyfoes mewn meysydd newydd pwysig megis genomeg, bioleg synthetig a pheirianneg protein.

C700

Cemeg (MChem)

Côd UCAS: F103

Mae’r rhaglen MChem bedair blynedd hon yn mynd â chi at wraidd gwyddoniaeth fodern a thechnoleg ac yn cwmpasu mathemateg a ffiseg ar un law, a meddygaeth a gwyddorau bywyd ar y llall.

F103

Biocemeg (MBiochem)

Côd UCAS: 386N

Bydd y radd Biocemeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich cyflwyno i ymchwil gyfoes yn y maes diddorol a deinamig hwn.

386N

Cemeg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc)

Côd UCAS: F105

Mae Cemeg yn ddisgyblaeth sylfaenol a chyffrous, ac yn chwarae rhan pwysig mewn sawl maes o wyddoniaeth a bywyd bob dydd.

F105

Biocemeg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc)

Côd UCAS: C74C

Mae ein gradd Biocemeg yn cynnig hyfforddiant ymarferol helaeth ac yn cofleidio ymchwil gyfoes mewn meysydd newydd pwysig megis genomeg, bioleg synthetig a pheirianneg protein.

C74C

Cemeg gyda Blwyddyn Lleoliad Dramor (MChem)

Côd UCAS: F102

Bydd y rhaglen MChem pedair blynedd yn eich cymryd i galon gwyddoniaeth fodern a thechnoleg, gan gofleidio mathemateg a ffiseg ar un llaw, a meddyginiaethau a bywyd gwyddonol ar y llall.

F102

Cemeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MChem)

Côd UCAS: F104

Bydd y rhaglen MChem pedair blynedd yn eich cymryd i galon gwyddoniaeth fodern a thechnoleg, gan gofleidio mathemateg a ffiseg ar un llaw, a meddyginiaethau a bywyd gwyddonol ar y llall.

F104

Cemeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (BSc)

Côd UCAS: F101

Mae'r gradd BSc hon wedi'i dylunio i roi addysg eang i chi mewn Cemeg ac yn ogystal i'ch helpu chi ennill sgiliau ymchwil, mathemategol a chyfrifiadurol gyda hyfforddiant ymarferol yn elfen bwysig.

F101

Biocemeg gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: C701

Mae ein gradd Biocemeg yn cynnig hyfforddiant ymarferol helaeth ac yn cofleidio ymchwil gyfoes mewn meysydd newydd pwysig megis genomeg, bioleg synthetig a pheirianneg protein.

C701

Biocemeg gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MBiochem)

Côd UCAS: 873C

Bydd y radd Biocemeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich cyflwyno i ymchwil gyfoes yn y maes diddorol a deinamig hwn.

873C

Biocemeg gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Hyfforddiant Blwyddyn Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: CR41

Mae ein gradd Biocemeg yn cynnig hyfforddiant ymarferol helaeth ac yn cofleidio ymchwil gyfoes mewn meysydd newydd pwysig megis genomeg, bioleg synthetig a pheirianneg protein.

CR41