Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 44 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Economeg (BSc Econ)

Côd UCAS: L100

Mae astudio Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda hyfforddiant trylwyr a fydd yn fan cychwyn da ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

L100

Rheoli Busnes (Marchnata) (BSc)

Côd UCAS: NN25

Mae graddau-gysylltiedig Busnes yng Nghaerdydd yn canolbwyntio ar ddatblygu craidd cadarn o wybodaeth yn y maes rheoli busnes.

NN25

Athroniaeth ac Economeg (BA)

Côd UCAS: VL51

Bydd y radd cydanrhydedd mewn Athroniaeth ac Economeg yn rhoi'r cyfle i chi arbenigo mewn dau bwnc gradd prifysgol.

VL51

Eidaleg ac Economeg (BA)

Côd UCAS: RL31

Mae astudio Economeg yn eich darparu gyda hyfforddiant trylwyr a fydd yn sylfaen defnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

RL31

Cyfrifeg a Chyllid (BSc)

Côd UCAS: N490

Mae'r rhaglen gradd achrededig hon yn golygu y cewch eich eithrio rhag rhai arholiadau penodol holl gyrff proffesiynol mawr y DU.

N490

Hanes ac Economeg (BA)

Côd UCAS: VL11

Mae BA Hanes ac Economeg (Cydanrhydedd) yn gyfle i fyfyrwyr astudio'r gorffennol ochr yn ochr â theori economaidd brif ffrwd a modiwlau dewisol eraill.

VL11

Economeg Busnes (BSc Econ)

Côd UCAS: L114

Mae'r radd yn Economeg Busnes yng Nghaerdydd yn anelu at bontio'r bwlch rhwng theori ac ymarfer ym meysydd economeg yn uniongyrchol berthnasol i fusnes.

L114

Bancio a Chyllid (BSc Econ)

Côd UCAS: N300

Mae’r rhaglen radd Bancio a Chyllid o ddiddordeb penodol i’r rheiny sy’n dymuno ymuno â’r sector cyllidol.

N300

Rheoli Busnes (BSc)

Côd UCAS: N201

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N201

Gwleidyddiaeth ac Economeg (BSc Econ)

Côd UCAS: LL12

Mae dealltwriaeth o economeg yn arwain at well dealltwriaeth o wleidyddiaeth ac fel arall felly yn gwneud Gwleidyddiaeth ac Economeg yn gyfuniad astudio delfrydol.

LL12

Sbaeneg ac Economeg (BA)

Côd UCAS: LR14

Bydd ein gradd Sbaeneg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda dealltwriaeth o ddadansoddi economaidd. Mae hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

LR14

Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) (BSc)

Côd UCAS: N202

Mae’r radd Rheoli Busnes (rheoli rhyngwladol) yn cynnwys opsiwn i dreulio un semester dramor o fewn y cwrs gradd tair blynedd.

N202

Astudiaethau Busnes a Siapanaeg (BSc)

Côd UCAS: NT12

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn ennill gwybodaeth gadarn o fusnes yn ogystal â dod yn fedrus mewn Japaneeg ag ennill dealltwriaeth glir o Japan ei hun.

NT12

Almaeneg ac Economeg (BA)

Côd UCAS: RL21

Mae’r radd Almaeneg ac Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi’r cyfle i chi gael dealltwriaeth drwyadl o ddadansoddi economaidd. Bydd hefyd yn eich ysgogi chi i ddeall problemau economaidd ac amrywiaeth o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

RL21

Economeg ac Astudiaethau Rheolaeth (BSc Econ)

Côd UCAS: LN12

Mae’r cwrs gradd cydanrhydedd mewn Economeg ac Astudiaethau Rheoli yn rhoi’r cynnig i fyfyrwyr gyfuno'r prif elfennau o Economeg Busnes gydag Astudiaethau Rheoli.

LN12

Economeg a Chyllid (BSc Econ)

Côd UCAS: LN13

Mae'r rhaglen radd BScEcon Economeg a Chyllid wedi ei gynllunio i ddatblygu sgiliau academaidd a thechnegol i'ch paratoi ar gyfer gyrfa mewn economeg, cyllid a busnes, yn ogystal â darparu sylfeini ar gyfer astudiaeth bellach.

LN13

Economeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Côd UCAS: R643

Bydd astudio Economeg yng Nghaerdydd yn rhoi hyfforddiant manwl i chi a fydd yn sylfaen defnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

R643

Rheoli Busnes gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N1R4

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth.

N1R4

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: L160

Bydd astudio Economeg yng Nghaerdydd yn rhoi hyfforddiant trwyadl i chi a fydd yn sylfaen ddefnyddiol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

L160

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Côd UCAS: L1R2

Bydd astudio Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich darparu gyda hyfforddiant manwl a fydd yn sail defnyddio ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

L1R2