Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-13 o 13 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Bancio a Chyllid (BSc Econ)

Côd UCAS: N300

Datblygu gwybodaeth economaidd arbenigol o’r sectorau arian, bancio a chyllid ar ein rhaglen seiliedig ar ymarfer.

N300

Economeg a Chyllid (BSc Econ)

Côd UCAS: LN13

Cyfle i roi economeg a chyllid yn eu cyd-destun sefydliadol, cymdeithasol a gwleidyddol ar y rhaglen arbenigol hon.

LN13

Mathemateg Ariannol (BSc)

Côd UCAS: 15R4

Mae’n darparu paratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ym myd arian, a gallwch ddewis o blith ystod eang o fodiwlau ar draws mathemateg, ystadegau, tebygolrwydd, economeg a chyllid.

15R4

Cyfrifeg a Chyllid (BSc)

Côd UCAS: N490

Mae ein rhaglen achrededig yn cydbwyso theori ac ymarfer er mwyn i chi allu datblygu gwybodaeth a sgiliau i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa cyfrifeg a chyllid.

N490

Cyfrifeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 64F9

Mae ein rhaglen achrededig yn edrych i’r dyfodol, gan sicrhau y cewch chi offerynnau a thechnegau arbenigol i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn cyfrifeg.

64F9

Mathemateg Ariannol gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BSc)

Côd UCAS: 15R5

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn baratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ariannol, gyda thrydedd flwyddyn llawn antur yn astudio yn un o’n prifysgolion partner ar draws y byd.

15R5

Bancio a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Côd UCAS: 97K5

Mae’r rhaglen radd Bancio a Chyllid o ddiddordeb penodol i rai sy’n dymuno i fynd i mewn i’r sector ariannol.

97K5

Mathemateg Ariannol gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 15R6

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon yn baratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ariannol gyda thrydedd flwyddyn sy’n hybu cyflogadwyedd yn rôl mathemategydd neu ystadegydd cyflogedig.

15R6

Cyfrifeg a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: 751G

Mae ein rhaglen achrededig yn cydbwyso theori ac ymarfer er mwyn i chi allu datblygu gwybodaeth a sgiliau i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa cyfrifeg a chyllid.

751G

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

Côd UCAS: N3R9

Mae’r cwrs gradd yma yn eich darparu nid yn unig gyda’r hyfforddiant priodol ar gyfer ymarfer o fancio a gyrfaoedd cyllidol eraill. Ond hefyd gyda esgusodiad o arholiadau penodol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

N3R9

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N3R2

Mae’r cwrs gradd yma yn eich darparu nid yn unig gyda’r hyfforddiant priodol ar gyfer ymarfer o fancio a gyrfaoedd cyllidol eraill. Ond hefyd gydag esgusodiad o arholiadau penodol o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

N3R2

Bancio a Chyllid gydag Iaith Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

Côd UCAS: N3R4

Mae hyn o ddiddordeb penodol i’r rheiny sydd yn dymuno ymuno â’r sector cyllidol gan ei fod yn medru darparu myfyrwyr gyda’r cyfle i gael gwybodaeth economaidd arbenigol o weithredai o sectorau ariannol a chyllidol.

N3R4

Economeg a Chyllid gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol (BSc Econ)

Côd UCAS: 42P9

Mae’r rhaglen radd BScEcon Economeg a Chyllid ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i ddylunio i ddatblygu sgiliau academaidd a thechnegol i’ch paratoi ar gyfer gyrfa mewn economeg, cyllid a busnes, yn ogystal â rhoi sylfaen ar gyfer astudiaeth bellach.

42P9