Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Filter results

1-20 o 20 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Daearyddiaeth Forol (BSc)

Côd UCAS: F845

Caerdydd yw man geni am y ddisgyblaeth o Ddaearyddiaeth y Môr yn y DU.

F845

Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc)

Côd UCAS: K32K

Mae Daearyddiaeth Amgylcheddol yn ddisgyblaeth eang yn cynnwys yr agweddau sylweddol o wyddorau’r Ddaear sy’n rhoi sylw i faterion byd-eang.

K32K

Gwyddorau Biolegol (MBiol)

Côd UCAS: L9Y7

Gallwch ddewis canolbwyntio ar agwedd benodol ar fioleg, fel organebau, ecoleg neu’r amgylchedd, neu ddewis cwmpasu amrywiaeth angen o bynciau.

L9Y7

Geowyddor Amgylcheddol (MSci)

Côd UCAS: F649

Mae'r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profi rhagdybiaethau, dadansoddi'n feirniadol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau gwaith ymchwil.

F649

Gwyddorau Biolegol (BSc)

Côd UCAS: C100

Mae ein gradd BSc yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

C100

Geowyddor Amgylcheddol (BSc)

Côd UCAS: F648

Dyma radd gymhwysol a fydd yn eich herio i feddwl yn gyfannol am bynciau sy'n amrywio o ansawdd dŵr i esblygiad y tirwedd, o esblygiad y biosffer i newid yn yr hinsawdd ac o dir wedi'i halogi i gynaliadwyedd.

F648

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (BEng)

Côd UCAS: H221

Yn y cwrs Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol byddwch yn datblygu dealltwriaeth drwyadl o theori peirianneg sifil, a fydd yn cael ei gefnogi gan gymhwysiad ymarferol drwy waith labordy ag ymchwil, cyrsiau maes a dosbarthiadau dylunio.

H221

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (BEng)

Côd UCAS: H222

Mae’r cwrs Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol yn medru cynnig amryw o ddewisiadau gyrfaol cyffrous mewn dylunio a gweithio gydag amgylcheddau naturiol.

H222

Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc)

Côd UCAS: C102

Mae ein gradd BSc yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

C102

Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MBiol)

Côd UCAS: 6FK9

Mae ein gradd meistr integredig yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

6FK9

Gwyddorau Biolegol Blwyddyn Ragarweiniol a Hyfforddiant Blwyddyn Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: C103

Mae ein gradd BSc yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

C103

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol gyda blwyddyn mewn diwydiant (MEng)

Côd UCAS: H224

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth drwyadl o theory peirianneg sifil fydd yn cael ei gefnogi gyda chymhwyso ymarferol drwy waith ymchwil a labordy, cyrsiau maes a dosbarthiadau dylunio. Bydd hyn yn eich galluogi gobeithio i ddatblygu’ch gyrfa mewn

H224

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (Rhyngwladol) gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MEng)

Côd UCAS: T1N9

Mae Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig cwrs gradd uchel ei pharch yn un o’r prifysgolion gorau yn y maes hwn. Mae yna bosibilrwydd y cewch gyfleoedd gyrfaol cyffrous hefyd ym myd dylunio a gweithio mewn amgylchoedd

T1N9

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (MEng)

Côd UCAS: H226

Mae Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig cwrs gradd uchel ei pharch yn un o’r prifysgolion gorau yn y maes hwn. Mae yna bosibilrwydd y cewch gyfleoedd gyrfaol cyffrous hefyd ym myd dylunio a gweithio mewn amgylchoedd

H226

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol gyda Blwyddyn yn Ewrop (Sbaen) (MEng)

Côd UCAS: H297

Wrth ddilyn y cwrs Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol, y gobaith yw y byddwch yn ennill dealltwriaeth drwyadl o theori peirianneg sifil.

H297

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol gyda Blwyddyn yn Ewrop (Ffrainc) (MEng)

Côd UCAS: H225

Mae treulio rhan o’ch gradd dramor mewn Sefydliad Addysg Uwch yn Ffrainc yn ffordd da o ehangu eich sgiliau a rhagolygon gyrfa.

H225

Cynllunio a Datblygu Trefol (BSc)

Côd UCAS: K446

Archwilio sut mae gwaith cynllunio’n llywio’r ffordd rydym yn byw, yn teithio, ac yn rhyngweithio â phobl a lleoedd, a dysgu sut gallwch chi ei newid er gwell.

K446

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (Rhyngwladol) (MEng)

Côd UCAS: H230

Mae Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol yng Nghaerdydd yn cynnig cwrs gradd uchel ei barch yn un o'r prifysgolion gorau yn y maes hwn â chyfoeth o gyfleoedd gyrfa cyffrous i’r dyfodol wrth ddylunio’r amgylcheddau adeiledig, a gweithio â nhw, yn

H230

Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: C101

Mae ein gradd BSc yn y Gwyddorau Biolegol, sy’n cael ei harwain gan ymchwil, yn cynnig ystod eang o bynciau ac yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau maes gwych yn y Deyrnas Unedig a thramor.

C101

Geowyddoniaeth Amgylcheddol gyda Blwyddyn Lleoli Proffesiynol (BSc)

Côd UCAS: F650

Dyma radd gymhwysol a fydd yn eich herio i feddwl yn gyfannol am bynciau sy'n amrywio o ansawdd dŵr i esblygiad tirwedd, o esblygiad y biosffer i newid yn yr hinsawdd ac o dir wedi'i halogi i gynaliadwyedd.

F650