Ewch i’r prif gynnwys

Porwch ein cyrsiau israddedig yn ôl Ysgol

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Un o ysgolion pensaernïaeth gorau'r DU, ac mae ganddi dull cyfannol o ymdrin â phob agwedd ar bensaernïaeth.

Ysgol y Biowyddorau

Amrywiaeth eang o'r cyfleusterau diweddaraf i wella addysgu ac ymchwil.

Ysgol Busnes Caerdydd

Yn ail yn y DU o ran cyfran ymchwil arloesol.

Ysgol Cemeg

Yn cyfuno rhagoriaeth addysgu ag ymchwil arloesol.

Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Adeilad gwerth miliynau o bunnoedd, gydag ystafelloedd addysgu a labordai o'r radd flaenaf.

Ysgol Deintyddiaeth

Yr unig ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru. Mae ganddi gyfleusterau modern, ac mae'r staff addysgu yn arbenigwyr blaenllaw.

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd

Yn parhau â thraddodiad ardderchog Gwyddorau'r Ddaear yng Nghymru ers 1891.

Ysgol Peirianneg

Un o ysgolion mwyaf blaenllaw'r Brifysgol, o ran ei maint a'i llwyddiant.

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Amrywiaeth o gyrsiau ôl-raddedig ac israddedig difyr.

Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth

Mae ein graddau yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau beirniadol ac ymarferol i drawsnewid bywydau a lleoedd o’u cwmpas yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Darparwr addysg gofal iechyd deinamig ac arloesol sydd ag enw da rhyngwladol.

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Amrywiaeth cyffrous a bywiog o raglenni gradd gyda chyfleusterau cefnogi pwrpasol.

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Canolfan flaenllaw ar gyfer addysgu ac ymchwil i'r cyfryngau, yn cynnig cyrsiau sy'n canolbwyntio ar y diwydiant ac ar sail ymarfer.

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Yn cael ei hadnabod yn rhyngwladol am ei diwylliant ymchwil bywiog, ei staff galluog a'i safonau dysgu uchel.

Ysgol Mathemateg

Rhaglenni datblygu proffesiynol cadarn sydd wedi'u llunio i herio ac ysgogi chwilfrydedd academaidd.

Ysgol Meddygaeth

Un o’r ysgolion meddygol mwyaf yn y DU, wedi ymrwymo i geisio gwella iechyd dynol drwy addysg ac ymchwil.

Ysgol Ieithoedd Modern

Un o ganolfannau ieithoedd modern mwyaf a mwyaf dynamig y DU.

Ysgol Cerddoriaeth

Cymuned gerddorol o ymchwilwyr academaidd a chreadigol blaenllaw.

Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Addysgu o'r ansawdd uchaf mewn adeilad modern pwrpasol.

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Ar flaen y gad o ran datblygu sgiliau clinigol, sydd ag enw da rhyngwladol am ei haddysgu a’i hymchwil.

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Adran gyfeillgar a chroesawgar gyda chyfleusterau addysgu ac ymchwil o'r radd flaenaf.

Ysgol Seicoleg

Addysgu israddedig ac ôl-raddedig safonol gyda ymchwil arloesol.

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Cymuned sy'n ffynnu ac yn ymgysylltu, ac sydd wedi ymrwymo i ddatblygu rhaglenni astudio o'r radd flaenaf.

Ysgol y Gymraeg

Un o'r adrannau Cymraeg hynaf ac yma mae'r Gadair Gymraeg sefydledig hynaf yng Nghymru.