Ewch i’r prif gynnwys

Niwrowyddorau (MNeuro)

 • UCAS code: 37JL
 • Next intake: September 2022
 • Duration: 4 years
 • Mode: Full time

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Entry Year

Why study this course

Our integrated master’s degree in Neuroscience is aimed at aspiring researchers and those seeking a career in science. This four-year undergraduate course enables you to explore the current frontiers of knowledge in your chosen field and provides training in advanced research techniques.

Neuroscience is the study of nervous systems, their component nerve cells and the functioning of the brain. The human brain contains one hundred billion cells, and how it works remains one of the most intriguing of all scientific questions. Can the brain understand the brain? Can the brain understand the mind? Is the brain a giant computer or something more?

On our Neuroscience programme, you will explore these questions using approaches that range from the biochemistry and biophysics of the nerve cell to a psychologist’s investigation of the machinery of the mind. 

Your final year will include an extended project in an active research laboratory. This project will be novel and the results may even be complete enough to be published in a scientific journal. You will be trained and supported by researchers, helping you to develop your skills as a practical research scientist.

This course provides an excellent foundation for future careers, and offers strong training for research scientists Our graduates have gone on to a range of exciting and fulfilling careers in both scientific and non-scientific related fields, including medical and scientific research, healthcare, scientific publishing, biological and pharmaceutical industries, toxicology, teaching and science journalism. Many also choose to progress their studies further with a higher degree.

Distinctive features

 • Enjoy a flexible course structure that enables you to tailor your degree to match your interests and aspirations, including the option to spend a sandwich year on professional placement.
 • Investigate a topic of your choice and develop your skills as a research scientist with an extended project in an active research laboratory.
 • Experience the excitement of learning in active research environment, with teaching staff who are leading researchers in their field.
 • Make use of the latest equipment, techniques and facilities in your project work.
 • The School of Biosciences plays a lead role in the University's Neuroscience and Mental Health Research Institute, offering access to a wide range of exciting training opportunities.

You may also be interested in the following degree programmes:

 • BSc Neuroscience

 • MNeuro Neuroscience with Professional Training Year

 • MBiomed Biomedical Sciences

 • MBiochem Biochemistry

Subject area: Niwrowyddoniaeth

 • academic-schoolYsgol y Biowyddorau
 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44 (0)29 2087 4296
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Entry requirements

AAA-AAB. Rhaid cynnwys Bioleg (neu Fioleg Ddynol) neu Gemeg. Bydd angen i chi basio elfen ymarferol wyddoniaeth y Safon Uwch os yw hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.  

Extended/International Project Qualification: Applicants with grade A in the EPQ/IPQ will typically receive an offer one grade lower than the standard A level offer. Please note that any subject specific requirements must still be met.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

36-34 yn gyffredinol neu 666 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Bioleg neu Cemeg HL.

DDD mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, Gwyddoniaeth Fforensig, neu Reoli Anifeiliaid gyda Rhagoriaeth ym mhob un o'r Unedau Craidd/Gorfodol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Other UK qualifications may also be accepted, often in lieu of A-levels, but subject requirements must be met. If you are offering non-UK qualifications, our qualification equivalences guide should allow you to calculate what kind of offer you are likely to receive.

Please be aware that this is a general guide, and that some programmes may have more detailed or specific entry requirements which will be reflected in your offer.

GCSE

Grade C or grade 4 in GCSE English Language.

IELTS (academic)

At least 6.5 overall with a minimum of 5.5 in each subskill.

TOEFL iBT

At least 90 overall with minimum scores of 17 for writing, 17 for listening, 18 for reading and 20 for speaking.

PTE Academic

At least 62 overall with a minimum of 59 in all communicative skills.

Trinity ISE II/III

II: at least two Distinctions and two Merits.
III: at least a Pass in all components.

Other accepted qualifications

Please visit our English Language requirements page for more information on our other accepted language qualifications.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.


Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfleusterau labordy gan gynnwys cemegolion
 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Please see our admissions policies for more information about the application process.

Tuition fees

Students from the UK

Year Tuition fee Deposit
Year one £9,000 None
Year two £9,000 None
Year three £9,000 None
Year four £9,000 None

Students from the EU, EEA and Switzerland

If you are an EU/EEA/Swiss national, unless you qualify for UK fee status, tuition fees will be in line with the fees charged for international students. UKCISA have provided information about Brexit and tuition fees.

Students from the rest of the world (international)

Year Tuition fee Deposit
Year one £23,450 None
Year two £23,450 None
Year three £23,450 None
Year four £23,450 None

Learn about our tuition fees

Financial support

Financial support may be available to individuals who meet certain criteria. For more information visit our funding section. Please note that these sources of financial support are limited and therefore not everyone who meets the criteria are guaranteed to receive the support.

Additional costs

All field courses which take place abroad incur an additional cost – primarily to cover student travel and accommodation. We strive to keep these to a minimum, for example we maintain our own Field Station and staff in Borneo, whose costs are not recovered from charges to students. We also offer some excellent Wales-based field courses which do not incur additional costs.

No additional charges are made for other aspects of tuition, although some services (such as student printing on demand) may incur a charge.

Course specific equipment

No specific equipment is required. The University will provide IT facilities (in a communal space), laboratories equipped with specialist equipment, and all specialist software required for the course.

Students are advised to bring a laptop computer or equivalent.

Accommodation

We have a range of residences to suit your needs and budget. Find out more on our accommodation pages.

Living costs

We’re based in one of the UK’s most affordable cities. Find out more about living costs in Cardiff.

Course structure

Mae'r cwrs Mneuro hwn yn un amser llawn dros gyfnod o bedair blynedd academaidd (pump gan gynnwys yr opsiwn o gael Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol). Mae'r flwyddyn gyntaf yn cynnwys chwe modiwl 20 credyd, gyda thri modiwl 40 credyd yn cael eu haddysgu yn yr ail flwyddyn. Yn eich trydedd flwyddyn byddwch yn astudio tri modiwl 30 credyd, yn ogystal â modiwl Technegau Ymchwil Uwch 30 credyd sy'n cwmpasu hyfforddiant biowybodeg uwch a phrosiect ymarferol integredig. Mae eich blwyddyn olaf yn cynnwys dau fodiwl 20 credyd a phrosiect ymchwil sy'n cynnwys 80 credyd. Er ein bod yn ceisio cynnig cymaint o hyblygrwydd â phosibl wrth wneud ein cyrsiau, gellir cyfyngu ar y dewis o fodiwlau ar sail Gradd Mynediad i sicrhau capasiti ar fodiwlau craidd y mae’n rhaid eu gwneud wrth astudio ar gyfer rhai graddau.

Mae modiwlau blwyddyn un yn cynnwys darlithoedd a sesiynau tiwtorial ategol sy’n rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol gefndir yn ogystal â dosbarthiadau ymarferol. Mae ein cynlluniau gradd amrywiol yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin, sy’n rhoi sylw i’r holl agweddau ar fiowyddoniaeth ac mae ganddynt y fantais o gynnig hyblygrwydd o ran eich dewis gradd. Mae dosbarthiadau’n rhoi sgiliau TG biolegwyr i fyfyrwyr a dealltwriaeth o ddadansoddi data yn ystadegol, a defnyddir gwaith cwrs i ddatblygu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.

Yn yr ail flwyddyn, mae sesiynau ymarferol helaeth mewn labordai yn helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol a’r gallu i werthuso data arbrofol yn feirniadol. Defnyddir aseiniadau a osodwyd a deunydd darllen i hyrwyddo dysgu hunangyfeiriedig a dadansoddi llenyddiaeth ymchwil sylfaenol.

Ochr yn ochr â thri modiwl pwnc-benodol, bydd y drydedd flwyddyn yn rhoi hyfforddiant mewn technegau ymchwil uwch a biowybodeg, gan sicrhau eich bod wedi'ch paratoi'n llawn ar gyfer y prosiect ymchwil estynedig yn eich blwyddyn olaf.

Bydd y modiwlau a addysgir yn y flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar ddatblygu uwch-dechnegau ymchwil ymhellach, sgiliau chwilio llenyddiaeth a dadansoddi, trafod a gwerthuso'n feirniadol mewn grwpiau, ynghyd â chynllunio gwaith arbrofol. Bydd modiwl y prosiect ymchwil yn gofyn i chi ymgolli'n llwyr mewn gwaith ymchwil mewn labordy am gyfnod o 6 mis.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2022/23 academic year. The final modules will be published by September 2022.

Year one

The first year is a common year, covering all aspects of the biosciences.

This reflects the increasingly multi-disciplinary nature of bioscience research, and has the added advantage of offering you flexibility of degree choice.

The modern, modular syllabus is delivered through lectures, tutorials, presentations, and practical classes carried out in spacious, well-equipped laboratories. It provides a firm foundation in all the biological disciplines, including biological chemistry, cell biology, microbiology, genetics, evolution, anatomy and physiology, animal and plant biology, and ecology, as well as focusing on developing practical and academic scientific skills. Modules may begin by overlapping with A-level studies, but will soon progress to greater depth and scope.

Year two

The second year allows for more specialisation, and builds on the knowledge and practical skills gained in the first year. There is a focus on data analysis and scientific communication, as well as advanced laboratory and field techniques. Understanding of experimental design, literature review, statistical analysis and critical analysis skills will act as a foundation for further study.

In year two you will have a choice of modules that include ‘Fundamental Neuroscience’ and ‘Brain and Behaviour’, which will introduce you to topics such as membrane biophysics, anatomy of the human brain, psychological analysis, practical neuro-physiology, cellular signalling and neuroendocrinology.

Alongside these two required modules, you will select an additional 40-credit module from a choice of ten.

During year two, you can also opt to switch to the five-year degree with a Professional Training Year, which is taken after the second year, subject to an appropriate training place being identified.

Year three

Our third year curriculum enables you to specialise in more detail within one of the major research themes of the School. This approach immerses you in the research culture of the biosciences, by means of research-driven teaching and a project that allows you to investigate a topic in much greater depth.

Application of core knowledge to the solving of problems and critical evaluation of models, ideas and current debates is a core focus of the third year. This stage of the course will involve an extensive degree of self-directed study in order to develop skills in independent work and lifelong learning, which will help to prepare you for the professional environment.

Modules will cover current research on the biology of nervous system disorders, sensory processing and perception, neuronal development and plasticity. You will complete three 30-credit modules as well as a module in Advanced Research Techniques, which encompasses bioinformatics training and integrated practical project..

Year four

The final year of the Master’s course consists of an extended project conducted in an active research laboratory, together with further training in advanced research techniques and a 'Frontiers in Bioscience' module. Your individual research project will be novel and the results may even be complete enough to be published in a scientific journal, contribute to a publication or trigger a whole new avenue of subsequent research. You will be trained and supported in carrying out your project by researchers, helping you to develop your skills as a practical research scientist. The high degree of subject specialisation and knowledge gained during this year will contribute to making you highly employable in both research and commercial bioscience sectors.

The University is committed to providing a wide range of module options where possible, but please be aware that whilst every effort is made to offer choice this may be limited in certain circumstances. This is due to the fact that some modules have limited numbers of places available, which are allocated on a first-come, first-served basis, while others have minimum student numbers required before they will run, to ensure that an appropriate quality of education can be delivered; some modules require students to have already taken particular subjects, and others are core or required on the programme you are taking. Modules may also be limited due to timetable clashes, and although the University works to minimise disruption to choice, we advise you to seek advice from the relevant School on the module choices available.

Learning and assessment

We provide a student-centred educational experience based on academic excellence and informed by world-leading research.  We seek to support every learner in an inclusive learning culture.

Core knowledge and understanding is acquired via lectures, practical classes, research seminars, workshops and tutorials. Advanced knowledge and understanding is acquired by independent study, group work and project work.

You will be expected to undertake independent study and increasing independence of learning is expected as the course progresses.

Selected elements of the course may be available through the medium of Welsh and you can also request a Welsh-speaking Personal Tutor for pastoral and academic support.

Students with disabilities are fully supported in co-ordination with the University's Disability and Dyslexia Support Service.

 

How will I be supported?

All of our academic staff are experienced researchers in their respective fields and are passionate about sharing their knowledge and expertise with students.

The primary interaction with academic staff will be during lectures, laboratory practical sessions, workshops or small-group teaching sessions (tutorials). You will also be allocated a Personal Tutor who will provide pastoral support and academic advice throughout the course.

Lecturing staff are contactable in association with teaching sessions or by email, and operate either an ‘open door’ policy for students who have specific queries about course material, or a system of booking meeting times. Each degree scheme also has a degree scheme co-ordinator who can advise on academic issues, and each year of study has a year co-ordinator who can advise on administrative issues related to the course of study. There is also a convenient Education Office with a friendly and experienced team who can answer most administrative queries.

Feedback

Feedback on your study, work, and progress will take many forms, from formal written comments on your submitted work to more informal conversations and advice during classes and practicals. Throughout the course, we will provide detailed feedback on all assessed coursework. This is normally provided through a dedicated online system, allowing you to conveniently access your feedback via a computer or tablet device. You will also have the opportunity to discuss your academic and personal development progress with your Personal Tutor, and to discuss examination essay papers in order to improve your performance. During practical work and the research project, you will receive regular feedback from the supervising academic.

What skills will I practise and develop?

Throughout the course, you will develop scientific competencies as well as key transferable skills that will be invaluable whatever your future career choice. These include:

 • independent learning and self-directed study;
 • collating, organising and analysing information to create logical and persuasive arguments;
 • analytical thinking and problem solving;
 • communicating complex ideas in a clear, effective way (using all media);
 • working effectively in a team and as an individual;
 • IT competency, including presentation, graphics and statistics packages;
 • performing and interpreting statistical analyses of data;
 • effective time management and organisational skills.

As a result of engaging fully with this course, you should be able to:

 • critically analyse, synthesise and summarise information from a variety of sources;
 • discuss the relationships between structure/formation and function/regulation of molecules, organelles, cells, tissues, organisms and populations;
 • effectively communicate scientific, and other, information to a variety of audiences, including the general public, using a range of formats and approaches;
 • discuss current issues of research, investigation and/or debate;
 • synthesise an argument or point of view, based on solid data and evidence;
 • determine the validity and rigour of statistical outcomes;
 • build on knowledge and understanding of the role and impact of intellectual property (IP) within a research environment;
 • work effectively within a group-based environment, both as a leader and a member of a team;
 • demonstrate the skills necessary for independent lifelong learning (for example working independently, time management, organisational, enterprise and knowledge transfer skills);
 • identify, and work towards, targets for personal, academic, professional and career development;
 • demonstrate leadership and planning skills for setting, and meeting, achievable goals within the workplace.

Careers and placements

Career prospects

Our integrated master’s degree in Neuroscience forms an excellent basis for a future career in scientific research. It also gives you the opportunity to develop science-specific and more general transferable skills which will be attractive to a wide range of employers in both scientific and non-scientific fields.

Our Neuroscience graduates have gone on to enjoy a range of exciting and fulfilling careers in a variety of different fields, including medical and scientific research, biological and pharmaceutical industries, healthcare, toxicology, medical or scientific publishing, and science journalism, amongst many others. A Neuroscience qualification can also act as a stepping stone to further training in professional areas including teaching, medicine, dentistry, nursing, veterinary science and accounting.

In 2016/17, 93% of the School’s graduates who were available for work reported that they were in employment and/or further study within six months of graduating.

Placements

This course does not include any formal work placements. However, we strongly encourage you to undertake informal work placements during the summer vacations in order to enhance employability.

Fieldwork

Direct experience of plants and animals in their natural habitats is an important part of modern biology, and, at Cardiff, we run an impressive range of field courses to give you essential hands-on experience of modern techniques and practical skills in field biology.

Depending on module choices, availability and timetabling constraints, Neuroscience students may have the option of taking one of our field courses.

In the second year, students on the Ecology and Conservation module can choose from several specialised, project-based courses that run in a variery of locations throughout the world.  Our field courses typically include Tropical Ecology (Borneo, Malaysia) Marine Ecology (Caribbean and Malaysia), Island Ecology (Wales), River Ecology (Wales) and Woodland Ecology (Wales).

Field courses can on occasion be affected by travel constraints, staff availability or numbers.

Next steps

icon-academic

Open Day visits

Register for information about our 2021 dates
icon-international

International

Learn more about our truly global university.
icon-contact

Get in touch

Contact us for help with any questions you have
icon-pen

How to apply

Find out how to apply for this course

Data from Unistats is not yet available for this course.

Data from Unistats is not yet available for this course.

Discover more


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.