Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

 • Côd UCAS: WQ33
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

location

Wedi'i deilwra i chi

Gyda modiwlau dewisol yn bennaf a'r gallu i ddewis modiwlau o ddisgyblaethau eraill mae gennych ryddid i ddewis gradd bersonol.

structure

Lleoliad gwaith yn y diwydiant cerddoriaeth

Dysgwch am yr hyn sydd gan y diwydiant cerddoriaeth i'w gynnig gyda lleoliad gwaith.

certificate

Yr offeryn o’ch dewis

Cyrhaeddwch eich llawn botensial drwy hyfforddiant offerynnol sydd wedi'i ariannu'n llawn.

building

Profiad yn y diwydiant

Cewch ennill sgiliau, hyder a chysylltiadau drwy'r modiwl cyflogadwyedd, ynghyd ag amrywiaeth o interniaethau llenyddol a diwylliannol.

book

Dysgu gan y gorau

Cewch elwa o gynnwys a arweinir gan ymchwil; a dysgu gan ysgolheigion ac awduron llenyddol byd-enwog.

The School of Music and the School of English, Communication and Philosophy offer challenging courses of modules in each subject. The flexibility of the course allows you to specialise and develop your own interests, while acquiring a solid, broad-based education and developing transferable skills. English Literature at Cardiff University offers access to the whole span of English literature, from the Anglo-Saxon period to the 21st century. Nor is the curriculum restricted to the printed word – we are intrigued by the connections between literature and film, art, music, history, language, and popular culture, and our teaching reflects these interests.

After a grounding in your first year, you are free to follow a traditional course covering multiple periods and genres or to build a more distinctive mix of modules combining literary study with analysis of other cultural forms.

Home to the arts, Cardiff is a great location for the study of music in the UK. The city has a professional opera company, Welsh National Opera, and a professional symphony orchestra, the BBC National Orchestra of Wales. The School of Music enjoys a fruitful relationship with both organisations that allows, for instance, students to attend dress rehearsals and buy cut-price tickets for concerts. 

As a joint honours student, you will find that often there are complementary issues and perspectives as well as skills and that link subjects, be they critical analysis, historical contexts or recent research. You will spend a similar amount of time on each subject, benefiting from developing your music understanding and skills while studying the fascinating and challenging subject of English Literature.

You are expected to have gained or shown evidence of working towards Grade 8 in one or more instruments or voice at the time of your application. You may be considered if you are not taking A-level Music but have (or are working towards) Grade 7/8 Theory and are studying appropriate Humanities subjects at A-level.

We do not routinely interview applicants for this programme. Applicants with a non-traditional qualification may be invited to attend an informal interview in the School of English, Communication and Philosophy which will have a bearing on the selection decision.

Maes pwnc: Saesneg iaith a llenyddiaeth

Maes pwnc: Cerddoriaeth

 • academic-schoolYr Ysgol Cerddoriaeth
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4392
 • Marker31 Heol Corbett, Cathays, Caerdydd, CF10 3EB

Gofynion mynediad

ABB-BBB. Rhaid cynnwys Cerddoriaeth, ac Ysgrifennu Creadigol, Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, neu Lenyddiaeth Saesneg. Bydd ymgeiswyr heb Safon Uwch mewn Cerddoriaeth yn cael eu hystyried fesul achos i bennu lefelau priodol o berfformiad cerddoriaeth a sgiliau theori (megis Theori Cerddoriaeth Gradd 6/7). Lle na ellir pennu lefelau sgiliau yn ôl cymwysterau amgen, efallai y cewch eich gwahodd i glyweliad. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Llenyddiaeth a Cherddoriaeth Saesneg HL. Bydd ymgeiswyr heb HL Music yn cael eu hystyried fesul achos i bennu lefelau priodol o berfformiad cerddoriaeth a sgiliau theori (megis Theori Cerddoriaeth Gradd 6/7). Lle na ellir pennu lefelau sgiliau yn ôl cymwysterau amgen, efallai y cewch eich gwahodd i glyweliad. 

DM mewn Diploma BTEC mewn Cerddoriaeth, a gradd A mewn Llenyddiaeth Saesneg Safon Uwch neu Iaith a Llenyddiaeth Saesneg neu Ysgrifennu Creadigol neu gyfwerth. Bydd ymgeiswyr heb BTEC Music yn cael eu hystyried fesul achos i bennu lefelau priodol o berfformiad cerddoriaeth a sgiliau theori (megis Theori Cerddoriaeth Gradd 6/7). Lle na ellir pennu lefelau sgiliau yn ôl cymwysterau amgen, efallai y cewch eich gwahodd i glyweliad. 

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

- gradd 8 Cerddoriaeth Ymarferol mewn offeryn neu lais.Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Where skill levels cannot be determined by alternative qualifications, you may be invited to audition.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,200 Dim
Blwyddyn dau £19,200 Dim
Blwyddyn tri £19,200 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Other than your principal study instrument, you will not need any specific equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

This is a three-year full-time degree, consisting of 120 credits a year, split between the two Schools. Most modules are worth 20 credits.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

You will take 60 credits in English Literature and 60 credits in Music.

In Music, year one provides the foundations for you to take advantage of the creative and intellectual benefits of higher education. You will be offered instruction in analysis, harmony and counterpoint, history of music, composition and practical musicianship. As a BA student you will take a free choice from these subjects, subject to availability.

Note that some Music modules are ‘prerequisites', providing essential preparation for more advanced modules if you wish to pursue them in later years.

To complement your academic study, you are actively encouraged to join the University Choir or Orchestra and other ensembles.

In English Literature you will take three 20-credit modules.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Critical Reading and Critical WritingSE214620 credydau
Ways of ReadingSE214820 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Composition 1AMU110710 credydau
Elements of Tonal Music 1MU112520 credydau
The Full WorksMU112820 credydau
From Page to Stage: Dramaturgy in Musical TheatreMU112910 credydau
Composition 1BMU120810 credydau
Elements of Tonal Music 2MU122720 credydau
Ethnomusicology 1: Music in Human LifeMU123310 credydau
Rewinding PopMU123410 credydau
Practical Musicianship 1MU131410 credydau
Repertoire StudiesMU131720 credydau
Practical Portfolio IMU131910 credydau
Drama: Stage and PageSE213920 credydau
Star-cross'd Lovers: the Politics of DesireSE214020 credydau
Transforming Visions: Text and ImageSE214220 credydau
Transgressive Bodies in Medieval LiteratureSE214720 credydau

Blwyddyn dau

You will take 60 credits in English Literature and 60 credits in Music.

In Music, courses are more advanced and you will focus on more specialist topics, choosing from four groups: Composition and Electroacoustic Studies, Written and Practical Musicianship, Analytical and Critical Skills, and Historical Studies.

Our year two modules on the Business of Music I/II are designed to help you better understand different branches of the music profession and give an opportunity for a short placement in an area related to music or the arts, either in one block or as a series of regular workplace visits.

In English Literature you may select from a range of modules based on period, genre or theme, reading a variety of texts in their historical and cultural contexts.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Opera WorldsMU211220 credydau
The Business of Music 1MU214120 credydau
Composition 2AMU214220 credydau
Ethnomusicology 2: Music in Cross-Cultural PerspectiveMU214320 credydau
OrchestrationMU216120 credydau
Performance Practice and Organology: the Long Eighteenth Century, 1700-1830MU216820 credydau
Reading Film SoundMU218120 credydau
Music in France Since 1900MU221220 credydau
Tonal Common Practice: Styles and TechniquesMU221420 credydau
Music Sounded OutMU221520 credydau
Studio Techniques 1: Midi and SynthesisersMU223120 credydau
Formal Functions in the Classical TraditionMU223220 credydau
Composition 2BMU223320 credydau
The Business of Music 2MU227220 credydau
Analysing 20th Century MusicMU229120 credydau
Practical Portfolio 2MU230120 credydau
Practical Musicianship 2MU236120 credydau
Style and GenreSE141620 credydau
Medieval Arthurian LiteratureSE229520 credydau
Modernist FictionsSE244520 credydau
Children's Literature: Form and FunctionSE244720 credydau
Introduction to Romantic PoetrySE245020 credydau
African-American LiteratureSE245120 credydau
Imaginary Journeys: More to HuxleySE245720 credydau
Modernism and the CitySE246320 credydau
Gothic Fiction: The Romantic AgeSE246820 credydau
Dickens in Many MediaSE247220 credydau
Object Women in Literature and FilmSE249420 credydau
Renaissance Poetry, Prose and Drama: The Principal Genres, Issues and AuthorsSE249720 credydau
Second-generation Romantic PoetsSE258220 credydau
Gothic Fiction: The VictoriansSE258920 credydau
Contemporary British FictionsSE261920 credydau
Philosophy and LiteratureSE262320 credydau
Victorian Realism(s)SE262620 credydau
Shakespeare’s WorldsSE263220 credydau
Philosophy of MindSE431320 credydau

Blwyddyn tri

You will take 60 credits in English Literature and 60 credits in Music.

In Music, you choose again from the four subject groups, and can pursue one of the three major academic projects: Dissertation, Project in Ethnomusicology, or Project in Music Analysis.

You may complete a short composition portfolio (Composition IV) and/or an 'open’ recital in front of examiners and an invited audience (Practical Musicianship IV).

In English Literature, by year three you will have gained an experience of a variety of literary periods, topics, genres and approaches, developing your critical faculties and your skills in analysing texts and contexts. You will therefore be in an excellent position to choose between a range of more specialised modules in which you will be able to engage with current issues in research and scholarship in relation to authors and texts both well-known and possibly less well-known to you.

The option in both subjects to write a dissertation lets you choose a topic that draws on both disciplines, if you wish.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Women in 19th Century MusicMU311720 credydau
Challenging Tradition: Counterpoint from Bartok to BartschMU312020 credydau
EnsembleMU313820 credydau
Studio Techniques 2: Audio and Hard Disk RecordingMU316320 credydau
Nineteenth Century Italian OperaMU321420 credydau
Performance Practice and Organology the Long Seventeenth Century, 1550-1700MU328520 credydau
Jazz, Culture and PoliticsMU328720 credydau
Practical Portfolio 3MU330120 credydau
Practical Musicianship 3MU330220 credydau
DissertationMU335140 credydau
Composition 3MU335340 credydau
Project in Music AnalysisMU335740 credydau
Project in EthnomusicologyMU335840 credydau
The Graphic MemoirSE140920 credydau
The Illustrated BookSE239520 credydau
Literature and ScienceSE247120 credydau
Decadent Men, 1890s-1910s: Wilde to ForsterSE249820 credydau
DissertationSE252420 credydau
Modern Drama: Page, Stage, ScreenSE255120 credydau
Utopia: Suffrage to CyberpunkSE258120 credydau
Poetry in the Making: Modern Literary ManuscriptsSE259220 credydau
Postcolonial TheorySE259320 credydau
Medieval Romance: Monsters and MagicSE259920 credydau
American Poetry after ModernismSE260620 credydau
The American Short StorySE260920 credydau
Apocalypse Then and NowSE261120 credydau
Representing Race in Contemporary AmericaSE261620 credydau
Experimental Early Modern DramaSE262020 credydau
Visuality, Culture and TechnologySE262420 credydau
Activist Poetry: Protest, Dissent, ResistanceSE262720 credydau
Contemporary British Political DramaSE262820 credydau
Visions of the Future: Climate Change & FictionSE263020 credydau
Encounters With Oil in Literature and FilmSE263120 credydau
Romantic Circles: Collaboration, Radicalism and Creativity 1770–1830SE263320 credydau
Medieval MisfitsSE263420 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Instrumental tuition is fully funded by the School of Music on your principal study instrument if you are taking a Practical Musicianship module. This includes accompaniment at your final recital. You receive 24 half-hour lessons over the course of the year.

In Music, we use a range of teaching and learning styles, including lectures, small-group seminars and workshops, individual tutorials, ensemble instrumental tuition, rehearsals, and independent study. Cardiff offers a supportive learning environment, where students are enabled to acquire a range of skills and a wealth of specialist knowledge. Our courses foster intellectual skills, such as critical thinking, close analysis, evaluating evidence, constructing arguments, using theory, and the effective deployment of language in writing and in debate. We also help you gain experience in team-working, independent research, and time management.

In English, you will be taught both by lecture and seminar. Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas.

Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lecture in a small group environment. Seminars would usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

23%

Astudio annibynnol dan arweiniad

77%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

25%

Astudio annibynnol dan arweiniad

75%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

0%

Astudio annibynnol dan arweiniad

0%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

For Music at the start of each year you will be given a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading and listening lists. Your allocated personal tutors will be able to provide advice and guidance on module choices and you will have regular meetings with them.

You will have a personal tutor in both the School of Music and the School of English, Communication and Philosophy.

For the final-year projects you will have a supervisor to monitor progress and provide individual consultations by arrangement.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

10%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

83%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

37%

Arholiadau ymarferol

15%

Gwaith cwrs

48%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

0%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic ‘employability skills’, such as:

 • asking the right questions of complex texts
 • identifying and applying relevant data
 • critical skills (reasoning, evaluating evidence, problem-solving, relating theory to practice)
 • oral and written communication skills
 • coping with uncertainty/complexity
 • creativity and innovative thinking
 • computer literacy
 • leadership, teamwork and self-management
 • identifying, recording and communicating your relevant career attainments

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 95% of the School of Music’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

The skills developed within a music degree help our students to progress to a wide range of careers, both within and beyond the music profession.

Employability skills are embedded in modules at the School of Music so that you will learn both music-specific and academic skills that are transferable to other domains, especially the workplace. Our second-year modules on the Business of Music are designed to help you better understand different branches of the music profession and provide an opportunity to undertake a short placement in a music-related or arts-related area.

Our annual series of talks on Careers in Music offer a great chance to meet professionals active in a range of fields such as performance, music education, music journalism, arts and artist management, production and licensing, and composing for media.

In 2015/16, 95% of the School of English, Communication and Philosophy’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Lleoliadau

Year two modules on the Business of Music I/II give an opportunity for a short placement, either in one block or as a series of regular workplace visits.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.