Ewch i’r prif gynnwys

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (BA) Rhan-amser

 • Côd UCAS: Mynediad uniongyrchol
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 6 blwyddyn
 • Modd (astudio): Rhan-amser

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae ein rhaglen BA Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn caniatáu i chi astudio pob cyfnod o lenyddiaeth yn Saesneg, o'r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i'r unfed ganrif ar hugain, ynghyd â hyfforddiant mewn Ysgrifennu Creadigol. Rydym yn ymdrin â phob genre, o ffuglen gyfoes a hanesyddol i farddoniaeth, drama, ffilm a cherddoriaeth..

Mae elfen ysgrifennu creadigol y rhaglen yn rhoi'r cyfle i chi symud ymlaen o fodiwlau rhagarweiniol ar ddarllen ac ysgrifennu yn greadigol i waith arbenigol o fewn ffurfiau a genres penodol megis ffuglen, barddoniaeth, ffeithiol greadigol ac ysgrifennu sgriptiau, gan arwain at gynhyrchu casgliad estynedig o waith creadigol.

Drwy gydol y rhaglen byddwch yn cael eich annog i ymestyn eich hunan yn ddeallusol ac yn ddychmygus drwy archwilio llenyddiaeth fel ymarferwr a beirniad. Bydd ein dull yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth o'r broses greadigol, yn ogystal â gwella eich gwybodaeth am genre, hanes llenyddol, a'r maes academaidd amrywiol a deinamig sy'n ffurfio Llenyddiaeth Saesneg.

Byddwch yn canolbwyntio ar ddod yn ddarllenydd ac awdur gofalus, sylwgar a hyddysg, sy'n sensitif i'r arlliw o iaith ac arddull ac sy'n gallu cynhyrchu gwaith creadigol caboledig a soffistigedig, yn ogystal â mynegi eich ymatebion i destunau yn ysgrifenedig sy'n fanwl gywir, llawn steil, ac yn effeithiol. 

Byddwch yn ymuno ag amgylchedd cyfeillgar a chefnogol sydd ag enw da yn rhyngwladol am addysgu ac ymchwil. Mae ein tîm Ysgrifennu Creadigol talentog yn ennill gwobrau cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd ac yn rhannu profiad o fyd theatr, teledu a ffilm gyda'i gilydd. Mae ein platfformau cyhoeddus, BookTalk Caerdydd ac Arbrawf Barddoniaeth Caerdydd yn boblogaidd ac yn ennyn llawer o ddiddordeb.

Nodweddion nodedig

 • Emphasis on combining the critical study of literary texts with the practice of writing creatively.
 • The ability to tailor module options towards your own creative interests.
 • Opportunities to take advantage of the creative aspects of our Engagement Platforms - Cardiff BookTalk, Cardiff Poetry Experiment, Fiction Fiesta.
 • MA guest reader performances that are an established part of the creative-critical environment in the School.
 • The opportunity to participate in a lively and thriving literary community and learn from a wide array of practitioners of contemporary literature.

Cyflwyno cais ar gyfer 2022

Maes pwnc: Saesneg iaith a llenyddiaeth

Gofynion mynediad

ABB, including an A in English Literature or English Literature and Language or Creative Writing. Please note: General Studies and Critical Thinking are not accepted.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

36 points, including 6,6,5 in Higher Level subjects to include English Literature.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE English or Welsh Language at grade C or grade 4. Alternatively, IGCSE English First Language or English Second Language will be considered at grade C. 

Applications from those offering alternative qualifications are welcome. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £3,500 Dim
Blwyddyn dau £3,500 Dim
Blwyddyn tri £3,500 Dim
Blwyddyn pedwar £3,500 Dim
Blwyddyn pump £3,500 Dim
Blwyddyn chwech £3,500 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,600 Dim
Blwyddyn dau £9,600 Dim
Blwyddyn tri £9,600 Dim
Blwyddyn pedwar £9,600 Dim
Blwyddyn pump £9,600 Dim
Blwyddyn chwech £9,600 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

In each year of the Programme, you will take Modules to the value of 60 credits. The programme is offered in part-time mode over six academic years.  360 credits are studied (normally 60 credits per year).

You must pass each academic year before proceeding to the next stage of your studies. The classification of your degree is based on the grades you achieve in the Modules that you take in years three to six.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Year one and year two are foundation years, designed to equip you with the skills and practice for advanced study and to give you an overview that will enable you to make informed choices from the modules available in years three to six while laying down the foundations of your engagement with Creative Writing.

You will take three compulsory 20-credit modules in year one. These will provide you with a solid base for the next five years of your degree by offering the opportunity to develop your critical and creative skills through reading, analysing and producing imaginative work across a wide array of different genres.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Creative ReadingSE214420 credydau
Creative WritingSE214520 credydau
Critical Reading and Critical WritingSE214620 credydau

Blwyddyn dau

In year two, you will take three modules amounting to 60 credits, choosing from the range of options available.

Blwyddyn tri

In year three you will take two modules in Creative Writing, continuing your studies within a variety of forms and genres, including fiction, poetry and scriptwriting. You will also select from a range of period-, genre- or theme-based modules in English Literature, building on the foundation year, reading a selection of texts in their historical and cultural contexts.

Blwyddyn pedwar

In year four you will take modules amounting to 60 credits, choosing from the range of options available.

Blwyddyn pump

In years five and six you will choose from a range of more specialised modules, allowing you to pursue interests developed in the previous four years. You will engage with current issues in research and scholarship, enabling you further to develop analytical and presentation skills that employers will value, as well as equipping you for postgraduate study.

In either year five or year six you will also undertake a portfolio dissertation in Creative Writing that complements your work in the English Literature modules and allows you to produce an extended piece of writing in a specialist genre. The dissertation also allows you to develop research and project management skills.

Blwyddyn chwech

In year six you will take modules amounting to 60 credits. This may include the compulsory 40-credit Creative Writing portfolio dissertation, if you did not choose to take it in year five. As in year five, the range of optional modules will allow you to pursue interests developed in the previous five years.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

You will be taught through a combination of lectures and seminars, with all modules including seminar or small-group teaching. In Creative Writing the small-group teaching takes the form of workshops based on peer review of student writing.

Teaching stresses the importance of the way texts interact with their contexts, and each module is designed to encourage you to focus on a number of specific texts and to prepare carefully a considered answer to specific topics dealt with in the module, while the workshops in Creative Writing ask you to engage with the critical creative process through evaluative discussion of peer writing.

Learning activities will vary from module to module as appropriate, but may include such activities as: interactive lectures, seminar discussions of prepared texts/topics, student individual or group presentations, small-group work within seminars, peer review in workshops, translation classes, formative writing exercises, journal entries, and film viewings.

You are expected to do the reading and other relevant preparation to enable you to participate fully in these activities. You are encouraged to explore the resources of the library as appropriate. For the workshops, peer work is previously circulated and you are expected to bring prepared comments as part of the exchange of ideas informing the sessions.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor and will meet him/her for regular academic progress meetings (one per semester). There is a form to fill in before each Academic Progress meeting which is designed to help you reflect on the written feedback and the reasons for the marks you have received from the previous round of assessment. You will discuss this feedback and your reflections on it with your personal tutor.

In addition, all staff have weekly office hours during teaching weeks and you may make appointments to see your personal tutor or module leaders on a one-to-one basis about any issues. Staff may also be contacted by email.

Key information for each module will be available on our Virtual Learning Environment, Learning Central, together with appropriate additional learning resources, such as lecture notes and slides.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

Written feedback is provided on both formative and summative assessment and you are encouraged to discuss your ideas with module tutors in seminars and, where appropriate, on a one-to-one basis in office hours.

Your achievement and progress are also discussed in regular progress meetings with personal tutors.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge and understanding

 • Awareness of different literary periods, movements and genres and of the variety of English literature.
 • Understanding of the importance of historical and cultural contexts.
 • Ability to sustain a critical argument that is responsive to the workings of language and literary styles.
 • Awareness of the bibliographic conventions of the discipline and their role in communicating information.
 • Knowledge of the critical issues and/or debates surrounding or raised by texts.
 • Understanding of the shaping effects of historical and cultural circumstances on the production and meaning of texts.
 • Knowledge of appropriate critical vocabulary and terminology.
 • An awareness of editorial approaches and processes.
 • Understanding, through reading and your own practice, of the key elements of different forms of writing.
 • Ability to produce original literary work in a variety of forms and genres.
 • An awareness of tone, register, structure, genre and audience in your own writing.

Intellectual skills

 • Ability to handle complex ideas with clarity.
 • Ability to analyse and interpret material drawn from a diversity of literary periods.
 • Ability to apply high level critical skills of close analysis to literary texts.
 • Ability to select and organise material purposefully and cogently.
 • Ability to use the views of others in the development and enhancement of practice; formulate considered practical responses to the critical judgements of others, while developing a generous yet rigorous critical scrutiny in peer review and workshop activities.

Professional Practical Skills

 • Advanced communication skills (written and oral).
 • Ability to give an efficient critical evaluation of documents in various styles.
 • Ability to give oral and written feedback on others’ work.
 • Ability to access, use and evaluate electronic data.
 • Ability to interact effectively with others, in team or group work situations.

Transferable skills

 • Ability to handle complex ideas with clarity.
 • Ability to select and organise material purposefully and cogently.
 • Plan, organize, and deliver work to a deadline.
 • Initiate and take responsibility for independent projects.
 • Respond creatively and imaginatively to research tasks.

 

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Our graduates commonly go on to pursue careers in freelance writing, academia, teaching, publishing, arts management and administration, public relations and journalism.

Many employers welcome graduates with high-level literacy skills. Together with such skills, our students develop the kind of insights into the creative process that are valued by business, from design to sales.

Imaginative writing transfers readily into advertising and tourism as well as advertising companies. As a graduate of our School you will have a portfolio of creative writing to demonstrate to potential employers.

Our graduates transfer readily into HR, the book trade, professional areas such as librarianship but also local government and other areas of public life concerned with communication.

Lleoliadau

We have an established portfolio of internships with Wales-based literary/cultural magazines for which students can apply. 

You may also apply for exchanges with the range of University partners through the University’s Global Opportunities Centre.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.