Ewch i’r prif gynnwys

Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA) Part time

 • UCAS code: Direct entry
 • Next intake: September 2022
 • Duration: 6 years
 • Mode: Part time

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Entry Year

Why study this course

Mae ein gradd Iaith Saesneg ac Ieithyddiaeth yn cyfuno'r astudiaeth systematig o'r gallu dynol ar gyfer iaith yn ei holl fynegiannau ar draws y byd gyda ffocws ychwanegol ar yr iaith Saesneg.

Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar iaith ddynol a sut mae gwybodaeth ieithyddol yn cael ei chaffael, ei chynhyrchu a'i deall mewn cyd-destunau gwahanol. . Byddwch yn darganfod yr hyn sy’n gyffredin i bob iaith, yr hyn sy'n eu gwahaniaethu a sut maent yn newid dros amser. Byddwch hefyd yn dod i werthfawrogi amrywiaethau mewn iaith, gan gynnwys newidiadau hanesyddol, acenion, cyweiriau cymdeithasol penodol yn ogystal â gwahaniaethau rhwng iaith lafar ac ysgrifenedig.

Gan feithrin sgiliau gwella gyrfa, byddwch yn dod yn fedrus wrth gynhyrchu testunau amlfoddol (meddyliwch am wefannau, blogiau a gorchuddion cylchgronau) gan ddefnyddio pecynnau meddalwedd penodol. Byddwch yn dysgu sgiliau o ddadansoddi data rhifiadol neu leferydd yn Saesneg i ddehongli patrymau mewn casgliadau mawr o iaith ysgrifenedig a/neu lafar a elwir yn gorpora.

Mae gennym fodiwlau arbenigol gyda gyrfaoedd mewn addysg, yn y cyfryngau, ym maes iechyd, a’r broses gyfreithiol mewn golwg.  Mae ein cymuned yn groesawgar, yn rhyngwladol ei safbwynt ac yn gartref i'r Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu a berchir yn fyd-eang. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn meithrin amgylchedd cyfeillgar, personol a chefnogol, gan eich cefnogi drwy gynnal cyfarfodydd un-i-un yn rheolaidd.

Mae astudio am radd mewn iaith Saesneg a Ieithyddiaeth yn datblygu galluoedd i ddadansoddi a beirniadu'r iaith sydd o'n hamgylch ond mae hefyd yn helpu i ddatblygu sgiliau cadarn. Mae ein graddedigion yn adnabyddus am eu gallu i gyfuno'r gorau o'r Dyniaethau (fel cyfathrebu'n effeithiol) gyda'r gorau o sgiliau gwyddoniaeth gymdeithasol (dadansoddiad technegol drwy drin data yn systematig ac yn feirniadol er enghraifft).

Distinctive features

 • Lots of freedom to choose modules that suit your interests and requirements, including modules that are directly relevant to careers in language teaching, speech therapy, (digital) journalism, and the legal system.
 • Individual meetings with academic staff, supportive academic progress meetings with your personal tutor and the opportunity to attend research seminars and careers activities.
 • Opportunities to study abroad in Europe (for example, through Erasmus programmes) and beyond, including Canada and the United States.

Cyflwyno cais ar gyfer 2022

Subject area: Saesneg iaith a llenyddiaeth

Entry requirements

ABB-BBB; General Studies is not accepted.

Extended/International Project Qualification: Applicants with grade A in the EPQ/IPQ will typically receive an offer one grade lower than the standard A level offer. Please note that any subject specific requirements must still be met.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

34 points including 6,5,5 in Higher Level subjects.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.  

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Other UK qualifications may also be accepted, often in lieu of A-levels, but subject requirements must be met. If you are offering non-UK qualifications, our qualification equivalences guide should allow you to calculate what kind of offer you are likely to receive.

Please be aware that this is a general guide, and that some programmes may have more detailed or specific entry requirements which will be reflected in your offer.

GCSE

Grade C or grade 4 in GCSE English Language.

IELTS (academic)

At least 6.5 overall with a minimum of 5.5 in each subskill.

TOEFL iBT

At least 90 overall with minimum scores of 17 for writing, 17 for listening, 18 for reading and 20 for speaking.

PTE Academic

At least 62 overall with a minimum of 59 in all communicative skills.

Trinity ISE II/III

II: at least two Distinctions and two Merits.
III: at least a Pass in all components.

Other accepted qualifications

Please visit our English Language requirements page for more information on our other accepted language qualifications.

You will require GCSE English or Welsh Language at grade C or grade 4. Alternatively, IGCSE English First Language or English Second Language will be considered at grade C. 

Applications from those offering alternative qualifications are welcome. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Please see our admissions policies for more information about the application process.

Tuition fees

Students from the UK

Year Tuition fee Deposit
Year one £3,500 None
Year two £3,500 None
Year three £3,500 None
Year four £3,500 None
Year five £3,500 None
Year six £3,500 None

Students from the EU, EEA and Switzerland

If you are an EU/EEA/Swiss national, unless you qualify for UK fee status, tuition fees will be in line with the fees charged for international students. UKCISA have provided information about Brexit and tuition fees.

Students from the rest of the world (international)

Year Tuition fee Deposit
Year one £9,600 None
Year two £9,600 None
Year three £9,600 None
Year four £9,600 None
Year five £9,600 None
Year six £9,600 None

Learn about our tuition fees

Financial support

Financial support may be available to individuals who meet certain criteria. For more information visit our funding section. Please note that these sources of financial support are limited and therefore not everyone who meets the criteria are guaranteed to receive the support.

Additional costs

Accommodation

We have a range of residences to suit your needs and budget. Find out more on our accommodation pages.

Living costs

We’re based in one of the UK’s most affordable cities. Find out more about living costs in Cardiff.

Course structure

In each year of the Programme, you will take Modules to the value of 60 credits.

The programme is part-time mode over six academic years. 360 credits are studied (normally 60 credits per year part-time). 

You must pass each academic year before being allowed to proceed. The classification of your degree is based on the grades you achieve in the Modules that you take in years three to six.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2022/23 academic year. The final modules will be published by September 2022.

Year one

The first year consists of 60 credits, which must include 40 credits in the two linked core modules. These modules cover all the essential tools of linguistic analysis and introduce you to the basic skills needed for the next five years of your degree Programme.

The remaining 20 credits are chosen from a list of optional modules, with options available in English Literature and/or Philosophy in addition to English Language.

Year two

The second year consists of 60 credits, chosen from a list of optional modules, with options available in English Literature and/or Philosophy in addition to English Language. (You may include up to 40 credits in English Literature or Philosophy in addition to your English Language choices across Years One and Two.)

Year three

In your third year you will again study 60 credits. This will include 40 credits from compulsory modules, together with a 20 credit optional module from a choice of four or more relevant modules and a range of other options in English language and linguistics.

Module titleModule codeCredits
Sounds of SpeechSE133620 credits
Words and MeaningSE137020 credits
Module titleModule codeCredits
Children, Language and CommunicationSE131220 credits
Research MethodsSE131820 credits
DiscourseSE136220 credits
SociolinguisticsSE136920 credits
Language and GenderSE140320 credits
Style and GenreSE141620 credits

Year four

In your fourth year, you will study 60 credits, chosen from a choice of four or more relevant modules plus a range of other options in English language and linguistics.

Module titleModule codeCredits
Children, Language and CommunicationSE131220 credits
Research MethodsSE131820 credits
DiscourseSE136220 credits
SociolinguisticsSE136920 credits
Language and GenderSE140320 credits
Style and GenreSE141620 credits

Year five

In your fifth year, you will again study 60 credits.

Your fifth year will allow you a lot of freedom to tailor your degree to suit your chosen career path and to choose the modules you are most interested in.

You will take at least 20 credits from a choice of three or more options that are particularly relevant to the study of linguistics plus 40 credits from the range of English language and linguistics modules available.

Year six

In year six you will again study 60 credits.

Your final year will continue to allow you a lot of freedom to tailor your degree to suit your chosen career path and to choose the modules you are most interested in.

You will take 60 credits from the range of English language and linguistics modules available.

As part of this, you may have the option to study a Dissertation (20 credits, 1 semester) or Extended Dissertation (40 credits, 2 semesters) on a topic of particular interest to you. This will depend on you meeting certain grade requirements.

The University is committed to providing a wide range of module options where possible, but please be aware that whilst every effort is made to offer choice this may be limited in certain circumstances. This is due to the fact that some modules have limited numbers of places available, which are allocated on a first-come, first-served basis, while others have minimum student numbers required before they will run, to ensure that an appropriate quality of education can be delivered; some modules require students to have already taken particular subjects, and others are core or required on the programme you are taking. Modules may also be limited due to timetable clashes, and although the University works to minimise disruption to choice, we advise you to seek advice from the relevant School on the module choices available.

Learning and assessment

A diverse range of teaching and learning styles is used throughout the programme. You will attend lectures, participate in seminars and carry out independent research in preparation for each session. Modules usually last one semester and mostly consist of two lectures and one seminar per week, as well as independent study.

The learning activities will vary from module to module as appropriate, but may include such activities as: interactive lectures, seminar discussions of prepared texts/topics, student presentations or group presentations and small-group work within seminars. You are expected to do the reading and other relevant preparation to enable you to take a full part in these activities and are encouraged to explore the resources of the library as appropriate.

If you choose to take a dissertation or extended dissertation in Year Six you will do independent research on a topic of interest to you, with regular help and supervision from a lecturer with expertise in that topic area.

How will I be supported?

You will be allocated a personal tutor who will help you reflect on your performance on the course and advise you on study techniques, module selection and career planning (in conjunction with the University’s Career Service). They will also provide a first point of contact if you experience any difficulties. Each semester, you will have a scheduled “Academic Progress and Personal Development Meeting” with your personal tutor.

We have a designated Employability, Internships and Placements Officer, who ensures that any work experience and placement opportunities are advertised to all students. Another member of academic staff acts as Disability and Diversity Officer and ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities. There is also a Study Abroad Coordinator who facilitates the option of spending part of your study at an institution abroad.

All modules make extensive use of the University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access discussion forums and find course materials including, for example, links to core readings and other relevant materials, online tests, past exam papers and examples of student work from previous years.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback:

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance.

Coursework will be marked by your module tutor and your tutor will give you written feedback on your work. You will also have a feedback class after each assessment.

You will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor as part of the monitored student self-assessment scheme.

 

What skills will I practise and develop?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • Grasp complex issues with confidence.
 • Ask the right questions of complex texts.
 • Have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically.
 • Identify and apply relevant data.
 • Propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence.
 • Communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech.
 • Work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time.
 • Learn from constructive criticism and incorporate its insights.
 • Work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving.
 • Use IT programmes and digital media, where appropriate.
 • Take responsibility for your own learning programme and professional development.

 

 

 

What are the learning outcomes of this course/programme?

Knowledge & Understanding:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Ability to analyse and discuss core areas of English language and linguistics, including phonetics, grammar, semantics, pragmatics and discourse analysis.
 • Ability to identify and interpret a range of empirical linguistic phenomena and to use the relevant descriptive terminology.
 • Ability to conceptualize the central role of language in constructing and perpetuating structures of power.
 • Ability to analyse and assess how different social and cultural contexts affect the nature of language and meaning.

Intellectual Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Ability to critically evaluate ideas, arguments and empirical research.
 • Ability to present information and ideas clearly and coherently in both written and oral formats.

Professional Practical Skills:

Students completing the Programme will be able to:

 • Ability to collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and/or quantitative data.
 • Ability to evaluate the impact of language use in a given context.

Transferable/Key Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Ability to sustain a critical argument that is responsive to the particular conventions of the genre.
 • Confidence to tackle unfamiliar software packages and acquire new IT skills.

 

Careers

Career prospects

We provide our students with a highly satisfying academic experience that assists their development as critically-minded, culturally-aware citizens whose high analytic skills, powers of expression and progressive self-reliance make them extremely attractive to employers.

Degrees in English Language and Linguistics combine the best of humanities skills (flexibility, communication, critique) and social science skills (technical analysis and systematic method). Common destinations include primary and secondary school teaching, teaching English as a foreign language, (digital) journalism, marketing and public relations, sales and advertising, the civil service and public administration.

The most common/popular employment options for graduates of this programme include:

 • English teacher.
 • Research assistant.
 • Media professional.
 • Editor.
 • Speech & language therapy assistant.
 • Business and public service professional.
 • Information technology and telecommunications professionals.

Next steps

icon-academic

Open Day visits

Register for information about our 2021 dates
icon-international

International

Learn more about our truly global university.
icon-contact

Get in touch

Contact us for help with any questions you have
icon-pen

Discover more


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.