Ewch i’r prif gynnwys

Llawfeddygaeth ddeintyddol (BDS)

 • UCAS code: A200
 • Next intake: September 2022
 • Duration: 5 years
 • Mode: Full time

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Entry Year

Why study this course

briefcase

High employment

We have high employment rates with 100% of our undergraduate students secured a UK Dental Foundation Training (DFT) placement.

rosette

Top 3

The only Dental School in Wales and Top 3 for dentistry in the UK (The Complete University Guide 2020).

academic-school

2.2million simulation suite

The refurnished 2.2 million simulation suite in the Dental School is state-of-the-art and your learning experience gained there will prepare you perfectly for delivery of dental care to patients in the modern clinics. The recently refurbished dental library is also in our building along with laboratory-based research facilities.

calendar

Early clinical exposure

You will benefit from early clinical exposure working in a range of scenarios with experienced and supportive staff.

tick

Firm choice

As part of our offer to you, if you choose us as your firm university choice we promise to save your place for the following year’s entry if you miss your offer grades to allow you to resit your exams.

Rydym ymhlith y 3 uchaf ar gyfer deintyddiaeth yn y DU (The Complete University Guide 2020) ac ymhlith y 50 uchaf yn fyd-eang ar gyfer Deintyddiaeth yn ôl Rhestr Ryngwladol QS ar gyfer 2020.

Mae deintyddion yn gweithio gyda chleifion a’r cyhoedd i atal a thrin clefydau deintyddol ac yn y geg, cywiro diffygion deintyddol a thrin anafiadau deintyddol ac anafiadau i’r wyneb. Deintyddion sy’n arwain y tîm deintyddol ac mae ganddynt y sgiliau a’r hyder i roi diagnosis a thrin problemau a rhoi cyngor da i gleifion. Mae ganddynt sgiliau dwylo medrus sy’n gallu cynnal triniaethau llawfeddygol a deintyddol cymhleth a gwybodaeth ragorol am anatomeg ddynol a chlefydau deintyddol yn ogystal â sgiliau clinigol o’r radd flaenaf.

Mae ein rhaglen yn cynnwys cyfuniad cyffrous o addysgu, felly byddwch yn dysgu am brosesau gwyddonol a phatholegol gwaelodol clefydau deintyddol a’r geg ar yr un pryd â chaffael y sgiliau clinigol ac ymarferol i reoli cleifion yn briodol.

Cewch eich addysgu gan dîm ymroddedig o staff hylendid a therapi deintyddol, a bydd rhyngweithio pellach dan oruchwyliaeth a chyda chefnogaeth ymgynghorwyr a goruchwylwyr gofal sylfaenol. Mae gan lawer enw rhyngwladol yn eu meysydd arbenigedd, fel yr adlewyrchir ym mherfformiad diweddar yr Ysgol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, sydd yn y safle cyntaf yn y DU o ran ei Uned Asesu. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gwybod eich bod yn dysgu sgiliau hanfodol a fydd o fudd penodol i chi wrth weithio’n ymarferol.

Byddwch yn astudio yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol sydd yn Ysbyty Athrofaol Cymru sef yr ysbyty athrofaol mwyaf yn y wlad. Gan ein bod mewn ysbyty gweithredol, byddwch yn cael eich amgylchynu’n syth gan y cyhoedd, gweithwyr proffesiynol ac ymchwilwyr. 100,000 o gysylltiadau â chleifion y flwyddyn – roedd 75% ohonynt yn ymwneud yn uniongyrchol â hyfforddiant clinigol ein myfyrwyr.

Mae clinigau deintyddol o’r radd flaenaf ar gael ledled yr Ysgol, sy’n hwyluso addysgu o’r gadair ochr mewn amgylchedd proffesiynol a gofalgar. Mae gan ein labordai clinigol y dechnoleg CAD-CAM ddiweddaraf, a chyfleusterau argraffu tri dimensiwn ar gyfer prosthesisau mewneneuol. Byddwch hefyd yn elwa ar ein cyfleusterau addysgu cyn-glinigol (pen phantom) a adnewyddwyd am £2.2m.

Subject area: Deintyddiaeth

 • academic-schoolYsgol Deintyddiaeth
 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44 (0)29 2074 2468
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Entry requirements

AAA. Rhaid cynnwys Bioleg a Chemeg. Bydd angen i chi basio elfen ymarferol wyddoniaeth y Safon Uwch os yw hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio. Os ydych chi'n ymgeisydd graddedig, mae'n rhaid eich bod chi wedi cwblhau'ch gradd neu fod ym mlwyddyn olaf eich gradd gyfredol. Disgwylir i chi feddu ar, neu gyflawni, o leiaf 2: 1 a chwrdd â'r gofynion mynediad lleiaf ar gyfer Lefel 2 a 3 (TGAU a Safon Uwch neu gyfwerth).

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

36 yn gyffredinol neu 666 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Bioleg a Chemeg HL. Os ydych chi'n ymgeisydd graddedig, mae'n rhaid eich bod chi wedi cwblhau'ch gradd neu fod ym mlwyddyn olaf eich gradd gyfredol. Disgwylir i chi feddu ar, neu gyflawni, o leiaf 2: 1 a chwrdd â'r gofynion mynediad lleiaf ar gyfer Lefel 2 a 3 (TGAU a Safon Uwch neu gyfwerth). 

Nid ydym yn derbyn BTECs ar gyfer y rhaglen hon.

Nid ydym yn derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon.

Other UK qualifications may also be accepted, often in lieu of A-levels, but subject requirements must be met. If you are offering non-UK qualifications, our qualification equivalences guide should allow you to calculate what kind of offer you are likely to receive.

Please be aware that this is a general guide, and that some programmes may have more detailed or specific entry requirements which will be reflected in your offer.

GCSE

Applicants with grade B/6 in English Language will be considered, but preference will be given to applicants who hold a grade A.

IELTS (academic)

At least 7.0 overall with a minimum of 7.0 in speaking and a minimum of 6.5 in all other subskills.

TOEFL iBT

At least 100 overall with a minimum of 24 in speaking and 22 in all other subskills.

PTE Academic

At least 70 overall with a minimum of 76 in speaking and a minimum of 69 in all other communicative skills.

Trinity ISE II/III

III: at least a Merit in all components.

Other accepted qualifications

Please visit our English Language requirements page for more information on our other accepted language qualifications.

Rhaid i chi gael:
- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth. Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI. 
- chwe TGAU gan gynnwys gradd A / 7 yn y gwyddorau sengl neu isafswm gradd AA neu radd 7 yn y Wobr Ddwbl, neu gymwysterau cyfatebol (lefel, pynciau a gradd).
- eistedd yr UCAT cyn cyflwyno'ch cais.

Nid ydym yn ystyried ymgeiswyr sydd wedi gorfod ail-sefyll eu Safon Uwch.
Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

AMODAU CYFRIFIAD
Cyn i chi gychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi gael gwiriad iechyd - gan gynnwys sgrinio am firysau a gludir yn y gwaed - gan ein Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. Os nad ydych yn imiwn i Hepatitis B, bydd angen i chi gwblhau rhaglen imiwneiddio lawn cyn cymryd rhan mewn gweithdrefnau clinigol.

Bydd angen i chi hefyd fod wedi cael brechiad Tetanws yn ystod y 10 mlynedd diwethaf.

Nid yw bod â firws a gludir yn y gwaed neu glefydau heintus eraill yn eich atal rhag cwblhau'r cwrs hwn a chael cofrestriad y Cyngor Deintyddol Cyffredinol, ond ni fydd rhai arbenigeddau yn agored i chi yn ystod hyfforddiant nac yn eich gyrfa.

Os oes gennych fater iechyd y credwch a allai gael effaith ar eich gallu i astudio neu ymarfer, cysylltwch â ni cyn cyflwyno cais. 

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Please see our admissions policies for more information about the application process.

Interview or selection process

We won’t make an offer without an interview.

All applicants must meet the minimum requirements at Level 2 (typically GCSE) and Level 3 (typically A-level) in order to be eligible for consideration for interview. When selecting applicants for interview, preference will be given to applicants that have a grade A/7 in GCSE English language (or equivalent).

Our interview process
We use the multiple mini interview (MMI) format, which is a series of short, carefully timed interview stations that you will rotate around in turn.

The MMIs help us to determine if you:
- can think on your feet
- have thought about some of the issues that are important to the profession
- can critically appraise information
- can communicate ideas effectively.

They also focus on exploring the personal qualities and attributes that are important to your future career development.

These interviews allow us to meet you in person and assess information that isn’t always readily forthcoming in the application process—they aren’t intended to test the amount of prior knowledge you have about the subject or the profession.

Tuition fees

Students from the UK

Year Tuition fee Deposit
Year one £9,000 None
Year two £9,000 None
Year three £9,000 None
Year four £9,000 None
Year five £9,000 None

Students from the EU, EEA and Switzerland

If you are an EU/EEA/Swiss national, unless you qualify for UK fee status, tuition fees will be in line with the fees charged for international students. UKCISA have provided information about Brexit and tuition fees.

Students from the rest of the world (international)

Year Tuition fee Deposit
Year one £23,450 None
Year two £39,450 None
Year three £39,450 None
Year four £39,450 None
Year five £39,450 None

Learn about our tuition fees

Financial support

Financial support may be available to individuals who meet certain criteria. For more information visit our funding section. Please note that these sources of financial support are limited and therefore not everyone who meets the criteria are guaranteed to receive the support.

Additional costs

Course specific equipment

You do not need any specific equipment.

Accommodation

We have a range of residences to suit your needs and budget. Find out more on our accommodation pages.

Living costs

We’re based in one of the UK’s most affordable cities. Find out more about living costs in Cardiff.

Course structure

Teaching on the BDS programme is integrated, so you will learn the scientific and pathological processes underlying oral and dental disease at the same time as you acquire the necessary skills to manage patients effectively.  In year one you will spend one day a week at the Dental School, with the remainder of teaching at the School of Biosciences situated on the Cathays Park campus.

In years two to five you will be based in the School of Dentistry. As you become more experienced in your fourth and fifth year, you will spend time away from the Dental School in primary care settings for a period of around five weeks.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2022/23 academic year. The final modules will be published by September 2022.

Year one

During year one, you will spend much of your time pursuing your studies in the School of Biosciences. Here you will learn about the human body in health and disease as well as disease of the teeth and the supporting tissues. You will spend every Friday in the School of Dentistry, where you will be introduced to aspects of clinical dentistry. As you progress through the course, you’ll learn more advanced skills in patient management, the importance of whole patient care, and their long-term management – just as if you were a qualified dental surgeon.

Year two

In year two onwards you will be based in the School of Dentistry. Initially in year two you will develop your clinical skills and knowledge through a variety of lectures, seminars and simulated clinical activities. Under close supervision you will see your first patient and from then on you will have patients allocated to you to manage and treat.

To underpin this you will need to understand the basics of disease including those that affect the dento-facial area, their management and prevention along with the diagnostic tools required for clinical practice. Fundamental to clinical practice is the requirement to work professionally and ethically and be able to communicate effectively to patients and staff. These essential skills are explored in detail at many points during the course through innovative and exciting interactive sessions.

Year three

In year three you will continue to develop your clinical skills and knowledge through a variety of lectures, seminars and simulated clinical activities. In addition, you will further enhance your ability to manage and treat patients.

You will continue to understand the basics of disease including those that affect the dento-facial area, their management and prevention along with the diagnostic tools required for clinical practice.

The requirement to work professionally and ethically and be able to communicate effectively to patients and staff will remain important elements of your teaching. These essential skills are explored in detail at many points during the course through innovative and exciting interactive sessions.

Year four

In year four the emphasis is on developing clinical skills in a variety of environments including the School of Dentistry, community dental clinics, district general hospitals and dedicated outreach teaching facilities in and around Cardiff. A deeper understanding of the treatment planning process, the management options, including preventive orientated patient care, are developed giving our students a very broad based education to prepare them for their exciting careers.

Year five

In year five there is continued emphasis on developing clinical skills in a variety of environments including the School of Dentistry, community dental clinics, district general hospitals and dedicated outreach teaching facilities in and around Cardiff. A deeper understanding of the treatment planning process, the management options, including preventive orientated patient care, are developed giving our students a very broad based education to prepare them for their exciting careers.

The University is committed to providing a wide range of module options where possible, but please be aware that whilst every effort is made to offer choice this may be limited in certain circumstances. This is due to the fact that some modules have limited numbers of places available, which are allocated on a first-come, first-served basis, while others have minimum student numbers required before they will run, to ensure that an appropriate quality of education can be delivered; some modules require students to have already taken particular subjects, and others are core or required on the programme you are taking. Modules may also be limited due to timetable clashes, and although the University works to minimise disruption to choice, we advise you to seek advice from the relevant School on the module choices available.

Learning and assessment

We use a variety of methods to enrich your learning experience. These include lectures, small-group seminars and tutorials, individual teaching on clinics and e-learning. Project work allows you to work in groups or individually and you will be encouraged to research topics and present work to your peers. Other methods include problem solving exercises and practical classes. Simulation is used to deliver and develop key skills such as managing medical emergencies.

How will I be supported?

You will receive the support of personal tutors when based in the School of Biosciences in year one and in Dentistry at all times. When on placements, you will be supported by an experienced clinical lead.

General communication will typically be delivered using Learning Central, the University’s Virtual Learning Environment, to which all students have access. Notes from lectures and other course material, as well as online assessments, will be available on Learning Central. Our SMS Service also allows important information to be sent directly to mobile phones.

The School of Dentistry operates an inclusive curriculum policy. This means that, for most academic assessments, reasonable adjustments can be made in line with recommendations from the Student Support Unit. High professional standards are expected, and although reasonable adjustments will be met as far as possible, the School will need to consider the requirements of the General Dental Council. If you have concerns regarding adjustments you may need, we are happy to discuss the nature, implications and potential solutions as part of the pre-application process.

Feedback

Formative feedback is provided following assessment tasks at all stages and students are encouraged to use personalised feedback to inform their future learning. Assessments at each level are scheduled at appropriate stages, and are identifiable within an assessment blueprint so that students can plan their studies.

What skills will I practise and develop?

 • Clinical skills - You will develop the clinical skills required to graduate as an independent practising dental surgeon
   
 • Team-working - You will undertake a variety of group-based activities, working in pairs and alternating between operating and assisting. This develops your ability to work collaboratively. We ensure that you work closely with the wider Dental Team, including; NHS Consultants, Dental Care Professionals, Dental Nurses, Dental Technicians and administrative staff.
   
 • Communication skills - You will develop the ability to communicate effectively throughout the course, from formal lectures to interaction with individuals from different backgrounds. You are expected to demonstrate this ability through a commitment to a reflective practice ePortfolio.
   
 • Self-directed learning - You are expected to commit a substantial amount of time to self- directed learning, using the vast information resource provided. Your ability to drive your learning and development will be vital in continued personal and professional development.
   
 • Information technology - Skills will be developed through Computer Aided Learning, Word Processing, Statistical Packages, Presentation software, information skills and the computer-based patient booking and electronic record system SALUD.
   
 • Interview skills - You are prepared for interviews by dedicated sessions with actors. This gives valuable practice for scenarios you could face during OSCEs (Objective Structured Clinical Examination) along with techniques for formal interviews.

Upon graduation, as a result of engaging fully with the course, you will be able to:

 • practise safely and effectively, making the high quality long term care of patients your first concern;
 • recognise the role and responsibility of being a dental practitioner, and demonstrate professionalism through their education, training and practice in accordance with GDC guidance;
 • demonstrate effective clinical decision making;
 • describe principles of good research, how to access research and interpret it as part of an evidence based approach to practice;
 • apply an evidence-based approach to learning, practice, clinical judgment and decision making, using critical thinking and problem solving skills;
 • accurately assess your capabilities and limitations, demonstrating reflective practice in the interest of high quality patient care;
 • recognise the importance of lifelong learning and apply it to practice.

Careers and placements

Career prospects

Once you have qualified there are a number of different careers open to you. Everybody needs to undergo a period of vocational training whatever branch of dentistry they initially take up. Advice to help you make the appropriate choice is available from your tutor as well as other members of staff.

In 2017 100% of our BDS students secured a Dental Foundation Training (DFT) placement, ensuring that we have one of the strongest BDS employability records among our competitor dental schools in the UK.

Graduate careers

 • Specialist Dental Practice
 • Community Dental Practice
 • Medical Research Posts

Placements

We have a long tradition of clinical teaching and experience outside the School. These experiences are valued by employers. As you become more experienced in your fourth and fifth year, you will spend time away from the Dental School in primary care settings for a period of around five weeks. These placements give you the opportunity to observe and treat an extended range of patients in community dental practice and district general hospitals throughout Wales and England. In addition, the School has two dedicated outreach centres located in the city centre and surrounding areas where you will regularly manage your own patients in a primary care setting over the last two years of the course.

Next steps

icon-academic

Open Day visits

Register for information about our 2021 dates
icon-international

International

Learn more about our truly global university.
icon-contact

Get in touch

Contact us for help with any questions you have
icon-pen

How to apply

Find out how to apply for this course

Discover more


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.