Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Busnes a Siapanaeg (BSc)

 • Côd UCAS: NT12
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

globe

Treuliwch flwyddyn dramor

Mentrwch i ddiwylliant newydd; agorwch eich meddwl i syniadau a phrofiadau newydd wrth i chi ddefnyddio a datblygu eich sgiliau iaith.

book

Dysgu gan y gorau

Byddwch yn elwa o arbenigedd a chefnogaeth staff ymchwil-weithredol mewn Ysgol sydd ar y brig am effaith ymchwil.

briefcase

Cyfleoedd am leoliad gwaith

Datblygwch y sgiliau, yr hyder a’r cysylltiadau i gyflymu eich gyrfa.

people

Busnes drwy lens diwylliannol

Cewch archwilio ymddygiad busnes, protocolau a heriau o safbwynt cymdeithasol a diwylliannol Japaneaidd.

plane

Gweithgareddau allgyrsiol

Ymgollwch yn niwylliant Japan trwy ddosbarthiadau sgwrsio gyda myfyrwyr cyfnewid a chymdeithas Japan.

The School of Modern Languages and Cardiff Business School aim to educate our students to become ‘global citizens’. By combining Business Studies with Japanese, a major world language, you will gain a variety of transferable skills and knowledge beneficial to the world of employment, making you competitive and attractive in an increasingly global workforce and opening the doors to a variety of career paths

As a joint honours student, you will find that there are often complementary issues and perspectives as well as skills that link subjects, such as critical analysis, historical contexts or recent research. You will spend a similar amount of time on each subject, benefiting from developing your understanding of Business and acquiring a high level of proficiency in your chosen language.    

Japan is one of the most powerful economies in the world, with Japanese businesses and organisations continuing to need English-speaking graduates who can understand Japanese and who are knowledgeable of Japanese culture and society.

In terms of language acquisition, this course will enable you to develop your writing, oral and aural skills through a range of learning activities, and using a variety of audio-visual materials. In your first year, in addition to your language tuition, an introduction to history and culture seeks to provide a solid foundation for more specialised studies as you progress through your course.  

Your understanding of the language will be further developed and refined during your year abroad, when you will experience life in Japan, providing you with the opportunity to truly immerse yourself into the Japanese way of life.

In the final year, you have the opportunity to write a dissertation, which stimulates initiative, and can serve as a useful preparation for postgraduate study.

It is important to remember that studying languages is not just about the language itself. It involves exploring many aspects of a country, and at Cardiff we aspire to offer a genuinely broad course that offers challenging and stimulating modules.     

On completion of this four-year programme, you will have a high level of proficiency in the Japanese language, as well as a critical understanding of key aspects of modern and contemporary Japanese, culture, politics and society.  

Maes pwnc: Rheoli busnes

 • academic-schoolYsgol Busnes Caerdydd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Maes pwnc: Ieithoedd modern a chyfieithu

 • academic-schoolYr Ysgol Ieithoedd Modern
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0824
 • MarkerCathays, Caerdydd, CF10 3AS

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Os oes gennych radd B mewn Japaneeg ar Safon Uwch bydd gennych fynediad i'r llwybrau uwch ieithoedd.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc HL. Os oes gennych radd 6 mewn HL Japaneaidd bydd gennych fynediad i'r llwybrau uwch ieithoedd.

DDD-DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Busnes. Os oes gennych radd B mewn Japaneeg ar Safon Uwch yn ychwanegol at neu mewn cyfuniad â BTEC bydd gennych fynediad i'r llwybrau uwch ieithoedd. 

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd B / 6 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course. If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,700 Dim
Blwyddyn dau £19,700 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £19,700 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

This is a four-year full-time degree, consisting of 120 credits a year.  The third year is spent in Japan.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn cymryd 60 credyd mewn Japaneeg a 60 credyd mewn Astudiaethau Busnes.

Mae modiwlau mewn Japaneeg wedi'u cynllunio i'ch cyflwyno i'r iaith a'i system ysgrifennu. Byddwch hefyd yn astudio adegau allweddol yn hanes Japan i allu mynd ar drywydd astudiaeth bellach o'r wlad fodern mewn blynyddoedd diweddarach. Yn y flwyddyn gyntaf, treulir tua dwywaith yn fwy o'r amser cyswllt yn y dosbarth yn astudio Japaneeg, yn yr un modd ag astudir y modiwlau Astudiaethau Busnes.

Blwyddyn dau

Ym mlwyddyn dau, byddwch chi’n astudio 60 credyd o fodiwlau Japaneeg a 60 credyd o fodiwlau Astudiaethau Busnes.

Mae'r modiwlau Japaneeg wedi'u cynllunio i'ch galluogi ddeall a defnyddio Japaneeg uwch yn haws. Ar yr un pryd, mae eich gwybodaeth am Japan a chymdeithas Japan yn cynyddu drwy ddarlithoedd a seminarau ar gymdeithas fodern Japan. Fel yn y flwyddyn gyntaf, treulir tua dwywaith yn fwy o'r amser cyswllt yn y dosbarth yn astudio Japaneeg, yn yr un modd ag astudir y modiwlau Astudiaethau Busnes

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Introduction to AccountingBS150320 credydau
Management: Theory and EvidenceBS151120 credydau
Technology and the Digital AgeBS153210 credydau
Principles of Marketing and StrategyBS163010 credydau
Excellence in Managing OperationsBS200320 credydau
Marketing and StrategyBS254020 credydau
Managing PeopleBS254220 credydau
Japan in ContextML158020 credydau
Intermediate JapaneseML528030 credydau
Japanese Culture and SocietyML528230 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn astudio mewn prifysgol yn Japan y mae gan y Ganolfan gytundeb cyfnewid gyda hi. Erbyn hyn, byddwch yn ddigon rhugl yn yr iaith lafar i weithredu’n gyfforddus yn Japan ac elwa i’r eithaf o’ch cyfnod yn astudio yno.

Tra byddwch chi i ffwrdd o Gaerdydd, bydd Cydlynydd Blwyddyn Dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer, a fydd yn cadw mewn cysylltiad â chi ac yn monitro eich cynnydd. Efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o’ch Darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi’n ei gael ar bethau.

Mae myfyrwyr y flwyddyn olaf fel arfer yn barod iawn i helpu gyda’n sesiynau briffio blwyddyn dramor sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd, ac maen nhw wedi cyfrannu at ein ‘modiwl blwyddyn dramor’ helaeth ar Dysgu Canolog sy’n rhoi cyngor wedi ei ganolbwyntio ar fyfyrwyr drwy gydol eich blwyddyn dramor.

Ni waeth beth y byddwch yn ei ddewis, mae’r flwyddyn dramor yn gyfle gwych i chi wella eich dealltwriaeth o’r iaith, ymgolli mewn diwylliant arall, a chael profiad astudio neu brofiad gwaith rhyngwladol.

Mae astudio neu weithio dramor yn baratoad rhagorol ar gyfer eich blwyddyn olaf, ac yn rhoi lefel o hunanhyder ac aeddfedrwydd sydd wedi bod yn boblogaidd gyda chyflogwyr.

Blwyddyn pedwar

Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn dychwelyd i Gaerdydd. Byddwch yn parhau â'ch Astudiaethau Busnes, yn ychwanegu ymhellach at eich dealltwriaeth o Japaneeg ac yn astudio agwedd allweddol ar Japan fodern.

Mae ein modiwl traethawd hir yn y flwyddyn olaf yn rhoi’r dewis i chi ysgrifennu traethawd hir ac ymgysylltu’n ddyfnach â maes y testun a ddewisir, yn ogystal ag ymestyn eich sgiliau ymchwil a dadansoddi.

Gallai’r modiwlau dewisol sydd ar gael amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Most of our modules consist of a mixture of lectures, seminars and language classes that enable you to develop communication and analytical skills, and to develop critical thinking in a supportive environment.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas.

Seminars provide an opportunity for you to engage critically with key ideas and explore the ideas outlined in lectures in a small group environment, usually consisting of around 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations.

Language classes are taught in groups to enhance confidence and active learning.   A varied timetable includes oral expression, aural comprehension and writing skills, which are taught in small groups to enhance confidence and active learning.  These vital communication skills are practiced and developed through regular classwork exercises and written work.  Our teaching methods allow you to engage with a range of language-learning technologies. Materials including textbooks, videos, films, novels, audio files and websites are supported by online resources that compliment classroom activities and promote and enable independent learning.   Class materials include a range from literary and historical to contemporary journalistic texts, providing a broad insight into language and culture.    

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

27%

Astudio annibynnol dan arweiniad

73%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

28%

Astudio annibynnol dan arweiniad

73%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

0%

Astudio annibynnol dan arweiniad

0%

Lleoliadau

100%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

19%

Astudio annibynnol dan arweiniad

81%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor when you arrive. Personal tutors are members of the academic staff who will be on hand to provide advice, guidance, help and feedback.

A reading week each semester allows for guided study and a chance to catch up on assessed work, reading and revision. These weeks are also used by staff to visit students on their year abroad. 

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

Our undergraduate Professional Services Team provides academic and student support for all programmes. The team are located in a dedicated ‘student hub’ within the school and provide information and guidance in response to any queries you may have. We also have a dedicated Student Support Administrative Officer within the School, who can provide you with the necessary advice and guidance in a supportive, caring and confidential environment.

We pride ourselves on the level of engagement we have with our student body, giving you the opportunity to express your opinions and be partners in School decision-making where possible. We survey students regularly to make sure we are always working in your best interests.   

Beyond the School, the University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, the Academic Skills Development Centre and excellent libraries and resource centres. 

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work and general feedback in relation to examinations. You will also be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

82%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

18%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

55%

Arholiadau ymarferol

22%

Gwaith cwrs

23%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

100%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

50%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

42%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

 You will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic ‘employability skills’, such as:

 • linguistic skills, as well as a broad appreciation of the culture, society, and history of Japan
 • communicating and presenting information, ideas and debates (orally and in writing) individually and as part of a team
 • analytical thinking and critical skills (reasoning, evaluating evidence, problem-solving, relating theory to practice)
 • creativity and innovative thinking
 • using information technology (linguistic software, word processing, databases, the internet)
 • developing practical research skills
 • identifying, recording and communicating your relevant career attainments
 • working independently, demonstrating initiative, self-organisation and time management
 • showing a commitment to continuous learning and development

In addition, the year abroad should have positive impact on your personal development, maturity and self-confidence.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Ysgol Ieithoedd Modern

Yn 2015/16, dywedodd 94% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint nes eu bod yn neilltuo amser i wneud rhagor o deithio, neu’n mynd dramor ar ôl graddio i chwilio am gyflogaeth.

Ymhlith y rhai sy’n dewis aros yn y Deyrnas Unedig, mae llawer yn dilyn astudiaethau ôl-raddedig, fel un o raddau MA Cyfieithu neu gwrs TAR. Mae eraill yn dechrau gweithio yn syth ar ôl gorffen eu hastudiaethau, ac mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd rhagorol ym meysydd diplomyddiaeth ryngwladol, y Gwasanaeth Sifil, addysgu, busnes a newyddiaduraeth. Mae dewisiadau cyflogaeth eraill yn cynnwys rolau fel cyfieithwyr, cynorthwywyr iaith, cynorthwywyr allforio a phrawf-ddarllenwyr.

Mae prinder sylweddol o hyd o raddedigion gyda chymhwysedd yn yr iaith Japaneeg a dealltwriaeth o gymhlethdodau diwylliant ac arferion gweithio Japaneeg. O ganlyniad, mae amrywiaeth sylweddol o gyfleoedd gyrfa ar gael i raddedigion, yn arbennig yn y sector masnachol.

Lleoliadau

Year three is spent studying in Japan.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-chat

Gofyn cwestiwn

Gofynnwch gwestiwn i ni neu siaradwch â'n tîm derbyn myfyrwyr.
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.