Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc)

 • UCAS code: NQ28
 • Next intake: September 2022
 • Duration: 4 years
 • Mode: Full time with sandwich year

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Entry Year

Why study this course

Mae’r BSc Rheolaeth Busnes a'r Gymraeg yn gwrs arloesol a modern, wedi'i ddylunio i gyfuno prif elfennau'r radd Rheoli Busnes gydag astudio’r Gymraeg a'i diwylliant, gan baratoi  i chi gyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru.

Drwy astudio’r elfen Rheolaeth Busnes byddwch yn datblygu gwybodaeth drylwyr o’r prif ddisgyblaethau sy’n berthnasol i reoli a busnes, ynghyd â gwerthfawrogiad o’r gwahanol feysydd swyddogaethol sy’n rhan o sefydliadau busnes. Felly, byddwch yn datblygu craidd gadarn o wybodaeth ym maes rheoli busnes a fydd yn eich galluogi i adeiladu ar sylfeini cryf i arbenigo mewn meysydd sy’n ennyn eich diddordeb ac sy’n adlewyrchu eich dyheadau gyrfa. Drwy astudio’r Gymraeg, byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel yn yr iaith ei hun yn ogystal â datblygu dealltwriaeth drylwyr o’i lle yn y Gymru gyfoes. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, bydd cyfle i chi arbenigo drwy ddewis o blith amrywiaeth o fodiwlau dewisol. Mae'r rhain yn cynnwys amrywiaeth o feysydd sy’n arbennig o berthnasol i fusnes a rheoli, gan gynnwys cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, cymdeithaseg iaith, sosioieithyddiaeth, technoleg iaith, a chyfieithu proffesiynol, yn ogystal â phynciau llenyddol, ieithyddol a diwylliannol.

 Ceir nifer o synergeddau rhwng dwy elfen y radd, megis rôl y Gymraeg yn y gweithle modern, ei lle mewn economi ddigidol, a rôl marchnata yn ei hyrwyddo, i enwi ond ychydig. Mae galw mawr am raddedigion sydd â sgiliau lefel uchel mewn rheoli busnes yn ogystal â’r Gymraeg. Caerdydd yw prifddinas gwleidyddiaeth, busnes a chyfryngau Cymru, a bydd y rhaglen yn gallu manteisio ar y cysylltiadau agos sydd gan y ddwy Ysgol â diwydiant.

Caiff blwyddyn tri y rhaglen ei wario ar leoliad proffesiynol am o leiaf 30 wythnos. Mae'r lleoliad hwn yn cyfrannu 10% o'ch gradd gyffredinol.

Yn gyffredinol, mae'r rhaglen hon yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn busnes gyda'r gallu i weithio'n ddwyieithog ar lefel uchel yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

Distinctive features

 • Gain a thorough understanding of the Welsh language, its culture, and its place in modern society and the professional workplace.
 • Explore topics relevant to contemporary Wales through modules focused on language planning, policy and technology (in the private, public and third sectors).
 • The chance to gain well-developed employability and creative skills, combined with a bilingual business acumen that is highly valued in today's competitive workplace.
 • Teaching by staff in two schools noted for their research quality and impact.
 • Eligibility to apply for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol’s Incentive Scholarships.
 • Opportunity to undertake a professional placement year in industry.

Accreditations

Subject area: Rheoli busnes

 • academic-schoolYsgol Busnes Caerdydd
 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44 (0)29 2087 4674
 • MarkerRhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Subject area: Cymraeg

 • academic-schoolYsgol y Gymraeg
 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44 (0)29 2087 5594
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Entry requirements

AAB-ABB. Rhaid cynnwys gradd B mewn iaith gyntaf Gymraeg ar lefel A neu UG, neu bynciau eraill a astudiwyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Nid yw myfyrwyr Cymraeg ail iaith yn gymwys ar gyfer y rhaglen hon.  

Extended/International Project Qualification: Applicants with grade A in the EPQ/IPQ will typically receive an offer one grade lower than the standard A level offer. Please note that any subject specific requirements must still be met.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid bod gennych chi sgiliau iaith Gymraeg amlwg hefyd.

DDD-DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Busnes. Rhaid bod gennych chi sgiliau iaith Gymraeg amlwg hefyd.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Other UK qualifications may also be accepted, often in lieu of A-levels, but subject requirements must be met. If you are offering non-UK qualifications, our qualification equivalences guide should allow you to calculate what kind of offer you are likely to receive.

Please be aware that this is a general guide, and that some programmes may have more detailed or specific entry requirements which will be reflected in your offer.

GCSE

Grade C or grade 4 in GCSE English Language.

IELTS (academic)

At least 6.5 overall with a minimum of 5.5 in each subskill.

TOEFL iBT

At least 90 overall with minimum scores of 17 for writing, 17 for listening, 18 for reading and 20 for speaking.

PTE Academic

At least 62 overall with a minimum of 59 in all communicative skills.

Trinity ISE II/III

II: at least two Distinctions and two Merits.
III: at least a Pass in all components.

Other accepted qualifications

Please visit our English Language requirements page for more information on our other accepted language qualifications.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd B / 6 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.


Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Please see our admissions policies for more information about the application process.

Tuition fees

Students from the UK

Year Tuition fee Deposit
Year one £9,000 None
Year two £9,000 None
Year three £9,000 None
Year four £9,000 None

Students from the EU, EEA and Switzerland

If you are an EU/EEA/Swiss national, unless you qualify for UK fee status, tuition fees will be in line with the fees charged for international students. UKCISA have provided information about Brexit and tuition fees.

Students from the rest of the world (international)

Year Tuition fee Deposit
Year one £19,700 None
Year two £19,700 None
Year three £19,700 None
Year four £19,700 None

Learn about our tuition fees

Financial support

Financial support may be available to individuals who meet certain criteria. For more information visit our funding section. Please note that these sources of financial support are limited and therefore not everyone who meets the criteria are guaranteed to receive the support.

Costs for sandwich years

During a sandwich year (e.g. year in industry, placement year or year abroad) a lower fee will apply. Full details can be found on our fees pages.

Additional costs

There are no additional costs. 

Accommodation

We have a range of residences to suit your needs and budget. Find out more on our accommodation pages.

Living costs

We’re based in one of the UK’s most affordable cities. Find out more about living costs in Cardiff.

Course structure

Mae hon yn rhaglen llawn-amser ar gyfer pedair blynedd.

Cyflwynir y rhaglen drwy amrywiaeth o fodiwlau craidd a dewisol sy'n cynnwys darlithoedd a gaiff eu haddysgu wedi’u cefnogi â seminarau a mathau eraill o addysgu grwpiau bach ac astudio dan arweiniad.

Mae'r holl fyfyrwyr Rheolaeth Busnes yn astudio Blwyddyn Gyntaf gyffredin, ac nid yw'r flwyddyn hon yn cyfrif tuag at y radd derfynol. Ym mlynyddoedd 2 a 4, fe bennir y modiwlau gorfodol gan y llwybr a ddewisir ond mae myfyrwyr hefyd yn dewis modiwlau dewisol o restrau cymeradwy, i gyfanswm o 120 o gredydau. Caiff y Drydedd Flwyddyn ei threulio ar leoliad proffesiynol. Mae Blynyddoedd 2, 3 a 4 yn cyfrannu at y radd derfynol, wedi'i bwysoli ar 30/10/60 yn y drefn honno.

 Bydd yr elfen ‘Cymraeg’ yn cael ei haddysgu yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. 

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2022/23 academic year. The final modules will be published by September 2022.

Year one

The first year provides the core building blocks of management and business subjects, together with two modules in Welsh which place an emphasis on developing skills in the fields of language and literature.

Module titleModule codeCredits
Introduction to AccountingBS150320 credits
Management: Theory and EvidenceBS151120 credits
People in OrganisationsBS152920 credits
Technology and the Digital AgeBS153210 credits
Principles of Marketing and StrategyBS163010 credits
Iaith ac YstyrCY160020 credits
Awdur, Testun a DarllenyddCY160120 credits

Year two

Year two develops from the foundation provided in year one, with students focusing on core Business Management modules, whilst the Welsh component enables students to develop a broad understanding of the development of the Welsh language, its literature and culture.

Module titleModule codeCredits
Challenges in Managing and Leading OrganizationsBS200220 credits
Excellence in Managing OperationsBS200320 credits
Marketing and StrategyBS254020 credits
Managing PeopleBS254220 credits
Yr Iaith ar WaithCY220520 credits
Module titleModule codeCredits
Dafydd ap GwilymCY210520 credits
Rhyddiaith DdiweddarCY241020 credits
Cynllunio Ieithyddol a Pholisi IaithCY261020 credits
SgriptioCY270020 credits
Canu'r Gymru Newydd: Barddoniaeth er 1990CY281020 credits
Caffael IaithCY291020 credits

Year three: Sandwich year

Year three is spent on a Professional Placement. This can be a very valuable part of your programme as there are many benefits that you can gain from it:

 • You can access support throughout the application and recruitment process through tailored workshops and one-to-one advice.
 • You will be supported whilst on placement. Most students settle into their placements very quickly but we are on hand to help and to advise if you need us.
 • Your academic performance should improve - students who complete a placement year generally demonstrate an improved performance in their final year.
 • You will gain an insight into an organisation and industry without any long-term obligations - this will help you with future career planning.
 • You may be able to enter an organisation at a higher level on completion of your studies
 • You will have the chance to earn whilst you study.
 • You will develop new skills and add to your CV.

Acceptance onto this programme does not guarantee you a placement. You will be responsible for sourcing your placement, although our Careers and Employability team will assist you in finding something suitable, and in preparing you for the application and recruitment process.

We strongly advise that you start the process of finding a placement sooner rather than later. The recruitment process of many graduate employers opens around 12 months before the placements actually begin. There are often numerous stages to go through, including psychometric testing and assessment centres, and the whole process can take up to four months (sometimes longer) from beginning to end; it is really important that you start your search early.

We strongly encourage all students to source and secure paid work placements. However, we will consider unpaid placements providing it is evident that the experience allows you to meet the learning outcomes of the programme, and that you are fully aware of any financial implications.

Module titleModule codeCredits
Professional PlacementBS4020120 credits

Year four

The final year extends the business and management content of the degree with one 20 credit core double module and then 60 credits of optional modules from the list of double and single optional modules from the Business School. The Welsh content consists of 40 credits of modules from the list of Welsh optional modules, including several that will have direct relevance to specific fields of employment, such as language planning, scriptwriting and translation.

Module titleModule codeCredits
Strategic ManagementBS354320 credits

The University is committed to providing a wide range of module options where possible, but please be aware that whilst every effort is made to offer choice this may be limited in certain circumstances. This is due to the fact that some modules have limited numbers of places available, which are allocated on a first-come, first-served basis, while others have minimum student numbers required before they will run, to ensure that an appropriate quality of education can be delivered; some modules require students to have already taken particular subjects, and others are core or required on the programme you are taking. Modules may also be limited due to timetable clashes, and although the University works to minimise disruption to choice, we advise you to seek advice from the relevant School on the module choices available.

Learning and assessment

Caiff ein dulliau addysgu eu llywio’n helaeth gan ymchwil ac maent yn cyfuno manylrwydd academaidd gyda pherthnasedd ymarferol. Tra bo ein staff, a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol, yn cynnwys academyddion sydd ar flaen y gad o ran gwybodaeth o fewn eu maes. Maent yn dod â’r gwersi y maent wedi’u dysgu o’u hymchwil diweddaraf i’r ystafell ddosbarth, gan eich galluogi i feddwl yn feirniadol am fusnes a chynnig enghreifftiau a senarios go iawn a chyfoes.

Byddwn yn darparu eich adnoddau addysgu a dysgu, ac yn ymateb i’ch anghenion a’ch safbwyntiau. O'ch rhan chi, bydd gofyn i chi wneud y gwaith angenrheidiol yn ystod a thu allan i’r sesiynau addysgu ffurfiol, a gwneud defnydd da o'r cyfleusterau a ddarperir.

Mae'r rhan fwyaf o fodiwlau yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd ac addysgu mewn grwpiau bach (dosbarthiadau, seminarau, gweithdai neu sesiynau tiwtorial). 

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan. Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd. Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr.

How will I be supported?

Byddwch yn cael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg ar ddechrau eich astudiaethau. Fel arfer, bydd eich tiwtor personol Cymraeg yn addysgu ar eich cwrs gradd chi a byddwch yn cadw’r un tiwtor personol drwy gydol eich cwrs. Bydd Ysgol y Gymraeg hefyd yn dyrannu tiwtor personol Cymraeg i chi a fydd ar gael i'ch helpu wrth wneud y dewisiadau modiwl gorau ar gyfer eich llwybr gyrfa/buddiannau penodol.

Yn y Flwyddyn Gyntaf byddwch yn dilyn Rhaglen Tiwtor Personol Ysgol y Gymraeg, lle byddwch yn cwrdd yn rheolaidd â'ch tiwtor personol (bob pythefnos yn y semester cyntaf) yn unigol ac fel grŵp.

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys gwybodaeth bwysig am agweddau penodol ar eich astudiaethau, megis dysgu ac asesu, cyflogadwyedd, amgylchiadau esgusodol, arfer annheg, ac ati. Bydd yr ail semester yn cynnwys cyfarfod sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd a rhagolygon gyrfa, lle byddwch yn gallu trafod eich diddordebau o ran y modiwlau dewisol sydd ar gael yn yr Ysgol.

Byddwch yn cael rhagor o wybodaeth am fodiwlau’r flwyddyn ganlynol, ynghyd â chyfle i drafod gyda thiwtoriaid modiwlau a'ch tiwtor personol, yn Nigwyddiad Cyn-cofrestru Ysgol y Gymraeg.

Bydd eich tiwtor personol yn gallu rhoi cyngor i chi ar faterion academaidd, gan gynnwys dewis modiwlau ac asesu. Os ydych yn profi unrhyw broblemau sy'n effeithio ar eich astudiaethau, eich tiwtor personol yw eich pwynt cyswllt cyntaf bob tro. Bydd ef neu hi yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad ag ystod eang o wasanaethau cymorth arbenigol ar gyfer myfyrwyr a ddarperir gan y Brifysgol, ac Undeb y Myfyrwyr, fel y bo'n briodol. Bydd gofyn i chi gyfarfod â’ch tiwtor personol dair gwaith yn ystod pob blwyddyn academaidd, ond fe’ch anogir hefyd i gysylltu â nhw ar unrhyw adeg arall os oes angen help neu gyngor arnoch chi.

What skills will I practise and develop?

Mae'r Canlyniadau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio beth y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall beth a ddisgwylir gennych. 

Gellir gweld y Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • dealltwriaeth o sut mae sefydliadau wedi’u strwythuro a’u llywodraethu a sut maent yn gweithredu mewn amrywiaeth o gyd-destunau gan gynnwys gwahanol fathau o systemau busnes cenedlaethol
 • gwybodaeth a dealltwriaeth o ddamcaniaethau a chysyniadau perthnasol sy'n sail i reoli busnes, gan gynnwys fframweithiau a ddatblygwyd i lywio arferion busnes moesegol
 • sut mae amgylcheddau allanol sefydliadau yn effeithio ar bolisïau a gweithrediadau mewnol a sut mae sefydliadau yn effeithio ar eu hamgylcheddau
 • pa mor bwysig yw hi bod sefydliadau yn deall eu marchnadoedd
 • dealltwriaeth o sut mae pobl yn rhyngweithio o fewn sefydliadau
 • dealltwriaeth o'r gweithrediadau perthnasol o fewn sefydliadau
 • dealltwriaeth o brosesau rheoli strategol a thactegol
 • y gallu i ddatblygu gwybodaeth eang a manwl a dealltwriaeth o weithgareddau a phrosesau busnes a rheoli
 • dealltwriaeth o gysyniadau allweddol a dulliau damcaniaethol sydd wedi’u datblygu ac sy’n datblygu yn y Gymraeg
 • y gallu i ddadansoddi sut y crëir ystyron drwy iaith a grym affeithiol iaith
 • deall a gallu disgrifio strwythur ieithyddol y Gymraeg
 • y gallu i ddadansoddi’r defnydd o’r Gymraeg yn y gymdeithas gyfoes, gan gynnwys cymunedau daearyddol, cymdeithasol, gwaith a digidol amrywiol

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • dadansoddi a gwerthuso cysyniadau a damcaniaethau sy'n sail i ddeall busnes a rheoli
 • datrys problemau mewn cyd-destunau busnes a rheoli
 • arddangos dadleuon allweddol cytbwys a gwybodus mewn gwaith ysgrifenedig a chyflwyniadau
 • rhoi damcaniaethau a dulliau perthnasol ar waith mewn cyd-destunau busnes a rheoli ymarferol
 • adlewyrchu a gwerthuso dysgu o'r gweithle dwyieithog.
 • cynhyrchu a dadansoddi testunau ysgrifenedig a llafar o wahanol fathau (a allai gynnwys ysgrifennu creadigol)  

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • dangos annibyniaeth ddeallusol, ymgysylltu critigol, a sgiliau cyfathrebu personol ac academaidd
 • deall natur a gweithrediadau amgylchedd proffesiynol
 • gweithredu yn hyderus ac yn broffesiynol yn y gweithle
 • datblygu a gwella sgiliau, gwybodaeth a phrofiad cysylltiedig â gwaith, mewn meysydd gan gynnwys proffesiynoldeb, moeseg, iechyd a diogelwch.
 • nodi ac addasu i arferion gweithio ac arferion cysylltiedig mewn lleoliad cyflogaeth, a myfyrio'n feirniadol arnynt

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu:

 • cyfathrebu syniadau, egwyddorion a damcaniaethau yn effeithiol drwy ddulliau llafar ac ysgrifenedig
 • defnyddio sgiliau menter, hunanddibyniaeth a rheoli amser a gweithio’n annibynnol
 • defnyddio sgiliau cydweithio a gweithio'n effeithiol mewn tîm
 • gwerthfawrogi safbwyntiau eraill
 • defnyddio sgiliau rhifedd, datrys problemau a TG
 • cael mynediad at wybodaeth o amrywiaeth o adnoddau ymchwil a’u defnyddio
 • dadansoddi a myfyrio ar sgiliau rheoli personol, gan nodi ffyrdd o wella trwy gynllunio datblygiad personol
 • gwerthuso a defnyddio amrywiaeth o strategaethau a dulliau ymchwil ansoddol a meintiol
 • ysgrifennu a siarad Cymraeg sy'n briodol ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.
 • dadansoddi a myfyrio ar sgiliau rheoli personol, gan nodi ffyrdd o wella trwy gynllunio datblygiad personol
 • datblygu sgiliau seiliedig ar waith a phrofiad, gan adeiladu ar hyder a phroffesiynoldeb

Careers and placements

Career prospects

Our business degrees give students a broad range of skills which are valued by a range of employers in the private and public sectors. In 2016/17, 97% of the School's graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

There is clear demand for business management graduates who are able to operate bilingually. This degree would provide a way of addressing this need through enabling you to develop first-rate Welsh skills, as well as gaining an understanding of the workplace in a highly respected Business School. The Welsh modules provide an opportunity for you to concentrate on your linguistic skills. Graduates of this award would be extremely attractive to Welsh employers in the private and public sector who are looking for competent workers in a bilingual workplace.

Indicators of employability by Career Services inspections at universities also suggest that in general a higher number of Welsh graduates are employed than the national average for language graduates and a number of other subjects. 309 companies in the private sector have agreed to be part of a scheme ‘Support Welsh’, whilst 537 public sector institutions have language schemes bound to recruiting bilingual staff. According to Future Skills Wales, the next few years will see an increase in employers demand for people with skills in Welsh across Wales.

Numerous recruiting websites and job descriptions note Welsh as an essential or desirable skill, or of a distinguishable advantage. These posts usually require a higher standard of linguistic skills than basic fluency or bilingualism. Careers Wales found that 56% of 40 advertisements noted abilities in Welsh. 21 noted that Welsh was ‘desirable’, and 19 described Welsh skills as ‘essential’.

In addition to the central University Careers Service, our students benefit from a dedicated on-site Careers and Placements service to help them find internships, job opportunities and to access business-industry specific advice, training and guidance.

Placements

Rydym ni’n cydnabod pwysigrwydd ennill profiad gwaith yn ystod eich astudiaethau. Mae Rheolwr Lleoliadau penodol yr Ysgol Busnes yn cynnig cyngor ar leoliadau gwaith, interniaethau, profiad gwaith a chyfleoedd sydd ar gael i wella eich CV ac ehangu eich gorwelion. Mae cymorth gyda cheisiadau am swyddi a thechnegau cyfweliad hefyd ar gael gan Ymgynghorydd Gyrfaoedd mewnol yr Ysgol Busnes.

Mae’r modiwl craidd, sef Yr Iaith ar Waith,  ym Mlwyddyn 2 yn cynnwys cyfnod byr (35 awr) o brofiad gwaith cyfrwng Cymraeg.

Yn benodol, mae’r rhaglen yn gyfle i gael profiad gwaith mewn amgylchedd busnes proffesiynol ac yn galluogi myfyrwyr i roi’r wybodaeth a geir yn nwy flynedd gyntaf y cwrs gradd ar waith mewn lleoliad proffesiynol penodol. Lle bo’n bosibl, bydd y lleoliad drwy gyfrwng yn Gymraeg neu’n gofyn am sgiliau dwyieithog.

Caiff blwyddyn tri y rhaglen ei wario ar leoliad proffesiynol am o leiaf 30 wythnos. Mae'r lleoliad hwn yn cyfrannu 10% o'ch gradd gyffredinol.

Next steps

icon-academic

Open Day visits

Register for information about our 2021 dates
icon-international

International

Learn more about our truly global university.
icon-chat

Get in touch

Send us a question or talk to our admissions team.
icon-pen

How to apply

Find out how to apply for this course

Discover more


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.