Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg) gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc)

 • Côd UCAS: C301
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Zoology is the study of all kinds of animals, including their anatomy, physiology, genetics, and their adaptations for survival and reproduction in different environments. This is vital knowledge if we are to maintain healthy natural environments, control pests and diseases, conserve biodiversity and preserve endangered species.

Our Biological Sciences (Zoology) degree is aimed at anyone interested in the broad field of animal biology. It is a truly interdisciplinary course that draws on the research strengths found throughout the School, and, as well as covering the evolution and diversity of the main animal groups, you will also have the opportunity to study modules in ecology, physiology and genetics. We have particular expertise in behaviour and brain function, and you will study both behaviour and neuroscience as part of this course.

The course content is closely linked to the research interests of our staff (many of whom are leaders in their field); this allows you to experience the excitement of learning in an active research environment, and helps to ensure that the topics you cover are highly topical, and of relevance and importance in today’s world.

As part of this course you will spend your third year on placement at a field centre, zoological or botanical institute, museum, industrial research laboratory, or other approved establishment of your choice. This offers a great opportunity to gain first-hand professional research experience, and it has been shown to greatly enhance your degree and subsequent employment prospects. Many placements are in the UK, but our students also take up placements in international locations, including Southeast Asia, South Africa, Germany, Italy, Australia, Madagascar, and the USA.

Our Zoology degree also includes ample opportunities for practical field work, enabling you to develop valuable field research techniques. As well taking part in field research projects throughout your time at Cardiff, you can also choose from our specialised, project-based field courses in the UK and further afield.

As with all of the degrees in the School of Biosciences, our Zoology course offers the flexibility to tailor the course to your own interests and career aspirations. Your degree title also remains flexible up until your final year, so that you can either continue with BSc Biological Sciences (Zoology) to graduation, or switch to another of our bioscience degrees during your first two years of study. 

Your final degree title will depend on your module selection, and your Personal Tutor will guide you through the options available to you.  You may also have the option of switching to our four-year MBiol integrated master's degree, which forms an excellent basis for a future career in scientific research.

This course provides an excellent foundation for a broad range of careers and offers strong training for research scientists. Our graduates have gone on to a range of exciting and fulfilling careers in both scientific and non-scientific related fields, including marine ecology, biology, field-based or zoo-based research and conservation, environmental law, biomedical research, scientific publishing, journalism, teaching and veterinary science. Many also choose to further their studies by pursuing a master’s degree or PhD.

Nodweddion nodedig

 • Enjoy a flexible course structure that enables you to tailor your degree to match your interests and aspirations.
 • Enhance your career prospects and gain professional research experience with a sandwich year placement.
 • Develop your field research skills with one of our popular project-based field courses. Opt for one of our UK-based courses or choose to travel further afield to locations such as Tobago or Borneo.
 • Experience the excitement of learning in active research environment, with teaching staff who are leading researchers in their field.
 • Make use of the latest equipment, techniques and facilities in your project work.
 • The School of Biosciences offers exciting training opportunities with a conservation-focused field centre in Borneo and strong involvement in the University's Sustainable Places Research Institute.

Maes pwnc: Sŵoleg

 • academic-schoolYsgol y Biowyddorau
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4296
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Rhaid cynnwys Bioleg (neu Fioleg Ddynol) neu Gemeg. Bydd angen i chi basio elfen ymarferol wyddoniaeth y Safon Uwch os yw hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Bioleg neu Cemeg HL.

DDD-DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, Gwyddoniaeth Fforensig, neu Reoli Anifeiliaid gyda Rhagoriaeth ym mhob un o'r Unedau Craidd/Gorfodol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfleusterau labordy gan gynnwys cemegolion
 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Field courses which take place abroad incur an additional cost – primarily to cover student travel and accommodation. We strive to keep these to a minimum, for example we maintain our own Field Station and staff in Borneo, whose costs are not recovered from charges to students. We also offer some excellent Wales-based field courses which do not incur additional costs.

No additional charges are made for other aspects of tuition, although some services (such as student printing on demand) may incur a charge.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r cwrs BSc hwn yn llawn amser dros bedair blynedd academaidd. Mae'r flwyddyn gyntaf yn cynnwys chwe modiwl 20 credyd, gyda thri modiwl 40 credyd yn cael eu haddysgu yn yr ail flwyddyn. Mae’r drydedd flwyddyn yn cael ei threulio ar leoliad proffesiynol ac, yn y flwyddyn olaf, mae’r prosiect ymchwil yn cario 30 o gredydau ac yn cael ei wneud ochr yn ochr â thri modiwl 30 credyd. Er ein bod yn ceisio cynnig cymaint o hyblygrwydd â phosibl wrth wneud ein cyrsiau, gellir cyfyngu ar y dewis o fodiwlau ar sail Gradd Mynediad i sicrhau capasiti ar fodiwlau craidd y mae’n rhaid eu gwneud wrth astudio ar gyfer rhai graddau.

Mae modiwlau blwyddyn un yn cynnwys darlithoedd a sesiynau tiwtorial ategol sy’n rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol gefndir yn ogystal â dosbarthiadau ymarferol. Mae ein cynlluniau gradd amrywiol yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin, sy’n rhoi sylw i’r holl agweddau ar y biowyddorau ac mae ganddynt y fantais o gynnig hyblygrwydd o ran eich dewis gradd. Mae dosbarthiadau’n rhoi sgiliau TG biolegwyr i fyfyrwyr a dealltwriaeth o ddadansoddi data yn ystadegol, a defnyddir gwaith cwrs i ddatblygu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.

Yn yr ail flwyddyn, mae sesiynau ymarferol helaeth mewn labordai yn helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol a’r gallu i werthuso data arbrofol yn feirniadol. Defnyddir aseiniadau a osodwyd a deunydd darllen i hyrwyddo dysgu hunangyfeiriedig a dadansoddi llenyddiaeth ymchwil sylfaenol.

Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn ar leoliad gwaith proffesiynol sy’n berthnasol i’ch gradd. Yn ystod y lleoliad hwn byddwch yn ymgymryd â phob agwedd ar ymchwil, gan gynnwys dylunio arbrofol, caffael a dadansoddi data ac, yn olaf, cyflwyno data.

Yn y flwyddyn olaf, mae angen astudio'n llawer mwy annibynnol, ac mae’n rhaid i’r holl fyfyrwyr baratoi adroddiad cynhwysfawr sy’n seiliedig ar ymchwil (labordy, llenyddiaeth, addysgeg, neu ymrwymiad gwyddonol).

Drwy gydol cyfnod y cwrs rydym yn ymdrechu i gynnig dewis mor eang â phosibl i’ch caniatáu i deilwra eich gradd i’ch nodau astudio.

Mae’r modiwlau a ddengys yn enghreifftiau o’r cwricwlwm arferol, a chânt eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/2. Cyhoeddir y modiwlau terfynol ym mis Medi 2021.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Skills for ScienceBI100120 credydau
Structure and Function of Living OrganismsBI100220 credydau
Organisms and EnvironmentBI100320 credydau
The Dynamic CellBI100420 credydau
Biological ChemistryBI101420 credydau
Genetics and EvolutionBI105120 credydau

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Animal Diversity and AdaptationBI213140 credydau
Genetics and its ApplicationsBI213240 credydau
Ecology Part ABI213530 credydau
Ecology Part BBI213610 credydau
Cell BiologyBI223140 credydau
BiochemistryBI223240 credydau
Developmental and Stem Cell BiologyBI223340 credydau
Molecular Biology of the GeneBI223440 credydau
PhysiologyBI233140 credydau
Concepts of DiseaseBI233240 credydau
Practical AnatomyBI233340 credydau
Brain and BehaviourBI243140 credydau
Fundamental NeuroscienceBI243240 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sandwich YearBI9999120 credydau

Blwyddyn pedwar

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

We provide a student-centred educational experience based on academic excellence and informed by world-leading research. We seek to support every learner in an inclusive learning culture.

Core knowledge and understanding is acquired via lectures, practical classes or field work, research seminars, workshops and tutorials, whilst advanced knowledge and understanding is acquired through independent study, group work and project work.

You will be expected to undertake independent study and increasing independence of learning is expected as the course progresses.

Selected elements of the course may be available through the medium of Welsh and you can also request a Welsh-speaking Personal Tutor for pastoral and academic support should you wish.

Students with disabilities will be fully supported in co-ordination with the University’s Disability and Dyslexia Support Service.

Sut y caf fy nghefnogi?

All of our academic staff are experienced researchers in their respective fields and are passionate about sharing their knowledge and expertise with students.

Your primary interaction with academic staff will be during lectures, laboratory practical sessions, workshops or small-group teaching sessions (tutorials). You will also be allocated a Personal Tutor who will provide pastoral support and academic advice throughout the course.

Our lecturing staff operate an ‘open door’ policy for students who have specific queries about course material, or a booking system for meetings. You can also contact them via email, as well as speaking to them during the teaching sessions.

Each degree also has a degree scheme co-ordinator who can advise on academic issues, and each year of study has a year co-ordinator who can advise on administrative issues related to the course. There is also a convenient Education Office with a friendly and experienced team who can answer most administrative queries.

Feedback
Feedback on your study, work, and progress will take many forms, from formal written comments on submitted work to more informal conversations and advice during classes and practicals.

Throughout the course, we will provide detailed feedback on all assessed coursework. This is normally provided through a dedicated online system enabling you to conveniently access your feedback via a computer or tablet device.

You will also have the opportunity to discuss your academic and personal development progress with your Personal Tutor, and to discuss examination essay papers in order to improve your performance. During practical work and the research project, you will receive regular feedback from the supervising academic.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

 

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. Analyse, synthesise and summarise material relevant to a broad range of subjects within the Biosciences from a variety of sources, and appraise it critically.
 2. Discuss current issues of research, investigation and/or debate within a selected number of areas of focus.
 3. Discuss the relationships between structure/formation and function/regulation of molecules, organelles, cells, tissues, organisms and populations.
 4. Discuss the key areas in which the Biosciences feature in society at the global level, in order to contribute to the ongoing debate over issues of contemporary global importance.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. Analyse, synthesise and summarise information critically from a variety of sources.
 2. Synthesise an argument or point of view, based on solid data and evidence that can be communicated clearly and concisely.
 3. Discuss issues from a number of perspectives and values and arrive at a considered critical judgement stating assumptions and limitations.
 4. Construct grammatically correct documents in an appropriate academic style and format, using and referencing relevant ideas.
 5. Discuss the importance of academic and research integrity

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. Receive, and respond to, a variety of sources of information: textual, numerical, verbal, graphical.
 2. Interpret and manipulate numerical data.
 3. Solve problems by a variety of methods.
 4. Determine the validity and rigour of statistical outcomes.
 5. Utilise a variety of digital media that are of key relevance to the modern work environment.
 6. Apply contemporary techniques in research to solving biological problems.
 7. Record data and results in a methodical and accurate manner.
 8. Interact in a professional work environment, working in teams and collaborative groups.
 9. Conduct a range of field and practical laboratory skills in an accurate and consistent manner.
 10. Show manual dexterity within the scientific practical setting.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 1. Communicate scientific, and other, information appropriately to a variety of audiences, including the general public, using a range of formats and approaches and employing appropriate scientific language.
 2. Cite and reference work in an appropriate manner, ensuring academic integrity and the avoidance of plagiarism whether intentional or not.
 3. Use the internet and other electronic sources critically as a means of communication and a source of information.
 4. Identify individual and collective goals and responsibilities and perform in a manner appropriate to these roles, in particular those being developed through practical, laboratory and/or field studies.
 5. Recognise and respect the views and opinions of other team members, and work effectively within a group-based environment, both as a leader and a member of a team. .
 6. Use negotiating skills.
 7. Evaluate their own performance as an individual and a team member.
 8. Evaluate the performance of others.
 9. Discuss the interdisciplinary nature of science and of the validity of different points of view.
 10. Demonstrate the skills necessary for independent lifelong learning (for example working independently, time management, organisational, enterprise and knowledge transfer skills)
 11. Identify, and work towards, targets for personal, academic, professional and career development
 12. Demonstrate an adaptable, flexible and effective approach to study and work.
 13. Build on knowledge and understanding of the role and impact of intellectual property (IP) within a research environment.
 14. Demonstrate leadership and planning skills for setting, and meeting, achievable goals within the workplace.
 15. Work collaboratively within a team environment. 
 16. Discuss the interdisciplinary nature of science and of the validity of different points of view.
 17. Develop a research project, including management of resources, time and workload.
 18. Set reasonable objectives and identify strategies to achieve these within an agreed timescale.
 19. Learn new techniques and approaches within the laboratory or field working environment.
 20. Summarise a wide body of literature and apply it to shaping a research plan and analysing results.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Lleoliadau

This course includes a sandwich year which is spent on professional placement gaining relevant first-hand research experience. Your year will usually be spent with a single organisation, and you will carry out your own research project, undertaking all aspects of research, including data acquisition, analysis and presentation.

Our students find placements in a range of organisations, including research institutions, museums, field centres, zoos, wildlife trusts and other environmental organisations - recent examples include the Environment Agency, the Royal Botanic Gardens in Kew, the Durrell Wildlife Conservation Trust (Jersey), the European Molecular Biology Laboratory (Hamburg) and the Bimini Shark Lab (Bahamas). Many students choose to undertake placements at universities both inside and outside the UK, including France, Italy, Germany, Malta, Spain, USA, Australia, New Zealand and South Africa.

Our Placement Coordinators will help you to choose and arrange a suitable placement, and we make every effort to ensure that your placement offers practical research experience and training that is appropriate to your degree and career aspirations.

Throughout your placement year, you will continue to receive support from us. Your placement year will be assessed and will count towards your final degree. Some placement students receive a salary while on placement and others may receive a stipend; if you do not receive a salary you will usually be eligible to apply for a student loan.

The ‘sandwich’ year is available to all students and is not dependent on you achieving certain grades in years one and two (though we would expect you to be doing well in order to be a competitive applicant for placements). You can also enter the University on a three-year BSc course, then choose to switch to a four-year sandwich programme in year two if you wish.

Finding a placement is a competitive process and success cannot be guaranteed. However, we are usually successful in helping our sandwich year students to secure relevant and rewarding placement positions.

Our Zoology degree also includes ample opportunities for practical field work, and students on the second year Ecology and Conservation module can choose from several specialised, project-based courses that run in a variety of locations throughout the world. Our field courses typically include tropical ecology (Borneo, Malaysia), marine ecology (Caribbean and Malaysia), river ecology (Wales) and woodland ecology (Wales). Please note: availability of individual field courses can be affected by travel constraints or staff availability.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.