Ewch i’r prif gynnwys

Archaeoleg a Hanes (BA)

 • Côd UCAS: VV14
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

star

Labordai pwrpasol

Cewch ddefnyddio ein labordai a hefyd ein hystafelloedd darlunio a ffotograffiaeth ddigidol.

location

Astudiwch gydag angerdd

Dilynwch eich diddordebau gyda phynciau sy'n amrywio o gaethwasiaeth yn America i hanes Sofietaidd a Japan.

globe

Lleoliadau - cartref a thramor

Profwch weithgareddau gan gynnwys cloddio, prosiectau amgueddfa a gweithgareddau labordy.

Anturiaethau gwaith maes

Cewch feithrin sgiliau ymarferol a rhoi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu ar waith; darganfod lleoliadau cyffrous a datgelu byd o'r gorffennol.

briefcase

Gweithdai gyrfaoedd rhyngweithiol

Cyfle i hogi eich sgiliau gyrfa a chael cipolwg gwerthfawr ar rolau a sectorau sy'n addas i chi.

The BA in Archaeology and History gives students the opportunity to combining the study of History with the study of the human past from the earliest human origins through to the recent past. 

Many students find joint honours degrees both stimulating and rewarding as they observe both similarities and differences between the two subjects. Often there are complementary issues and perspectives and skills that link the subjects, be they critical analysis, historical contexts or recent research.  The degree provides the training necessary for students who wish to study Archaeology or History at postgraduate level, and a valuable range of intellectual and transferable skills for students who enter other professions.

Archaeology addresses big questions about the human past for much of which no written record is available. Archaeology at Cardiff University concentrates on the British Isles, Europe and the eastern Mediterranean. You will learn with staff who undertake exciting research on all periods from early human origins to the recent past. You will also benefit from our bespoke teaching and research laboratories, dedicated geophysical and surveying equipment and a range of sophisticated equipment for the analysis of artefacts.

History at Cardiff University enables you to learn about the very different worlds of people in the past and to better understand the present. It gives you an insight into the process of change from ancient Greece and Rome, through the medieval to the modern periods. You may study the history of societies in diverse parts of the globe, from India and China, through Germany and France, to Britain, Wales and Cardiff. Above all you will learn to 'do history' yourself, and will thus acquire the sorts of skills that employers prize. You will learn to think independently, and to analyse and assess a body of material, assess its strengths and weaknesses, and present your conclusions clearly.

The degree aims to develop your knowledge and critical understanding of the material evidence for a wide range of periods and societies, and to cultivate intellectual skills such as the ability to assess evidence critically, to evaluate different interpretations of the evidence, to construct arguments on the basis of evidence, and to express opinions cogently in speech and in writing.  We deliver a degree which offers a challenging and diverse programme of modules, supported by a friendly atmosphere and excellent staff-student relationships within the School.

Maes pwnc: Archaeoleg a chadwraeth

Maes pwnc: Hanes a hanes yr henfyd

Gofynion mynediad

ABB-BBB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL.

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn pynciau Dyniaethau neu Wyddor Gymdeithasol. Byddwn yn ystyried BTECs mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddolwr perthnasol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Yn unol â pholisi derbyn Prifysgol Caerdydd.  Mae'n bosibl y cyfwelir ymgeiswyr sy'n dychwelyd i addysg mewn modd nad yw'n arferol, megis trwy gwrs Mynediad.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,950 Dim
Blwyddyn dau £18,950 Dim
Blwyddyn tri £18,950 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Bydd angen dillad addas (e.e. dillad ac esgidiau addas) ac weithiau llety (e.e. pabell a bag cysgu) ar gyfer teithiau maes a gwaith maes.  Mae gan y Brifysgol arian ar gael i fyfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol o ran prynu’r offer hwn.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

This is a three-year degree programme of 360 credits, 120 credits in each year comprising core modules, which provide essential skills and training, and a wide variety of optional modules that allow you to tailor your degree to meet your interests. The course is structured so that you acquire in successive years the knowledge and skills required to become an independent researcher, equipped for high-level professional employment. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Ym Mlwyddyn Un, byddwch yn astudio 60 credyd o fodiwlau Archaeoleg a 60 credyd o fodiwlau Hanes.

Bydd y modiwlau Archaeoleg yn cyflwyno'r dystiolaeth faterol i chi ar y cymdeithasau hynafol yr Aifft, Gwlad Groeg a Rhufain yn ardal Môr y Canoldir, ac astudio Prydain o Oes yr Iâ i’r cyfnod canoloesol.

Mae’r holl fyfyrwyr Hanes blwyddyn gyntaf yn cymryd ‘Ymarfer Hanes’ sy’n eich cyflwyno i fframweithiau gwahanol sy’n sail i ymchwil hanesyddol a’r nifer o ffyrdd o ysgrifennu hanes, tra’n darparu hyfforddiant yn y sgiliau angenrheidiol i arfer hanes ar lefel israddedig.

Bydd prosiect gwaith maes Blwyddyn Dau archaeoleg yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref yn yr Ail Flwyddyn. Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn Dau, byddwch yn astudio 60 credyd o fodiwlau Archaeoleg a 60 credyd o fodiwlau Hanes.

Mae Archaeoleg blwyddyn dau ar gyfer myfyrwyr cydanrhydedd yn cynnwys un prosiect gwaith maes 20 credyd a 40 o gredydau o amrywiaeth eang o fodiwlau penodol i gyfnod, pwnc neu dechneg ym maes Archaeoleg a Hanes yr Henfyd. Bydd hyn yn rhoi cryn dipyn o hyblygrwydd i chi ddilyn y pynciau y mae gennych fwyaf o ddiddordeb ynddyn nhw.

Bydd prosiect gwaith maes Blwyddyn Tri yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd yr ail flwyddyn, er ei fod yn cael ei gredydu i Semestr yr Hydref yn y Drydedd Flwyddyn.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Drwy ymgymryd â gradd Hanes, gallwch astudio cymdeithasau'r gorffennol mewn rhannau amrywiol o'r byd, gan gynnwys Tsieina, yr Unol Daleithiau, Rwsia a Phrydain.  Byddwch yn dysgu i feddwl yn annibynnol, asesu cryfderau a gwendidau corff o dystiolaeth hanesyddol i chi eich hun, ac yn cyflwyno eich canfyddiadau yn glir.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Digital Games and the Practice of HistoryHS160230 credydau
Making Modern AfricaHS160330 credydau
Modern France, 1789 to the presentHS160530 credydau
Approaches to HistoryHS170130 credydau
Exploring Historical DebateHS170230 credydau
Entangled Histories: Wales and the wider World, 1714 - 1858HS170330 credydau
Heresy and Dissent, 1000-1450HS171030 credydau
Poverty and Relief in Medieval EuropeHS171430 credydau
Reformation and Revolution: Stuart Britain, 1603-1714HS172130 credydau
The British Civil Wars and Revolution, c.1638-1649HS174230 credydau
Europe between the two World WarsHS175330 credydau
The American RevolutionHS175430 credydau
Diwydiannaeth, Radicaliaeth a'r Bobl Gyffredin yng Nghymru a Phrydain mewn Oes Chwyldro, c.1789-1880HS175730 credydau
"An Empire for Liberty": Race, Space and Power in the United States, 1775-1898HS176030 credydau
India and The Raj, 1857-1947HS176530 credydau
The Search for an Asian Modern: Japanese History from 1800 to the Post-War EraHS176830 credydau
Europe, East and West, 1945-1995HS177530 credydau
The Soviet Century: Russia and the Soviet Union, 1905-1991HS177630 credydau
An Introduction to Prehistoric EuropeHS220620 credydau
Saqqara: Understanding a Sacred Landscape in Ancient EgyptHS220720 credydau
Anglo-Saxon ArchaeologyHS220820 credydau
Art and Archaeology of Classical GreeceHS238920 credydau
Archaeology Independent StudyHS244220 credydau
Archaeological Illustration and PhotographyHS244620 credydau
Death and Burial in the Roman WorldHS430820 credydau

Blwyddyn tri

Ym Mlwyddyn Tri, byddwch yn dewis 60 credyd arall o Archaeoleg a 60 credyd Hanes, a allai gynnwys traethawd hir ar bwnc o'ch dewis naill ai mewn Hanes neu Hanes yr Henfyd.

Rhaid i fyfyrwyr sydd am wneud traethawd hir Archaeoleg yn y flwyddyn olaf fod wedi cymryd yr Astudiaeth Archaeolegol Annibynnol ragofynnol ym Mlwyddyn Dau.

Mae Archaeoleg blwyddyn olaf i fyfyrwyr cydanrhydedd yn cynnwys un prosiect gwaith maes 20 credyd a 40 o gredydau o amrywiaeth eang o fodiwlau penodol i gyfnod, pwnc neu dechneg ym maes Archaeoleg a Hanes yr Henfyd. Bydd hyn yn rhoi cryn dipyn o hyblygrwydd i fyfyrwyr ddilyn y pynciau sydd fwyaf o ddiddordeb i chi.

Bydd prosiect gwaith maes Blwyddyn Tri yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd yr ail flwyddyn, er ei fod yn cael ei gredydu i Semestr yr Hydref yn y Drydedd Flwyddyn.  Caiff y prosiect hwn ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archaeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationHS180130 credydau
Ridicule, Republics, Revolutions: The (Awkward) Enlightenment in EnglandHS180230 credydau
The World of the Anglo-Saxons, c.500-c.1087HS180330 credydau
The Military Orders, 1100-1320HS180530 credydau
Kingship: Image and Power, c.1000-1399HS181330 credydau
The Soviet Union and Utopian Ecocide: an environmental historyHS181630 credydau
Witchcraft and Witch-Hunting in Early Modern Europe, 1400-1750HS182430 credydau
Deviants, Rebels and Witches in Early Modern Britain and IrelandHS182830 credydau
Germany's New Order in Europe, 1933-1945HS183230 credydau
Fascism and Anti-Fascism in FranceHS184830 credydau
Race, Sex and Empire: Britain and India, 1765-1929HS185530 credydau
Socialism, Society and Politics in Britain, 1880-1918HS186030 credydau
Remembering the Holocaust in Germany: Coming to Terms with the Past?HS186430 credydau
Health and Medicine in Early Modern BritainHS187530 credydau
Violence and Ideology in Inter-War Soviet RussiaHS188330 credydau
Europe and the Revolutionary Tradition in the Long Nineteenth CenturyHS188730 credydau
From Hernando de Soto to the Seven Years' War: Accommodation, Violence and Networks in Native American HistoryHS188930 credydau
Slavery and Slave Life in North America, 1619-1865HS189030 credydau
The Dangerous City? Urban Society and Culture, 1800-1914HS189630 credydau
Geophysical SurveyingHS220220 credydau
Iron Age BritainHS230620 credydau
Medieval ArchaeologyHS238220 credydau
Art and Archaeology of Classical GreeceHS238920 credydau
Forensic and OsteoarchaeologyHS242320 credydau
Archaeology DissertationHS243540 credydau
Museums' Collections ManagementHS244120 credydau
Spatial Technologies and Geographical Information SystemsHS245120 credydau
Death and Burial in the Roman WorldHS430820 credydau
Greek WarfareHS436620 credydau
Life in Ancient RomeHS437020 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

The School of History, Archaeology and Religion enables you to develop in a high-quality learning environment, supported by a student-orientated approach to the acquisition of knowledge and skills.

Teaching methods include lectures, seminars, practicals, field trips, and one-to-one tutorials. You will also undertake independent study and research, with guidance from tutors.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas.  Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lecture in a small group environment.

Seminars usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations. They offer a rewarding opportunity to engage critically with the key ideas and reading of a topic, and to explore areas of particular interest with an expert in the field.

Archaeological skills are promoted through practicals and fieldwork, including one-day site visits as well as extensive periods of excavation, laboratory analyses or museum-based study.  You will also undertake independent study and research, with guidance from tutors.

Welsh language teaching

The History side of the degree provides significant opportunities for learning and teaching through the medium of Welsh. Subject to staff availability, seminar teaching in Welsh is available on some or all of the major core courses, and at least one Welsh language option is offered in Years Two and Three. Welsh language supervision is also available for long essays (Exploring Historical Debate) and dissertations, and students may elect to write all or some of their assessed work and examinations in Welsh.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

21%

Astudio annibynnol dan arweiniad

79%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

21%

Astudio annibynnol dan arweiniad

79%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

23%

Astudio annibynnol dan arweiniad

77%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access course materials and links to related reading and online resources. In addition to the main University libraries, you will have access to the Sheila White Library, which contains additional copies of books on Greek and Roman history and culture.

You will be assigned a Personal Tutor, who is able to advise you on academic and pastoral matters in a confidential and informal manner. Personal Tutors meet with you regularly to discuss progress and provide advice and guidance, and are available for consultation at other times as needed. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are made available through a structured programme of Personal Development Planning and through scheduled meetings with Personal Tutors.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

33%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

58%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

38%

Arholiadau ymarferol

4%

Gwaith cwrs

58%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

38%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

55%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

 • Intellectual skills - such as critical thinking, reasoning, assimilating and summarising complex information and ideas, analysing and evaluating evidence, critiquing interpretations or arguments, coping with uncertainty or incomplete data, constructing arguments based on evidence, and presenting them effectively in writing and in debate;
 • Employability skills - such as effective communication through written reports and oral presentations, contributing to group discussions, working independently and in teams, using IT resources effectively, and time management;
 • Enterprise skills - such as creativity (practised especially in the Independent Study project), problem-solving, initiative, and independent thinking;
 • Research skills - (developed especially in the Independent Study and Dissertation): defining a project, formulating research questions, locating relevant information, and presenting the results in an oral presentation and an extended written report;
 • Discipline-specific skills - analysing historical and archaeological problems, locating and using appropriate evidence and bibliographic resources, handling literary and archaeological material, analysing images,  and understanding the scholarly conventions used in relation to these types of evidence;
 • Practical archaeological skills - such as fieldwork skills, illustration, photography, surveying, geophysics, GIS, dating, scientific analysis of artefacts, bones, soils and plant remains, museum practice and public outreach.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Yn 2015-16, dywedodd 94% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Rydym yn trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r Gwasanaeth Gyrfaoedd i helpu myfyrwyr i adnabod eu sgiliau a'u priodoleddau. Mae ein graddedigion Hanes yn dod o hyd i waith mewn ystod eang o feysydd cyflogaeth broffesiynol cysylltiedig a heb fod yn gysylltiedig. Mae rhai yn dewis ymgymryd ag astudiaeth ôl-raddedig yng Nghaerdydd neu yn rhywle arall, a rhai wedi dod yn haneswyr rhyngwladol honedig.

Credwn mewn rhoi’r cyfleoedd gorau i’n graddedigion ddod o hyd i gyflogaeth. Rydym yn trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd er mwyn helpu myfyrwyr i nodi eu sgiliau a’u priodoleddau, ac mae gennym ein Swyddog cyflogadwyedd a Lleoliadau’r Gweithle mewnol yn yr Ysgol. Mae rhai o'n graddedigion yn mynd i broffesiynau sy'n gwneud defnydd uniongyrchol o'u harbenigedd academaidd. Mae'r rhan fwyaf, fodd bynnag, yn cystadlu'n llwyddiannus iawn mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill.

Lleoliadau

The School of History, Archaeology and Religion has a dedicated Work Placements Officer who supports students with work experience opportunities both in and out of term time and careers advice.

We offer workplace experience to our students through our four-week, funded excavation, museum and heritage work placements at the end of the first and second year.

Students are also encouraged and financially supported to attend fieldwork placements abroad. Archaeology students are also encouraged to take advance of the Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme (CUROP) which provides summer placements for undergraduates in the University research environment. CUROP offers a stipend to support a student on a placement of up to eight weeks duration, working with supervision on staff-defined research projects. There are also opportunities to work with heritage industry professionals (e.g. Cadw) as part of fieldwork placements or the Heritage Communication module and to gain further experience in working with the public of all ages via a range of initiatives (e.g. the Guerilla Archaeology outreach group, the CAER heritage project and the Share With Schools scheme). Finally, there are weekly research seminars with international guest speakers, a student Archaeology Society and a range of other events (e.g. conferences, Bushcraft weekends).

Gwaith maes

Gwneir prosiectau gwaith maes blynyddoedd dau a tri yn ystod yr haf cyn y blynyddoedd academaidd blaenorol hynny.  Caiff y prosiectau gwaith maes eu haddysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archaeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.