Ewch i’r prif gynnwys

Hanes (BA) Part time

 • UCAS code: Direct entry
 • Next intake: September 2021
 • Duration: 6 years
 • Mode: Part time

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Entry Year

Why study this course

Mae ein gradd hanes gyfoethog a gwobrwyol yn rhoi cipolwg i chi ar brosesau newid o’r byd hynafol i’r cyfnod modern.

Mae ein cyrsiau'n cwmpasu hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, yn cynnwys yr Unol Daleithiau, yr Almaen, Rwsia, Dwyrain Ewrop, Ffrainc, Prydain, Cymru, India a Tsieina.

O'r flwyddyn gyntaf ymlaen, rydym yn eich annog i 'wneud hanes' drosoch eich hunan, gan ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Byddwch yn dysgu i feddwl yn annibynnol, i asesu cryfderau a gwendidau corff o dystiolaeth hanesyddol, ac yn cyflwyno eich canfyddiadau yn glir. Cewch ddewis o blith ystod eang o fodiwlau sy'n adlewyrchu syniadau diweddaraf y ddisgyblaeth, wedi'u haddysgu gan ymchwilwyr blaenllaw yn y maes.

Rydym wedi cael enw da ers tro o ran ein haddysgu, ymchwil a hyd a lled daearyddol a chronolegol yr Hanes yr ydym yn ei astudio. Ond yn fwy na hyn – rydym yn ymfalchïo mewn meithrin amgylchedd cyfeillgar, personol a chefnogol.

Cyflwyno cais ar gyfer 2021

Subject area: Hanes a hanes yr henfyd


Coronavirus (COVID-19)

The changing nature of the pandemic means it can be hard to predict future plans with certainty. Whatever the situation, we're making every effort to keep our students safe and give them the best possible teaching and learning experience.

Entry requirements

ABB-BBB

Extended/International Project Qualification: Applicants with grade A in the EPQ/IPQ will typically receive an offer one grade lower than the standard A level offer. Please note that any subject specific requirements must still be met.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn pynciau Dyniaethau a Gwyddor Gymdeithasol. Byddwn yn ystyried BTECs mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddolwr perthnasol. 

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL.

Other UK qualifications may also be accepted, often in lieu of A-levels, but subject requirements must be met. If you are offering non-UK qualifications, our qualification equivalences guide should allow you to calculate what kind of offer you are likely to receive.

Please be aware that this is a general guide, and that some programmes may have more detailed or specific entry requirements which will be reflected in your offer.

GCSE

Grade C or grade 4 in GCSE English Language.

IELTS (academic)

At least 6.5 overall with a minimum of 5.5 in each subskill.

TOEFL iBT

At least 90 overall with minimum scores of 17 for writing, 17 for listening, 18 for reading and 20 for speaking.

PTE Academic

At least 62 overall with a minimum of 59 in all communicative skills.

Trinity ISE II/III

II: at least two Distinctions and two Merits.
III: at least a Pass in all components.

Other accepted qualifications

Please visit our English Language requirements page for more information on our other accepted language qualifications.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Haen 4 arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Please see our admissions policies for more information about the application process.

Tuition fees

Students from the UK

Year Tuition fee Deposit
Year one £3,500 None
Year two £3,500 None
Year three £3,500 None
Year four £3,500 None
Year five £3,500 None
Year six £3,500 None

Students from the EU, EEA and Switzerland

If you are an EU/EEA/Swiss national, unless you qualify for UK fee status, tuition fees for 2021/22 will be in line with the fees charged for international students. UKCISA have provided information about Brexit and tuition fees.

Students from the rest of the world (international)

Year Tuition fee Deposit
Year one £8,850 None
Year two £8,850 None
Year three £8,850 None
Year four £8,850 None
Year five £8,850 None
Year six £8,850 None

Learn about our tuition fees

Financial support

Financial support may be available to individuals who meet certain criteria. For more information visit our funding section. Please note that these sources of financial support are limited and therefore not everyone who meets the criteria are guaranteed to receive the support.

Additional costs

Accommodation

We have a range of residences to suit your needs and budget. Find out more on our accommodation pages.

Living costs

We’re based in one of the UK’s most affordable cities. Find out more about living costs in Cardiff.

Course structure

We are currently working with our students to update and improve the content of this course. The information shown below reflects the current curriculum and is likely to change. The review of the course is expected to be completed by August 2021 and this page will be updated by end of October 2021 to reflect the changes.

Mae’r BA Hanes (rhan amser yn rhaglen radd chwe blynedd, gyda dau semester y flwyddyn. Byddwch yn astudio modiwlau gwerth 60 o gredydau bob blwyddyn.

Mae ein modiwlau blwyddyn o hyd yn gynnyrch dylunio trwyadl ac ail-werthuso parhaus. Mae staff academaidd, myfyrwyr ac arbenigwyr allanol yn cydweithio i wneud yn siŵr bod y cynlluniau gradd yn bodloni safonau ansawdd eu disgyblaethau.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2021/22 academic year. The final modules will be published by September 2021.

Year one

You will study 120 credits in Year One. In Year One you will study 80 credits of modules in History and 40 credits from another subject in the School of History, Archaeology and Religion or from participating academic schools in the College of Arts, Humanities and Social Science.

All first-year History students take ‘History in Practice’ which introduces you to the different frameworks that underpin historical research and the many different ways of writing history, while providing training in the skills necessary to practice history at undergraduate level.

Part-time students will normally complete this period of study over two years, taking modules worth 60 credits per year.

Year two

In Years Two and Three, the emphasis shifts further towards seminar work, with individual supervision for extended essays and dissertations.

The core course comprises weekly lectures supplemented by fortnightly seminars in small groups. The Independent Study module has no lectures or seminars but is taught through individual supervisions with academic staff.

Part-time students will normally complete this period of study over two years, taking modules worth 60 credits per year.

Year three

In Year Three you will study the compulsory dissertation module, taught through individual supervisions with an academic adviser.

You will also take three optional modules.

Part-time students will normally complete this period of study over two years, taking modules worth 60 credits per year.

Module titleModule codeCredits
Approaches to HistoryHS170130 credits

Year four

Module titleModule codeCredits
Exploring Historical DebateHS170230 credits

Year five

Year six

Module titleModule codeCredits
DissertationHS180130 credits

The University is committed to providing a wide range of module options where possible, but please be aware that whilst every effort is made to offer choice this may be limited in certain circumstances. This is due to the fact that some modules have limited numbers of places available, which are allocated on a first-come, first-served basis, while others have minimum student numbers required before they will run, to ensure that an appropriate quality of education can be delivered; some modules require students to have already taken particular subjects, and others are core or required on the programme you are taking. Modules may also be limited due to timetable clashes, and although the University works to minimise disruption to choice, we advise you to seek advice from the relevant School on the module choices available.

Learning and assessment

Mae'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd yn eich galluogi chi i ddatblygu mewn amgylchedd dysgu o'r radd flaenaf. Ategir hyn gan ymagwedd ennill gwybodaeth a sgiliau sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys darlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol, teithiau maes a sesiynau tiwtorial un i un. Byddwch hefyd yn ymgymryd ag astudiaeth a gwaith ymchwil annibynnol, dan arweiniad tiwtoriaid.

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan.  Mae seminarau’n rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y ddarlith, mewn grwpiau bach.

Fel arfer, mae seminarau’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar (sef aelod o’r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr. Maen nhw’n cynnig cyfle buddiol i ymgymryd yn feirniadol â’r prif syniadau a deunydd darllen sy’n gysylltiedig â phwnc, ac i ymchwilio i feysydd o ddiddordeb arbennig gydag arbenigwr yn y maes.

Addysgu Iaith Cymraeg

Mae’r adran yn cynnig cyfleoedd sylweddol ar gyfer dysgu ac addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg Os oes staff ar gael, mae modd addysgu yn Gymraeg mewn seminarau ar gyfer rhai neu bob un o’r prif gyrsiau craidd, a chynigir o leiaf un dewis iaith Gymraeg ym mlynyddoedd dau a thri. Mae goruchwyliaeth trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd ar gael ar gyfer traethodau hir (Archwilio Dadleuon Hanesyddol) a thraethodau estynedig, a gallwch ddewis ysgrifennu’r cyfan neu ran o’ch gwaith a asesir a’ch arholiadau yn Gymraeg.

How will I be supported?

Yn ogystal â chael adborth rheolaidd gan eich tiwtor personol ym mhob cwrs, bydd gennych wythnos ddarllen bob semester ar gyfer astudio dan arweiniad a chyfle i ddal i fyny ar waith a asesir, darllen ac adolygu. 

Trwy wefan Dysgu Canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Adborth

Cewch adborth drwy waith ysgrifenedig ffurfiannol, trafodaeth seminar, adborth ysgrifenedig ar draethodau, tiwtorialau traethawd, a sesiynau goruchwylio Archwilio Dadl Hanesyddol a Thraethawd Hir (sy’n cynnwys adborth ysgrifenedig a llafar ar lyfryddiaethau, cynlluniau ymchwil, a phenodau drafft).

What skills will I practise and develop?

Mae’r radd hon yn datblygu amrywiaeth o sgiliau deallusol: meddwl yn feirniadol, gwerthuso tystiolaeth, llunio dadleuon seiliedig ar dystiolaeth, a chyflwyno barn yn effeithiol yn ysgrifenedig ac mewn trafodaethau. Hefyd, byddwch yn ennill sgiliau ymarferol fel gweithio mewn tîm, ymchwil annibynnol, a rheoli amser. Mae ein graddau’n rhoi pwyslais amlwg ar ddatblygu sgiliau sy’n hanfodol i lawer o yrfaoedd.

Yn gyffredinol, mae sgiliau a dealltwriaeth ddeallusol yn cael eu caffael yn gynyddol. Yn ystod eich gradd, byddwn yn disgwyl gweld rhagor o ddyfnder ac ehangder yn eich astudiaethau. Yn fras:

 • Mae Blwyddyn Un yn eich cyflwyno i amrywiaeth ac ystod o ddulliau a ddefnyddir mewn hanes.
 • Mae Blwyddyn Dau yn rhoi hyfforddiant penodol i chi ar ddadansoddi cysyniadau, damcaniaethau a dulliau a ddefnyddir gan haneswyr yn feirniadol.
 • Mae’r flwyddyn olaf yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu’r sgiliau hyn drwy ymgysylltu’n drefnus â ffynonellau cynradd yn eich modiwlau a chwestiynu’r rhain ac wrth gynhyrchu Traethawd Hir sy’n seiliedig ar ymchwil gwreiddiol.

Cewch eich annog i ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb am eich dysgu eich hun ac am gyflwyno eich canfyddiadau. Ni allwn ddysgu drosoch chi, ond eich cyfrifoldeb ni yw eich helpu i ddysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai a sesiynau tiwtorial, ac i’ch helpu i ddysgu'n annibynnol. Erbyn diwedd y radd, byddwch wedi meithrin sylfaen gadarn yn yr hyn a ddisgrifiwyd gan yr hanesydd enwog Marc Bloch unwaith fel 'crefft yr hanesydd'.

Careers and placements

Career prospects

In 2013/14, 92% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

We organise interactive workshops with the Careers Service to help students identify their skills and attributes. History graduates find work in a wide range of related and non-related professional employment. Some choose to undertake postgraduate study at Cardiff or elsewhere, and some have become internationally reputed historians.

Graduate careers

 • Historian
 • Teacher
 • Lecturer
 • Curator

Placements

Mae gan yr ysgol Swyddog Lleoliadau Gwaith penodedig sy'n cefnogi myfyrwyr gyda chyfleoedd profiad gwaith yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau.

Next steps

icon-academic

Open Day visits

Register for information about our 2021 dates
icon-international

International

Learn more about our truly global university.
icon-contact

Get in touch

Contact us for help with any questions you have
icon-pen

Data from Unistats is not yet available for this course.

Data from Unistats is not yet available for this course.

Discover more


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.