Ewch i’r prif gynnwys

Daearyddiaeth Amgylcheddol (BSc)

 • Côd UCAS: K32K
 • Derbyniad nesaf: Medi 2021
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Environmental Geography students in the Swiss Alps

Pam astudio’r cwrs hwn

Environmental geographers use their scientific understanding of the natural and physical environment to find solutions to crucial environmental issues.

Our scientific understanding of the natural and physical environment is key to addressing issues like climate change, pollution, and land degradation.

On our Environmental Geography course, you will study how the Earth functions and the science behind human impact on the planet over time. You will look at environments across the world, from the extreme poles to tropical coral reefs, exploring both the pressures they face today and in the future. You will use the latest technologies and develop skills in geographical mapping, research, analysis and problem-solving. 

We make the most of our location and take regular day trips to Gower, the Glamorgan Heritage Coast and the Brecon Beacons in South Wales, as well as overseas trips to locations such as the Netherlands and Switzerland.    

Students on this course are usually concerned about the health of the planet and want to make a positive difference. They graduate with the skills needed to solve a range of complex environmental problems and with experience of hands-on fieldwork and cutting-edge research.

briefcase

Industry connections

Our links with alumni, environmental regulators and local organisations provide plenty of opportunities for you to complete projects and summer placements.

molecule

High-quality facilities

You will have access to the latest in surveying and mapping equipment, labs, computing facilities, and our coastal research vessel.

location

Fieldwork opportunities

We take regular field trips in the UK and overseas to help you develop strong fieldwork skills. The cost of compulsory field trips is included in the course fees.

star

Flexible course

In most cases, you may request a transfer to the MSci degree programme or switch to another course in the same School at the end of the first year.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd

Rydym yn gwneud synnwyr o'n byd sy'n newid ac yn datrys rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu ein cymdeithas, economi ac amgylchedd.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4830
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Gofynion mynediad

ABB-BBB (gydag 1 pwnc gwyddoniaeth) neu BBB-BBC (gyda 2 bwnc gwyddoniaeth). Pynciau gwyddoniaeth derbyniol: Bioleg, Cemeg, Cyfrifiadureg, Gwyddor yr Amgylchedd, Daearyddiaeth, Daeareg, Mathemateg, Ffiseg.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddor Anifeiliaid, Gwyddoniaeth Gymhwysol, Gwyddor Iechyd, TGCh, neu Wyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL (gydag 1 pwnc gwyddoniaeth HL) neu 31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc HL (gyda 2 bwnc gwyddoniaeth HL). Pynciau gwyddoniaeth derbyniol: Bioleg, Cemeg, Cyfrifiadureg, Gwyddor yr Amgylchedd, Daearyddiaeth, Daeareg, Mathemateg, Ffiseg.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Haen 4 arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.


Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2021/22)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22. Ffioedd dysgu y flwyddyn flaenorol oedd £9,000.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2021/22)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Costau ychwanegol

The fieldwork costs for your core modules are included but you will need to contribute towards food if it is provided during the trip. You will need to pay for any optional fieldwork modules. The cost of these trips will be capped at an amount determined by the school. Students facing financial hardship may be eligible to apply to the Cardiff Financial Assistance Programme for help with these costs.

 

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Specialist equipment for working in the field and any other equipment appropriate for your degree will be provided by the School.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year full-time degree. In your first year you will study core modules and get a strong foundation in environmental geography. In year two and three there are core and optional modules so you have some flexibility to choose to the areas that you’re interested in.  

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021

Blwyddyn un

The programme structure is very flexible. All of our Earth and ocean science degree programmes share a common first semester. This is designed to give you a sound foundation in Earth sciences upon which we build your knowledge in environmental geography. In total you will earn 120 credits for the year, through a mixture of 10-credit and 20-credit modules.

At the end of your first semester you will decide whether to continue with your original degree choice or choose another of our Earth science degrees.

You will be given the framework for explaining the functioning of the Earth system, including the controls on global climate. You will also learn about anthropogenic issues such as pollution, including its causes, assessment, monitoring and clean-up.

You will study the basics of Earth science necessary for your degree as well as an introduction to maps, topological work and geomorphology. Your first year will also include modules in environmental chemistry and biological systems.

Blwyddyn dau

In year two the modules you will take are chosen to provide a wide knowledge base and transferable skills base to make you as employable as possible in a competitive job market. In total you will earn 120 credits for the year, through a mixture of 10-credit and 20-credit modules.

You will study a wide variety of modules that include basic terrestrial and marine ecology, soils, biogeochemistry and landscape evolution. There is an emphasis on skills in sampling, data collection and analysis, and much of this is field-based.

Other important training includes the use of Geographical Information Systems and the planning, execution and reporting of project work. Local fieldwork in the spring will bring many of these skills together in preparation for your main degree project.

Blwyddyn tri

In the final year, you will complete your project work, presenting it in the form of a professional report. There are a few compulsory modules, but most are optional, allowing you to follow your own interests and aspirations within environmental geography.

As in previous years, the final year consists of a mixture of taught knowledge and skills. In this final part of your degree, the emphasis is on synthesis, bringing together the separate strands, skills and interests to encourage a more holistic understanding of the subject.

Optional final-year modules will vary from year to year and there are sometimes restrictions in availability due to lack of demand, oversubscription, timetable clashes or the need for you to have taken certain other modules first. Examples might include e.g., Groundwater Science, Evolutionary Geoecology, Global Geomorphology, Glaciology, Environmental Management Science and Policy

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Students tecting water quality of a river
Environmental Geography students testing a lake in Wales for its water quality..

Dysgu ac asesu

We are a friendly and informal school and you will be taught by world-leading experts involved in cutting-edge international research.

Our teaching approach is a mix of theory and practical and includes: lectures, laboratory work, fieldwork, tutorials, workshops and seminars. You will also be encouraged to learn independently and within groups throughout the course, developing a wide range of skills which will be essential for your future employment including project management and organisational skills as well as developing your competence in applying information technology and using state-of-the-art field techniques and equipment.

 

Sut y caf fy nghefnogi?

Supervision

At the start of the course you will be allocated a personal tutor who you will meet with regularly for tutorials. Tutorials are fortnightly in the first year and then monthly in year two and three. Your personal tutor will be a specialist in your chosen degree course and can offer advice on academic and personal matters. In year three you will also be allocated a supervisor for your dissertation project.

Facilities

We have a Learning Central website where you can access videos, images, presentations, lecture handouts, bibliographies, links to further reading, electronic exercises and discussion circles. Where possible, lectures will be recorded so you can watch and study in your own time.

The Learning Central website also has a ‘Personal Development Planning’ module that supports you in regularly assessing your progress and meeting your development needs.

Support services

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, alongside excellent libraries and resource centres.

Diversity

We aim to create an inclusive, supportive and welcoming environment that respects the dignity of staff and students of all ages, ethnicities, disabilities, family structures, genders, nationalities, sexual orientations, races, religious or other beliefs, and socio-economic backgrounds. Read about our commitment to the Athena SWAN principles and our Bronze status (https://www.cardiff.ac.uk/earth-ocean-sciences/about-us/equality-diversity-and-inclusivity).

    

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the entire Programme students will be able to demonstrate the following:

 • A systematic understanding of spatial and temporal processes relating to a range of environments, including a broad critical comprehension of the inter-relationships between environmental, chemical and physical systems at a range of scales
 •  A broad understanding of environmental  resources and associated global challenges, including approaches to the governance of these
 • A systematic understanding of the multi-disciplinary nature of Environmental Geography, including its content, methods and philosophy, and an associated practical understanding of the need for integration of knowledge from cognate sciences, including those related to Earth System, ocean, atmospheric, physical and environmental sciences

Intellectual Skills:

 • On successful completion of the entire Programme students will be able to demonstrate the following :
 • Debate, interpret and explain the causes, scales and impacts of contemporary and future environmental issues whilst critically applying relevant ideas, concepts and methods
 • Collect, collate, synthesise and critically evaluate a wide variety of environmental data and information, drawing from relevant approaches in cognate areas of environmental science
 • Evaluate current research in selected aspects of environmental science, demonstrating an appreciation of the uncertainty, ambiguity and limits of associated scientific understanding
 •  Work across disciplines to link knowledge and experience from allied sciences to understand a range of environments including their relationship with society

Professional Practical Skills:

On successful completion of the entire Programme students will be able to demonstrate the following:

 • Critically analyse and interpret a range of different types of data related to the environment as part of research processes to investigate a range of topical environmental issues and theoretical concepts
 • Plan, design and execute research related to the environment, critically using a range of qualitative and quantitative methods of data collection and analysis in field, offshore, laboratory and desk-based studies
 • Understand and apply methods used to acquire geospatial data and represent such data in appropriate cartographic and graphic formats using appropriate platforms, including GIS
 • Address research problems involving the integration and analysis of diverse and often incomplete and uncertain data using appropriate qualitative and quantitative methodologies and approaches
 • Demonstrate practical skills and competence in information technology, geographical information systems, cartographic, statistical and other analytical techniques
 • Undertake effective project management and organisational skills through independent working and team work
 • Understand and the practical limitations, logistics, safety and ethical aspects of data gathering in various environments, and apply this understanding, as appropriate to applied research

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the entire Programme students will be able to demonstrate the following:

 • An ability to effectively communication of knowledge, ideas and arguments in a variety of formats using oral, written, and visual media to both specialist and non-specialist audiences
 • An ability to work competently individually or as part of a team in both problem-setting and problem-solving within a range of applied research environments where decision-making is complex and multi-disciplinary
 • An ability to undertake independent study and personal scholarship, fostered through enhanced personal responsibility, initiative and self-learning experiences
 •  An understanding of the skills and competencies needed to secure employment and support ongoing professional development, and be able to apply this to self-reflect, assess and articulate individual employability skills and needs

 

Student working on a mapping exercise
Student completing a mapping exercise on Caerphilly Mountain..

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Based on responses from the 2016-17 Destinations of Leavers from Higher Education (DLHE) survey 90% of  Earth and ocean science graduates were in employment or engaged in further study within six months of graduation, with others taking time out to travel.

Typical jobs for graduates include engineering geologist, environmental consultant, hydrogeologist, geotechnical engineer, exploration geologist, hydrographic surveyor and scientific diver.

Employers included local government plus companies and organisations such as the Environment Agency, BAM Construct UK, Airbus and Wales and West Utilities.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Environmental Advisor
 • Software Analyst
 • Environmental Consultant
 • Pollution Monitor

Cyflogwyr graddedigion

Lleoliadau

No

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth