Ewch i’r prif gynnwys

Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Medi) (BSc) Rhan-amser

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae modiwlau unigol ar gael ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhau ar gyfer gweithwyr professiynol y gwyddorau gofal iechyd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

The aim of undertaking a standalone module is to help you meet the challenges of a rapidly changing health care environment and make a valuable contribution to patient care and clinical practice by developing your knowledge, deepen your understanding and enhance your skills. We offer several modules for registered nurses, midwives and healthcare professionals who would like to continue their professional development.

Nodweddion nodedig

We are a leading provider of education for nursing, midwifery and allied health professionals. Containing a mix of contact sessions and self-directed learning, our undergraduate taught modules benefit from the input of researchers and clinicians who are working at the frontiers of knowledge in their areas of expertise.

The School of Healthcare Sciences has recently invested in new facilities and equipment, including a Clinical Simulation Suite, aiming to provide some of the best technology and modern facilities at the disposal of our students.

The School provides both pre-registration undergraduate nurse/midwifery education and post registration programmes validated by the Nursing and Midwifery Council. There is also a wide range of other disciplines offering pre and post registration programmes recognised by the UK Health and Care Professions Council such as radiotherapy and oncology, occupational therapy, operating department practice, physiotherapy and diagnostic radiography and this contributes to a vibrant interdisciplinary environment, with opportunities for shared learning and inter-professional education not available at many institutions.

Cyflwyno cais ar gyfer 2019 neu 2020

Côd UCASMynediad uniongyrchol
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd15 wythnos
Modd (astudio)Rhan-amser

Gofynion mynediad

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Please refer to the relevant module descriptors for further information.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Standalone modules are studied on a part-time basis and are normally taught over a single semester, however there is an exception of two modules which are taught over two semesters.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

This is a flexible part-time course with variable path options. Please see the relevant module descriptors for further information.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Health Care Professionals: End of Life CareHC312730 credydau
Foundations in Community and Practice NursingHC314130 credydau
Minor IllnessNR310830 credydau
Clinical Patient Assessment for Health ProfessionalsNR317730 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Our programmes are designed to be stimulating, flexible and relevant to the needs of a professional healthcare career.

Diverse learning and teaching methods are used throughout, reflecting module content, students’ developing knowledge and growing expertise. All modules have a formalised teaching and learning structure which employ a range of teaching delivery across the modules, including; formal lectures, tutorials, workshops, simulations, seminars, online discussions, presentations and group work.

Independent studying is also an important aspect of the programme. Specific work may be set but you will also be required to identify gaps in your understanding and initially address these in self-study or independent learning sessions.

Each of the module descriptions will outline its learning and teaching strategy and where appropriate, learning resources will be identified. Please see the relevant module descriptors for further information.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have regular meetings with your personal tutor who will provide pastoral support and academic guidance throughout the programme. 

Our virtual learning environment is accessible via desktop and mobile devices, allowing you to access electronic resources from anywhere. Dedicated computer labs, student study rooms, campus-wide WiFi networks, printing facilities and a dedicated healthcare library are available year-round. Staff are available on site to assist students and provide support and advice.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats. These will include oral feedback during tutorials, feedback provided during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through GradeMark. You will be provided with summary written feedback in relation to examinations and you can discuss your overall performance with your personal tutor. 

Students will receive written feedback on all assessments in accordance with the School’s Assessment and Feedback Strategy.

 

Sut caf fy asesu?

Assessment of academic and professional competencies is designed to meet the requirements of academic, professional and statutory bodies. Within a modules’ assessment, you will be required to demonstrate an ability to investigate, select, synthesise, analyse, reflect on and critically evaluate information.

The assessment criteria are based on models of professional, education and supervision and can include:

  • professional reasoning – to demonstrate how you meet the learning outcomes for entry into the occupational therapy profession
  • critical self-appraisal – to enable you to reflect autonomously on practice
  • problem solving – to enable you to solve practical problems in practice
  • reflective practitioner – to take reflection beyond critical self-appraisal and problem solving, to promote these in action

Some modules can require the completion of a clinical portfolio. With this in mind each student will be expected to identify a clinical mentor to support them in achieving the clinical learning outcomes of each module as required.

Summative assessment methods within modules are specific to the skills studied and may include;

  • Written assignment
  • Clinical portfolios
  • Poster development
  • Presentations
  • Examinations
  • Clinical OSCEs

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Please refer to the relevant module descriptors for further information.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Students completing standalone modules will already have employment, however future opportunities are enhanced and students do progress and their employers report recognisable improvement in the care they deliver to patients and families.

Lleoliadau

Please refer to the relevant module descriptors for further information.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gwneud cais ar gyfer 2018 neu 2019