Ewch i’r prif gynnwys

Cymdeithaseg (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Study our Sociology BSc and you will be pursuing one of the oldest and most prestigious social science disciplines in one of the UK's largest and most successful centres of social science.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Sociology is dedicated to the study of social life as found in groups, institutions and societies. It provides the critical tools for understanding all aspects of social conduct, from the intricacies of face-to-face interactions, how individual actions and beliefs shape and are shaped by the world around them, and how economic forces shape and are shaped by global society.

Sociology at Cardiff University is characterised by rigorous theoretically informed research. The programme is built from three main elements: a broad foundation in core sociological theories and concepts; a comprehensive understanding of the research methods needed to understand social relations; and a range of specialist modules addressing problems and issues which are at the forefront of public and academic debate.

Nodweddion nodedig

 • Modules on offer reflect staff research interests across a range of sociological concerns and approaches, for example education, work and globalisation; urban and everyday life; social media, culture and consumption; health; migration and ethnic relations.
 • The opportunity to study a credit-bearing placement module.
 • The opportunity for you to learn in a School that was ranked 3rd in the UK for research quality in sociology and 5th for education in the 2014 Research Excellent Framework (REF).
 • The involvement of research-active staff in teaching.
 • The emphasis on independent learning in a research-led environment.
 • The variety of modules on offer in a multidisciplinary and interdisciplinary School.
 • The opportunity to study abroad.
 • The option to extend to a four year programme with the option to spend year 3 on a professional placement or studying abroa
Côd UCAS8H46
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn

Extend your study to four years, spending your third year on professional placement or studying abroad.

Gofynion mynediad

ABB. Critical Thinking and General Studies will not be accepted.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

You should be prepared to invest in some key textbooks and to cover the costs of basic printing and photocopying. You may also want to buy copies of other books, either because they are particularly important for your course or because you find them particularly interesting.

If you have a laptop computer, you will have the option of purchasing software at discounted prices.

Students who choose to study abroad for a semester in their second year will continue to pay tuition fees to Cardiff University and will also need to pay for travel, accommodation and other related costs.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

What the student should provide:

You do not need any specific equipment to study on this programme. Access to a laptop computer would be advantageous as many readings are available electronically and most assessments are prepared using standard word processing software.

What the University will provide:

Networked computers with appropriate file space and all necessary software. Access to essential and background reading for each module plus a wide range of journals and other online resources. All course documents will be available online (via the VLE) and hard copies of essential documents will be provided if requested.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2020. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2020 i ddangos y newidiadau.

This is a three-year, full-time course, consisting of 120 credits a year. You will study six 20-credit modules a year, with the opportunity to take a 40-credit dissertation in year three. Each year includes a number of optional modules that allow you to tailor your studies to suit your own interests and skills. The final degree classification that you are awarded is based on the grades you achieve in the modules that you take in years two and three.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

You will take five core 20-credit modules in Year One. These are designed to introduce you to the key ideas and research in your chosen area and to teach you the skills needed to succeed at university. You will also have the opportunity to take one additional 20-credit module from within the School to make up the full 120 credits you need to complete Year One.

In the first year, you will have a more intensive personal tutor programme to help you to make the transition to higher education.

Blwyddyn dau

You will take three core 20-credit modules from the Sociology portfolio as well as three 20-credit core module specialising in research design and up to three more 20-credit optional modules from a selection across the social sciences, in Year Two.

Your personal tutor will help you to choose modules that best suit your interests and future career choices.

Blwyddyn tri

You will take a minimum of two and a maximum of three 20-credit core modules from the sociology portfolio in Year Three.  In addition you will either take a minimum of three and a maximum of four 20-credit optional modules from a selection across the social sciences or you will have the option of undertaking a 40-credit dissertation project, designing, conducting and writing up a small scale research project supervised by a member of academic staff, alongside two 20-credit optional modules.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

In the School of Social Sciences you will learn from scholars who are shaping the future of their fields. Our courses reflect both the core ideas of their disciplines and contemporary debates, theories and research.

Teaching methods include a mixture of lectures, seminars, independent study and self-directed learning that draw use of on-line resources, individual work and group tasks. Lectures generally provide an overview of the relevant topic, introducing key concepts or research, and highlighting contemporary issues or debates. An increasing number of lectures are now recorded. In contrast to lectures, seminars give you the opportunity to discuss particular readings, research or topics in detail. This allows you to consolidate your understanding and get feedback on your individual learning. Seminars also enable you to hone your communication, presentation and collaborative skills as you take part in group discussions and other tasks.

As social science develops in response to the social world, so our curriculum also changes.  Our students play an important role in these developments, with the Student-Staff Panel being consulted about major changes and all students completing module evaluations and an annual student survey.

Sut y caf fy nghefnogi?

A personal tutor will guide you for the duration of your studies. The tutors are available to discuss progress and provide advice and guidance on your academic studies. The Student Hub, located in the Glamorgan Building, is also open every day and can provide advice on how to access university services.

All modules within the course make use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Blackboard, on which you will find course materials, links to related materials and information relating to assessment tasks including, for example, assessment criteria, links to past papers, and guidelines for submitting assessments.

Additional module-specific support is provided by seminar tutors, lecturers and/or module convenors; support for the dissertation is provided by a supervisor who will meet with you regularly.

Sut caf fy asesu?

All modules are assessed by at least two different assessment tasks. Typical assessment formats include individual and group assignments, coursework, presentations and exams. We take care to ensure that all degree schemes include a range of different assessment types and that deadlines are spread throughout the academic year.

Feedback is provided on assessments and other learning in order to provide students with the opportunity to reflect on their current or recent level of attainment.  It can be provided individually or to groups.  It can take many forms.  It is responsive to the developmental expectations of our programmes and disciplines.

The range of feedback includes one-to-one individual feedback; generic feedback; peer feedback; informal feedback; self-evaluation to submit along with the assessment.

Academic staff and peers can use a variety of methods to deliver these types of feedback: written feedback; annotation of a text; oral feedback; seminar discussion.

Formative Feedback

Formative feedback is feedback that does not contribute to progression or degree classification decisions.  The goal of formative feedback is to improve your understanding and learning before you complete your summative assessment. More specifically, formative feedback helps you to:

 • identify your strengths and weaknesses and target areas that need work;
 • help staff to support you and address the problems identified with targeted strategies for improvement.

Formative feedback is routinely provided in seminars as seminar work often contributes to the module assessment. In addition, all modules include a specific formative assessment that is designed to help you prepare for the subsequent summative assessment.

Summative Feedback

Summative feedback is feedback that contributes to progression or degree classification decisions.  The goal of summative assessment is to indicate how well you have succeeded in meeting the intended learning outcomes of a Module and will enable you to identify action required (feed forward) in order to improve in future assessments.

All feedback on coursework is provided electronically to ensure it is readily accessible and easy to read. Verbal feedback is provided for presentations but written feedback will also be provided where the presentation makes a significant contribution to the module mark.

Feedback on exams is usually provided as written feedback for the whole class but you are also able to discuss your individual exam paper and the mark it was awarded with the module convenor.

All marks and feedback are made with reference to the module specific marking criteria.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • An understanding of the key ideas, theories and concepts used in sociology and their relationship to themes, theories and findings from cognate disciplines.
 • An understanding of the main research methods used within the social sciences and the philosophical issues that inform their application and use in research settings.
 • A critical and in-depth understanding of research and theory in selected sub-fields of sociology and the relevance of this work to contemporary social debates, issues or problems.
 • An understanding of the role empirical evidence plays in the creation and constraint of theory, and how theory guides the collection and interpretation of empirical data.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Critically evaluate existing knowledge, scholarship and research in sociology and use this knowledge to reach a balanced judgement about the merits and relevance of competing claims and theoretical perspectives.
 • Critically evaluate the use of evidence in social science disciplines and policy debates, drawing on both broad methods training and subject specific knowledge
 • Utilise knowledge and skills to understand and explain social phenomena of interest to sociology and apply this understanding to new or novel questions.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Design and use a range of data collection instruments needed to explore and understand the social world
 • Critically evaluate, synthesise and interpret primary and secondary data generated using different methods, using specialist software where necessary
 • Work both collaboratively and individually on theoretically informed and empirically-grounded projects that draw on appropriate and relevant research evidence

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The capacity for problem-solving and originality in thinking by using knowledge and skills to tackle familiar and unfamiliar problems
 • Academic and personal skills such as critical thinking, writing, oral presentations, problem solving, group work, time-management, and the use of information technology.
 • The ability to communicate complex information in a variety of formats including reports, oral presentations, posters and dissertations

 

Beth yw deilliannau dysgu’r cwrs/rhaglen?

The Learning outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you and academic staff will focus on precisely what they want you to achieve within each Module. 

Knowledge & Understanding:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • An understanding of the key ideas, theories and concepts used in sociology and their relationship to themes, theories and findings from cognate disciplines.
 • An understanding of the main research methods used within the social sciences and the philosophical issues that inform their application and use in research settings.
 • A critical and in-depth understanding of research and theory in selected sub-fields of sociology and the relevance of this work to contemporary social debates, issues or problems.
 • An understanding of the role empirical evidence plays in the creation and constraint of theory, and how theory guides the collection and interpretation of empirical data.

Intellectual Skills:

Students completing the Programme will be able to:

 • Critically evaluate existing knowledge, scholarship and research in sociology and use this knowledge to reach a balanced judgement about the merits and relevance of competing claims and theoretical perspectives.
 • Critically evaluate the use of evidence in social science disciplines and policy debates, drawing on both broad methods training and subject specific knowledge
 • Utilise knowledge and skills to understand and explain social phenomena of interest to sociology and apply this understanding to new or novel questions.

Professional Practical Skills:

Students completing the Programme will be able to:

 • Design and use a range of data collection instruments needed to explore and understand the social world
 • Critically evaluate, synthesise and interpret primary and secondary data generated using different methods, using specialist software where necessary
 • Work both collaboratively and individually on theoretically informed and empirically-grounded projects that draw on appropriate and relevant research evidence

Transferable/Key Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • The capacity for problem-solving and originality in thinking by using knowledge and skills to tackle familiar and unfamiliar problems
 • Academic and personal skills such as critical thinking, writing, oral presentations, problem solving, group work, time-management, and the use of information technology.
 • The ability to communicate complex information in a variety of formats including reports, oral presentations, posters and dissertation

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, the ‘Destinations of Leavers from Higher Education’ survey showed that 96% of School of Social Science graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation. Popular employments sectors included: administrative work, education, social work, retail, finance, and other professional sectors.

We encourage our students to think about life beyond University from day one, offering modules and support to give you a competitive advantage on graduating. Turning theory into practical application and providing experience of the working world are important aspects of all our degree schemes and help prepare our graduates for life after higher education.

Lleoliadau

There are a number of placement or study abroad opportunities associated with this Programme. Students will have the opportunity to choose an optional module that include a work-based placement in year two. In addition, students have the option of studying abroad or spending a year on placement in year 3, extending their studies to a four year programme. The application process for spending a year abroad or on placement will take place at the start of your second year of studies. These opportunities may be partly conditional upon achieving certain minimum academic results in other modules.     

The School of Social Sciences has a dedicated Employability and Placement Manager who can offer advice on available work placements, internships, work experience and opportunities to enhance your CV and broaden your horizons. Support with job applications and interview techniques is also available.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais