Ewch i’r prif gynnwys

Dychwelyd i Ymarfer (dechrau Ebrill) (Non Degree) Rhan-amser

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Achieve the confidence and competence to deliver quality patient centred care in a supported environment, and safely return to nursing practice.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Do you miss being a nurse?

Our Nursing and Midwifery Council (NMC) accredited short Return to Practice programme will build upon your existing experience and support you to re-register with the NMC.

Achieve the confidence and competence to again be able to deliver person centred nursing care.

Our 15-week programme will equip you to return to nursing with the right skills, to deliver high quality care. You will be part of a small close-knit group of learners. Qualified teaching staff, mentors and practitioners will be on hand to facilitate learning and to encourage  you throughout your studies and clinical practice. Your course will be equally split between 50% theory and 50% practice.

You will be immersed into a nurturing learning environment with a strong supportive team to assist you along the way.

‘Thank you for the support throughout the course.’ Sarah Gray, Cardiff University Return to Practice Alumni

‘I would highly recommend this course, it was simply heart-warming.’ Anita Roberts, Cardiff University Return to Practice Alumni

‘I really do feel ready to go back out again to Practice. The course has given me lots to take forward and plenty to think about.  I’ve honestly enjoyed it!’ Jayne Gay, Cardiff University, Return to Practice Alumni

Information Days: Visiting us gives you the opportunity to meet the programme lead, local health board employers and gain more insight into the programme and expectations. To find out more about our information days please get in touch with us at HCAREadmissions@cardiff.ac.uk.

International applicants: We regret that this programme is unable to accept applications from international fee-status applicants.

Nodweddion nodedig

  • Health Education and Improvement Wales (HEIW) / Welsh Government provide a full NHS bursary, including tuition fees and a non-repayable bursary. Further details are available on our NHS funding pages.
  • The programme supports NMC Revalidation (NMC, 2015). It is suitable for nurses who have lapsed registration, practiced for less than 450 hours in the preceding 3 years and not undertaken 35 hours of continuing professional development or not met the requirements of NMC revalidation, transition back into practice.
  • You have the opportunity to grow your skills in a variety of community and clinical placement settings. We can support nurses who have a background in Adult, Paediatric or Mental Health nursing.
  • You will have a dedicated personal tutor and/or field specific tutor support who will provide pastoral support and academic guidance throughout the programme.
  • You will be allocated an experienced sign off mentor who will work alongside you during your clinical practice.
  • The module learning outcomes are arranged to reflect the NMC specific outcomes for Return to Practice (NMC 2011).
  • We have family friendly flexibility with your study days. We try our best to work around school timings which means starting later and finishing earlier and take into account School holiday calendars.
  • Our virtual learning environment is accessible via desktop and mobile devices. This will also you to access/revise electronic resources from anywhere. Dedicated computer labs, student study rooms, campus-wide WiFi networks, printing facilities and a dedicated healthcare library are all available to you during your period of study with us.

‘I just cannot fault any aspect of the whole experience. As a bonus I made some wonderful friends. I will maintain my new skills and confidence by offering my services via the hospital bank. I would highly recommend this course it was simply heart-warming.’

Anita Roberts, Return to practice student

Cyflwyno cais ar gyfer 2019 neu 2020

Côd UCASMynediad uniongyrchol
Derbyniad nesafEbrill 2021
Hyd15 wythnos
Modd (astudio)Rhan-amser

Gofynion mynediad

Not applicable. See 'Other essential requirements'.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Not applicable. See 'Other essential requirements'.

Not applicable. See 'Other essential requirements'.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Applicants must have previously held registration with the NMC and must be able to confirm their expired PIN details, either by producing their previous NMC PIN card or by providing a Statement of Entry (issued to the applicant by the NMC). Any applicants who may have conditions set by the regulatory body or have been unable to fulfil their NMC Revalidation (2016) requirements, would need to provide a decision letter issued by the NMC. You will be required to complete an Occupational Health Questionnaire, attend any subsequent appointment/s and receive all of the necessary vaccinations to undertake clinical placements safely.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU/UE yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Applicants are required to meet the costs of obtaining a Disclosure and Barring Service (DBS) Certificate.

Applicants are advised that while you may be entitled to be reimbursed for some of the costs you incur whilst attending practice placements, you will be required to cover the initial costs for later reimbursement. This may include both accommodation and travel costs (if they are in excess of your normal daily travel costs to your University base).

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This accredited programme consists of a single 30 credit module that is offered at academic study level 6 over a period of 15 weeks. The content of the module will be 50% theory and 50% clinical practice and is completed following final Exam Board ratification of results.

The maximum length of this programme allowed is 60 weeks, to account for either clinical or theoretical retrieval opportunities.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

There is one compulsory module in year one with one clinical practice placement.

The module will be delivered over fifteen weeks.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Return to Practice (April programme)HC318230 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School of Healthcare Sciences is committed to developing nursing and midwifery knowledge which directly improves health outcomes and health care for patients.

In addition to the 150 hrs of placement, another 150 hours will be distributed between taught (80hrs) directed learning (55 hrs) and self- directed learning (15 hrs).

Lectures, tutorials, workshops, simulations, seminar style discussions, online discussions, presentations and specific group work will all feature as part of your programme.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have regular meetings with your personal tutor and/or field specific tutor support who will provide pastoral support and academic guidance throughout the programme.

Our virtual learning environment is accessible via desktop and mobile devices, allowing you to access/revise electronic resources from anywhere. Dedicated computer labs, student study rooms, campus-wide WiFi networks, printing facilities and a dedicated healthcare library are available year-round. Staff are available on site to assist students and provide support and advice.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion forums.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats. These will include oral feedback during tutorials, feedback provided during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through GradeMark. You will be provided with summary written feedback in relation to examinations and you can discuss your overall performance with your personal tutor.  During clinical placements you will be supported in your progress by Mentors/Practice Facilitators who will provide verbal and written feedback on your clinical competency.

Sut caf fy asesu?

Formative and summative assessments develop and measure professional, academic and/or clinical practice. Methods include written work such as reflective narratives, evidence-based literature reviews, presentations, numeracy examination, case studies and completion of a portfolio. The portfolio will be an ongoing record of your achievement.

Assessment of clinical practice will be undertaken by a mentor through supervision and guided by the ‘All Wales practice learning outcomes’. Service user feedback will also be used to support your progress.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’.

You will develop a professional attitude towards communication and interpersonal skills, partnership working and responsibility for professional development.

Specific skills should include the ability to collect, analyse and interpret a range of quantitative and qualitative data, and apply the evidence to nursing practice.

You should also become skilled in working independently, problem solving and making informed decisions.  

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Upon completion of this accredited programme, we will link students with employment opportunities by introducing them to local recruitment managers. Guidance with their selection choice will also be provided to those who wish to further their studies. Successful registrants can use the credits gained from the Return to Practice for further future study (as part of a credit transfer scheme such as APEL).

‘I chose this time to return to practice because my youngest son is beginning full time education. I am looking forward to being able to continue with my nursing career and am excited to have been offered the opportunity to join the Theatres Department as a Recovery Practitioner’ – Sarah Gray, Return to practice student

‘I just cannot fault any aspect of the whole experience. As a bonus I made some wonderful friends, which I remain in contact with. I will maintain my new skills and confidence by offering my services via the hospital bank. I would highly recommend this course it was simply heart-warming.’ – Anita Roberts, Return to practice student

‘During the course, I’ve laughed, I’ve cried and I’ve been motivated to learn.  I really do feel ready to go back out again to Practice.  I’ll miss my little RTP support groups but it’s given me lots to take forward into practice and plenty to think about.  Where the path takes me who knows but I’ve honestly enjoyed!’ Jayne Gay

Lleoliadau

150 hours are to be worked in clinical practice, with the option of Accrediting Prior Learning (APL) up to 75 hours, calculated on the basis of previous experience and according to NMC recommendations that all returning nurses undertake an approved Programme that includes a clinical element of not less than 75 hours (NMC 2005). The student is allocated a sign off mentor, to support the student in the clinical environment (NMC 2004) and is required to work with the sign off mentor for at least 40% of the time, but can be supported by a co mentor identified by the sign off mentor.

Clinical practice experience can be gained with the NHS/ University Local Health Boards that have an educational audit in place. Potential Placement Learning Experiences (PLE’s) are negotiated at interview with the organisation representative and relate to the student’s chosen field of practice. Wherever the student is placed, focus should be on facilitating achievement of the clinical learning outcomes.

The student will be assessed summatively by a sign off clinical mentor on the achievement of the clinical competencies to the level of “competent” identified in the Clinical Portfolio (Benner 1984).

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gwneud cais ar gyfer 2018 neu 2019