Ewch i’r prif gynnwys

Crefydd a Diwinyddiaeth (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

O'r olion cynharaf o fodolaeth ddynol, bu crefydd yn ffordd bwerus i ddeall pwrpas bywyd, natur y cosmos a'r sail ar gyfer ymddygiad dynol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

A line of statues

Trosolwg y cwrs

In our rich and rewarding BA Religion and Theology degree, you will explore the histories, cultures and beliefs of both major and less well-known religious traditions, taking your pick from a variety of approaches and research specialisms that extend beyond Hinduism, Buddhism, Judaism, Islam and Christianity.

You tailor your own programme from a wide range of modules. You can combine thematic, social scientific, linguistic and historical approaches, addressing both the history and basic beliefs of religious traditions and their role in public life, from religion in the media to mythology in modern cinema. Examining religious history and culture across a broad spectrum, you will also consider the political and social dimensions of religion, from gender and sexuality to warfare and social ethics.

Bringing a wealth of expertise across theme and religious tradition, our academics share latest thinking in the classroom, including their own cutting-edge research.

Our supportive community enables you to flourish. We collaborate on first-name terms, and small group teaching means every student can participate in discussions, something consistently praised in National Student Survey feedback.

Nodweddion nodedig

 • A focus on the relationship between the history of religions and contemporary issues in society. This is made an area of initial focus in the core modules
 • A wide range of scriptural languages from elementary to advanced level.
 • The inclusion of an independent study (in year two) and a dissertation (in year three) ensure that the programme enshrines research-led teaching and independent study at its heart.
 • The question-driven second year core module, ‘What is Religion?’ - an innovative combination of ‘insider’ and ‘outsider’ perspectives on the nature of religion 
Côd UCASV6V6
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn

Gofynion mynediad

BBC-BCC. Please note General Studies and Critical Thinking will not be accepted.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DMM in Humanities, Social Science. Any other BTEC subject if combined with an A-Level excluding General Studies and Critical Thinking.

Achieve the IB Diploma with 655 in 3 HL subjects. 6 in HL History, Classics or Ancient History prefrable

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,700Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Your programme is delivered across three years. In each year you must acquire 120 credits (totalling 360 credits by the end of your studies).

There is a mixture of compulsory and optional modules in each year. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

In year one, you will take two core modules and select the rest from our list of options.

You may also have the opportunity to select from a range of modules taught within the other departments in the School.

Blwyddyn dau

In year two, you will take two core modules and select the rest from our list of options.

Blwyddyn tri

In year three your modules include the compulsory ​Dissertation or Critical Translation. You will again study 120 credits to complete your studies.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

You will be taught through a combination of lectures and seminars, amounting to approximately eight to ten hours a week of formal teaching. This will be supplemented by independent research and study through which you will acquire more advanced knowledge and understanding.  If you take a scriptural language, you will be taught in small classes (of c. 20 students).

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor who will help you reflect on your performance on the course and advise you on study techniques, module selection and career planning (in conjunction with the University’s Career Service). They will also provide a first point of contact if you experience any difficulties with your studies or in your wider life.

An extensive programme of careers lectures and workshops is also delivered within the School.

We also provide a range of staff that are available to provide further support, including a senior academic support tutor, a scheme co-ordinator and specialist librarians. A member of academic staff acts as a designated Disability and Diversity Officer and ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities.

The school also has a dedicated employability and placement officer, who can help you in preparing for your chosen career (from C.V. development to the facilitation of placements and internships).

Feedback

Feedback on formative work is given frequently and in a wide variety of formats and is intended to help you to identify strengths and weaknesses in your learning.

Summative Feedback will be given to you in writing and will provide details of both how a decision with regard to the final mark of a piece of work was arrived at and suggestions for future improvements.

Sut caf fy asesu?

Modules are assessed by means of written examination or coursework, or by a combination of the two (with staggered deadlines in the first and second semesters). You will receive a timetable of the assessments that determine your final marks at the beginning of each year, which will help you to organise your studies. These final, or summative, assessment deadlines will be staggered across the final four weeks of each semester.

The format of coursework varies, encompassing standard essays, reviews, extended essays, portfolios of work produced across a whole academic year and gobbet or film analyses, as well as presentations (both individual and group). You will also be required to complete various pieces of formative work, which are designed to assist you in achieving the learning outcomes of modules.

Formative Assessment (does not contribute to your final mark). This may be written or oral and may be submitted formally to a tutor or presented during seminars. Preparation for formative work will normally be done during your independent study time.

Formative assessment will rarely be of draft work for summative assessments (though essay plans might be the subject of formative feedback). Instead, knowledge and competency will be developed by means of formative assessment tasks that complement, but rarely overlap with, final assessment.  

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

On completion of this programme you will have the ability to:

 • describe key texts and historical and contemporary developments from a range of religious traditions.
 • discuss key themes and issues relevant to the subject area.
 • explain technical issues and terminology relevant to religions and the study of religion.
 • use a variety of approaches to the study of religion and theology (incorporating historical, exegetical, philological, sociological and anthropological methods).
 • apply varied approaches to the development of answers to questions about the nature and development of religious thought and practice.
 • organise and examine a range of evidence sources (text, film, ethnography, survey data, material and visual culture) in relation to specific assessment tasks.
 • evaluate the nature of religion as a category of human behaviour.
 • analyse processes of change and their causal factors in relation to religion and theology in human society.
 • critique received understandings of the place of religions in societies.
 • judge the ethical impact of religious dialogues in historic and contemporary societies (e.g. the role of religious concepts in legitimating or questioning political authority and social hierarchy).
 • plan a research process in order to answer a question in an evidence-based fashion.
 • reframe the study of the ancient in the light of the modern and the modern in the light of the ancient (in selected modules).
 • formulate hypotheses and subordinate hypothesis in a logical fashion with evidence.
 • effectively communicate information and ideas, both orally and in writing
 • prepare and give an oral presentation and provide clear and accurate supporting materials in an appropriate format.
 • take responsibility for structuring, managing and reporting, orally and/or in writing, a small research project.
 • contribute constructively and reliably to a group task.
 • effectively manage time and conduct self-directed study in the context of a structured timetable, prescribed learning activities and task deadlines.
 • reflect on your own learning, identify gaps in your knowledge and plan strategies for closing those gaps.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 94% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation. Some of our graduates enter professions that make direct use of their academic expertise, while others compete very successfully in a wide range of other fields, in both the public and private sectors (from teaching to graduate-track management). We organise interactive workshops with the Careers Service to help students identify their skills and attributes and have our own, in-School Workplace Placements and Employability Officer.

Swyddi

 • Priest
 • Theologan
 • Lecturer
 • Historian
icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais