Ewch i’r prif gynnwys

Portiwgaleg a Sbaeneg (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae’r radd BA Portiwgaled a Siapanaeg (cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth dwy iaith ryngwladol bwysig.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Two students speaking to each other

Trosolwg y cwrs

Ein nod yn yr Ysgol Ieithoedd Modern yw galluogi ein myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’. Mae ein graddedigion yn ieithyddion medrus iawn sydd â nifer o sgiliau sy’n eu galluogi nhw i weithio mewn llu o yrfaoedd a phroffesiynau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 

Mae ein rhaglen BA Portiwgaleg a Sbaeneg (sydd â phwyntiau mynediad ar gyfer dechreuwyr ac ar ôl Safon Uwch) yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau iaith lefel uchel, a deall diwylliant Sbaenaidd a Phortiwgaleg yn drylwyr. Trwy dreulio blwyddyn dramor yn gweithio, yn astudio neu’n addysgu Sbaeneg a Phortiwgaleg, byddwch yn mireinio eich iaith, eich ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol ac yn datblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer marchnad swyddi sy’n chwilio am raddedigion sy’n gallu siarad iaith dramor.

Mae gan Bortiwgaleg bwysigrwydd byd-eang, o Bortiwgal a Brasil i nifer o wledydd a rhanbarthau dros Affrica ac Asia. Mae'r Cyngor Prydeinig wedi nodi Portiwgaleg fel un o'r ieithoedd mwyaf hanfodol i'r DU dros yr ugain mlynedd nesaf, a hi yw un o'r ieithoedd cymunedol a siaredir mwyaf yn y DU. Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae dros 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn dros 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych lefel uchel o hyfedredd yn yr iaith, yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol o agweddau allweddol ar hanes, diwylliant, llenyddiaeth, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes Sbaen a Phortiwgal – yn dibynnu ar eich meysydd arbenigol.

Nodweddion nodedig

 • the option to begin your study at either beginner or advanced level (meaning an A-level in your chosen language may not be required)
 • optional modules in film, literature, history of art, politics and history
 • emphasis on strengthening reading, writing, oral and aural skills through regular classwork exercises, written work, use of video and audio material, and interaction with native speakers (including Erasmus students hosted by the department)
 • core language modules delivered by native speakers
 • the chance to spend your third year either studying or working in a country that predominantly operates in your chosen language of study
Côd UCASG5Y5
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn

Gofynion mynediad

ABB - BBB. Applicants holding a B in relevant language A-levels will have access to the Languages advanced pathways. Please note that Critical Thinking and General Studies will not be accepted.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM - DMM in Social Science, Humanities, Arts or Science subjects.

IB 32-30 or 665-655 from 3 HL subjects

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Ieithoedd Modern.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4, IGCSE English First Language grade C, IGCSE English as a Second Language grade C

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You will not need any specific equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This full-time course lasts for four years with two semesters per year. There are 120 credits a year split equally between your two language choices. Most modules are worth 20 credits. The third year is spent abroad.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

In year one, you will take 60 credits in Portuguese and 60 credits in Spanish, including language modules at either advanced or beginner’s level.

The first year of this programme provides a thorough foundation in the grammar of the language for those students on the beginners pathway, and develops the linguistic skills for post A-level students on the advanced pathway.

To provide a foundation for more specialised studies, you also study modules devoted to relevant history, culture, politics, economics and society.

Blwyddyn dau

In year two, you will take 60 credits in Portuguese and 60 credits in Spanish.

The language elements of year two focus on preparation for the year abroad.  This is complemented by a variety of optional modules which, as a supplement to Portuguese and Spanish specific topics, normally include modules on comparative literature and cultural history, as well as Business langauge and translation theory and practice.

The available optional modules may vary from year to year.

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

In year three you will spend one semester in a Portuguese speaking country and one in Spanish speaking country, immersed in the languages.  Your options include studying at one of our partner universities, working as an English assistant in a school through the British Council Scheme, or working for an organisation or company. No matter what you choose, the year abroad is a great opportunity for you to improve your understanding of the language, immerse yourself in another culture, and gain international study or work experience.

We have Erasmus exchanges in Lisbon, Coimbra, Braga and strong links with universities in Brazil. Students have also organised professional internships in cities such as São Paulo. In Spain we have links in Barcelona, Caceres, Ciudad Real, Granada, Santiago de Compostela y Valencia. In Spanish America we have exchange agreements with universities in Lima (Peru), Mexico City and Guadalajara (Mexico).

Placements for teaching assistants on a scheme run by the British Council can take you to either a major city or a small rural town. This option provides first-hand teaching experience and allows you to earn a salary sufficient to live on, although you only work on a part time basis. Prior to the start of your placement, the British Council provides a training weekend in the destination country. In addition, the school you have been assigned to should also gide you in your role as a teacher and help you to find a place to live.

The third option consists of a work placement with an organisation or company in the Spanish or Spanish speaking world. You also have the possibility of taking a placement in an organisation or company. The necessary arrangements can be made through personal contacts you may have or by approaching organisations directly. In order to ensure that your work placement affords you plenty of opportunity to speak Spanish/Portuguese and provides you with a beneficial experience, such arrangements will require prior approval by the School.

Any student who undertakes a study placement or a traineeship/work placement in Europe is eligible to apply for an Erasmus grant.

The year abroad is a great opportunity for you to improve your Portuguese and Spanish, immerse yourself in another culture, and gain international study or work experience.

While you are away from Cardiff, you will be assigned a year abroad coordinator, who will keep in touch with you and monitor your progress. You may even get a visit from one of your lecturers who will be keen to find out how you are getting on.

Final year students are usually happy to help with our regular year abroad briefings and have contributed to our extensive ‘year abroad module’ on Learning Central which provides you with student-centered advice throughout your year abroad.

Studying or working abroad is excellent preparation for your final year and gives you a level of self-confidence and maturity that has proven popular with employers.

Blwyddyn pedwar

In your final year you will take 60 credits in Portuguese and 60 credits in Spanish.

We no longer distinguish between beginner and advanced students in the final year and all students take the same language modules. You will refine your linguistic skills in terms of expression and translation, and specialise in your areas of interest by choosing specialised module options.

Our final year dissertation module gives you the option to write a dissertation to specialise in an area of your choice and extend your research and analytical skills.

The availability of option modules may vary from year to year.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Most of our modules consist of a mixture of lectures, seminars and language classes that enable you to develop communication and analytical skills, and to develop critical thinking in a supportive environment.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas.

Seminars provide an opportunity for you to engage critically with key ideas and explore the ideas outlined in lectures in a small group environment, usually consisting of around 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations.

Language classes are taught in groups to enhance confidence and active learning. A varied timetable includes oral expression, aural comprehension and writing skills, which are taught in small groups to enhance confidence and active learning. These vital communication skills are practiced and developed through regular classwork exercises and written work. Our teaching methods allow you to engage with a range of language-learning technologies. Materials including textbooks, videos, films, novels, audio files and websites are supported by online resources that compliment classroom activities and promote and enable independent learning. Class materials include a range from literary and historical to contemporary journalistic texts, providing a broad insight into language and culture.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

23%

Astudio annibynnol dan arweiniad

77%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

38%

Astudio annibynnol dan arweiniad

62%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

0%

Astudio annibynnol dan arweiniad

0%

Lleoliadau ments

100%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

38%

Astudio annibynnol dan arweiniad

62%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor when you arrive. Personal tutors are members of the academic staff who will be on hand to provide advice, guidance, help and feedback.

A reading week each semester allows for guided study and a chance to catch up on assessed work, reading and revision. These weeks are also used by staff to visit students on their year abroad. 

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

Our undergraduate Professional Services Team provides academic and student support for all programmes. The team are located in a dedicated ‘student hub’ within the school and provide information and guidance in response to any queries you may have. We also have a dedicated Student Support Administrative Officer within the School, who can provide you with the necessary advice and guidance in a supportive, caring and confidential environment.

We pride ourselves on the level of engagement we have with our student body, giving you the opportunity to express your opinions and be partners in School decision-making where possible. We survey students regularly to make sure we are always working in your best interests.   

Beyond the School, the University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, the Academic Skills Development Centre and excellent libraries and resource centres.

Feedback 

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback, personalised feedback on written work and general feedback in relation to examinations. You will also be able to discuss your overall performance with your personal tutor.

Sut caf fy asesu?

Essays, written examinations and oral presentations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capability to gather, organise, evaluate and communicate relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments.

Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work for submission, while written feedback on submitted work feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.  You may also be provided with additional oral feedback. 

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study. You will develop your research skills by collecting and presenting material, and your evaluative skills by formulating a clear, cogent argument and drawing appropriate conclusions.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

60%

Arholiadau ymarferol

7%

Gwaith cwrs

33%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

62%

Arholiadau ymarferol

9%

Gwaith cwrs

29%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

40%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

60%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

62%

Arholiadau ymarferol

9%

Gwaith cwrs

29%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

As a result of engaging fully with this course, you will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These will allow you to:

 • develop your linguistic skills as well as a broad appreciation of the culture, literature and history of Portuguese and Spanish speaking countries
 • grasp complex issues with confidence
 • ask the right questions of complex texts
 • have an imaginative appreciation of different views and options and analyse these critically
 • identify and apply relevant data
 • develop practical research skills
 • propose imaginative solutions of your own that are rooted in evidence
 • communicate clearly, concisely and persuasively in writing and speech
 • work to deadlines and priorities, managing a range of tasks at the same time
 • learn from constructive criticism and incorporate its insights
 • work as part of a team, developing a collaborative approach to problem-solving
 • use IT programmes and digital media, where appropriate
 • take responsibility for your own learning programme and professional development.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 94% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Many graduates enjoy their year overseas so much that they take time out for more travel, or go abroad on graduation in search of employment.

Of those who choose to remain in the UK, many pursue postgraduate studies such as one of the School’s MA Translation degrees or a PGCE. Others start work immediately following their studies, and our graduates go on to secure excellent careers in international diplomacy, the Civil Service, teaching, business and journalism. Other employment options include roles as translators, language assistants, export assistants and proof-readers.

Swyddi

 • Interpreting
 • Teaching
 • Finance

Lleoliadau

Year three is spent working or studying in a Portuguese speaking country, or a Spanish speaking country.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais