Ewch i’r prif gynnwys

Ffiseg gyda Seryddiaeth gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Drwy astudio BSc o Ffiseg gyda Seryddiaeth byddwch yn cydweithio gyda gwyddonwyr blaenllaw ym myd ymchwil Seryddol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Andromeda Galaxy

Trosolwg y cwrs

The BSc Physics with Astronomy has an emphasis on astronomy and observational techniques and is ideal for those interested in fundamental questions about our Universe.

Accredited by the Institute of Physics (IOP), this four-year course offers a professional placement year in industry, commerce, government or another placement provider. This valuable experience will give you the opportunity to engage in real-world work environments, using your knowledge to full effect.

The course aims to prepare you for a career in industrial or academic research and development, education or other sectors that require a practical, numerate and analytical approach to problem solving.

In your first two years, you will study a core component of physics and astrophysics modules, delivered to you through a range of teaching methods. In your final year you can study advanced astrophysics and astronomy topics in detail, with additional optional modules. You will also undertake an astrophysics research project.

You will be part of a friendly and welcoming department currently housed in the Queen’s Building complex, which contains a wide variety of purpose-built laboratories, lecture theatres and computing facilities.

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the course include:

 • The opportunity to learn in a department which has a strong commitment to research and is home to one of the UK’s largest Astronomy research groups
 • The involvement of research-active staff in course design and delivery
 • Frequent opportunities to conduct practical work in the School’s laboratory facilities
 • An emphasis on independent learning
 • The opportunity to follow a professional placement year in industry

Achrediadau

Côd UCASF3FN
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 105 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 570 applications.

Gofynion mynediad

AAB-ABB to include B in Mathematics and Physics with (where applicable) a pass in the practical element of the science A level. For applicants taking A Level Maths only (NO PHYSICS), you will require A*BB with A* in A Level Maths. Please note that General Studies are not accepted for entry.    

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DM in Science/Engineering related BTEC plus grade A* in Maths A-Level (some BTEC subjects may also require Physics A-level). Alternatively, D in any BTEC plus grades BB in A-level Maths and Physics.

34-32 points or 665 in 3 Higher Level subjects, to include 6 in Maths and Physics. Applicants taking Higher Level Maths will be considered (without Higher Level Physics) with grade 7 in Higher Level  Maths.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£21,950Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of essential equipment, including core course textbooks in the first two years. All other suggested textbooks are available through the University libraries.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

The University will provide all essential equipment. It currently also provides the core first-year physics and maths textbooks. You may choose to buy other textbooks following advice from staff. You may also wish to consider purchasing a personal computer, laptop or tablet device, although specific computing facilities are available on site.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a four-year full-time degree with the third year spent on a professional placement. The course includes a carefully chosen balance of core modules, along with some optional modules. Modules are typically worth 10 or 20 credits and you need to earn 120 credits a year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

The range of modules in year one is designed to stimulate your interest in physics while giving you a sound foundation upon which to build in later years. At the end of the first year, you may continue with your original degree choice or choose another of our single honours physics and astronomy degrees. 

You will study core modules worth 110 credits, and in the Autumn Semester, you can either take a module on mathematical practice for physical sciences or, if you have an A grade or higher in Mathematics A-level, an alternative 10-credit module.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Mathematical Methods for Physicists 1PX112020 credydau
Mechanics and MatterPX112120 credydau
Experimental Physics 1PX112310 credydau
Planet EarthPX112710 credydau
Electricity, Magnetism and WavesPX122120 credydau
Experimental Physics 2PX122310 credydau
Computational Skills for Problem SolvingPX122410 credydau
Introduction to AstrophysicsPX122810 credydau
Mathematical Methods for Physicists 2PX123010 credydau

Blwyddyn dau

The second year of the course continues to build on the core physics and astrophysics material. You will also take a 20-credit module on observational techniques in astronomy. This introduces the theory and practice of making and interpreting astronomical observations and provides the necessary skills to undertake your astronomy or astrophysics research project in year three.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
The Physics of Fields and FlowsPX213120 credydau
Introductory Quantum MechanicsPX213210 credydau
Structured ProgrammingPX213410 credydau
Observational Techniques in AstronomyPX213910 credydau
Thermal and Statistical PhysicsPX223120 credydau
OpticsPX223210 credydau
Introduction to Condensed Matter PhysicsPX223610 credydau
Observing the UniversePX223910 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Electronic InstrumentationPX213510 credydau
Electricity in the Human BodyPX213710 credydau
The Stars and their PlanetsPX214010 credydau
Pathways to Success in the Physics WorkplacePX214110 credydau
Synoptic PhysicsPX223410 credydau
Synoptic AstrophysicsPX223510 credydau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Year three is spent on a professional placement in industry, commerce, government or some other institution approved by the University. It is designed to help you further develop your problem-solving skills and encourages the use of initiative to gain a professional work methodology and practical experience.

As well as enhancing your transferable skills such as report writing and oral presentations, you may experience team working, increase your self-confidence and better understand the importance of Health and Safety.

The placement (usually for nine months) also allows you to appreciate the structure of the workplace environment and reflect on your own strengths and weaknesses.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
PlacementPX9001120 credydau

Blwyddyn pedwar

The final year of your degree allows you to specialise and study selected topics in depth. You will also undertake an independent project on a related topic of astronomy or astrophysics research.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Atomic and Nuclear PhysicsPX314120 credydau
Particle Physics and Special RelativityPX324120 credydau
Physics ProjectPX331520 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Condensed Matter PhysicsPX314210 credydau
Computational PhysicsPX314310 credydau
Electromagnetic Radiation DetectionPX314410 credydau
Formation and Evolution of StarsPX314510 credydau
CosmologyPX314610 credydau
Digital Medical ImagingPX314710 credydau
Environmental PhysicsPX315310 credydau
Semiconductor Devices and ApplicationsPX324210 credydau
Laser Physics and Non-Linear OpticsPX324310 credydau
High-Energy AstrophysicsPX324510 credydau
Medical UltrasoundPX324610 credydau
Radiation for Medical TherapyPX324710 credydau
Theoretical PhysicsPX324810 credydau
Statistical MechanicsPX324910 credydau
Galaxies and Galaxy EvolutionPX325110 credydau
Commercialising InnovationPX325310 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.
Physics students in a lab

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching is carried out using a range of techniques, such as traditional lectures, tutorials and laboratory work and computer-based, project-based and skills-based exercises. Physics is a hierarchical discipline so the structure of the course is systematic, building on fundamental understanding.

Exercises are an integral part of all lecture-based modules, and these give you the opportunity to apply your knowledge, increase your critical awareness and enhance your problem-solving skills.

You will undertake weekly laboratory classes in the first two years, to prepare you for a major experimental study as part of your final-year project.

Mathematics is taught alongside the major Physics and Astrophysics concepts in all years, with specific modules in the first year. It is fundamental to understanding the subject and is incorporated into many physics modules.

Key IT skills are taught throughout the course as well as elementary programming using Python. You may also have the opportunity to take further computing and numerical-methods modules as the course develops.

Regular small-group tutorials are held in years one and two. These meetings will allow you to meet with other students in small groups (typically four or five students to one tutor) and receive feedback on your continuous assessment. In the first year these sessions are usually given on a weekly basis, in year two they take place fortnightly.

Throughout the delivery of the programme, wherever possible, recent research results are used to illustrate and illuminate the subject.

Your professional placement provider is expected to provide you with experience of a working environment, where academic skills can be utilised and developed and which you can describe in a technical report.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

33%

Astudio annibynnol dan arweiniad

67%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

31%

Astudio annibynnol dan arweiniad

69%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

1%

Astudio annibynnol dan arweiniad

0%

Lleoliadau ments

99%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

null%

Astudio annibynnol dan arweiniad

null%

Lleoliadau ments

null%

Sut y caf fy nghefnogi?

Your main interaction with academic staff will be through lectures, laboratory practical sessions, workshops or small-group teaching sessions (tutorials).

You will also be allocated a personal tutor, a member of academic staff who can provide pastoral support and academic advice during your course.

All lecturing staff can be contacted by email and have either an ‘open door’ policy for students with specific queries about course material, or a system to book meeting times. The School Office can answer most administrative queries immediately.

Your professional placement will be supervised by a placement mentor and overseen by a specially appointed academic staff member.

You will be given access to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles through the University’s virtual learning environment, Learning Central. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

Feedback on progress is typically provided through a combination of discussion in class, written comments on submitted work and review of outline solutions to problems. You are encouraged to discuss any queries related to specific modules with individual lecturers.

Sut caf fy asesu?

There are a wide variety of assessment methods. Some modules combine continuous assessment and an end-of-semester exam and others are solely based on continuous assessment.

Continuous assessment (exercises and laboratory work) currently makes up 40% of your marks in year one.

At first the nature and methods of experiments are clearly defined for you, but by your final year you are expected to tackle more open-ended investigations.

In year three you will undertake a placement (minimum nine months) in an industrial, commercial or other working environment, normally within the UK, that you have selected and has been approved by the University. You will complete a reflective assessment of your placement, initial and final reports and give an oral presentation of the technical outcomes of your placement year.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

46%

Arholiadau ymarferol

3%

Gwaith cwrs

51%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

53%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

47%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

100%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

null%

Arholiadau ymarferol

null%

Gwaith cwrs

null%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Studying this course will enable you to acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic employability skills. You will:

 • Develop your experimental, analytical and investigative skills in laboratory classes
 • Learn how to design experimental equipment, electronic circuitry or computer data acquisition or data reduction algorithms
 • Use precise calculations or order-of-magnitude calculations in appropriate situations
 • Use computer packages and/or write software
 • Conduct independent research using source materials such as textbooks, scientific journals and electronic databases
 • Develop your communication skills, both orally and in writing
 • Enhance your team-working skills and ability to critically appraise your own work and the work of others
 • Develop your ability to undertake independent learning and effectively manage your time

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 92% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Employers included UK and international universities plus a range of organisations such as Rolls Royce, Bank of England and EDF Energy.

The contacts you make and the work experience you gain during your placement year will enhance your CV and may even lead directly to employment or provide enhanced references for other job applications.

Swyddi

 • Lecturer
 • Research Scientist
 • Research Development Leader
 • Medical Physicist

Lleoliadau

Year three is spent on a professional placement in industry, commerce, government or another relevant institution approved by the University.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais