Ewch i’r prif gynnwys

Optometreg (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi’r wybodaeth wyddonol a chlinigol i raddio fel optometrydd cyn-cofrestru a chychwyn ar eich hyfforddiant terfynol o dan oruchwyliaeth optometrydd sy’n ymarfer.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Optometrists are trained to examine the visual system and establish its health through investigating for defects in sight, ocular diseases and problems relating to general health. Where necessary, they provide a refractive correction using optical appliances such as spectacles and contact lenses.

This degree will allow you to gain the knowledge and skills required of an optometrist to satisfy the eye care needs of the public. Designed around this aim, our course contains syllabus recommendations from the General Optical Council (GOC) and the Optometric professional body, the College of Optometrists.

This programme also aims to provide you with the knowledge and transferable skills needed by any student of the health and life sciences. This approach prepares you for the changes in the profession, and it enables you to undertake and enjoy lifelong learning and continuing professional development. Such an approach means you will not be isolated from other career options.

GOC registration is required in order to practice optometry. Achieving a Second Division Honours Degree (2:2) or better and achieving a Certificate of Professional Competence at Stage 1 will allow you to enter your pre-registration placement. A Certificate of Professional Competence at Stage 2 (the end of your pre-registration placement) is required to be placed on the GOC Register. 

Nodweddion nodedig

 • Ranked 1st in 2018 and 2017 for optometry in the Complete University Guide 

 • High graduate employment (98.2% in 2018, 100% in 2017 and 2016) within six months of graduating (UniStats); 

 • £22 million purpose-built optometry facility with our own eye clinic; 

 • Clinical practice of optometry is included from your first week providing vital hands-on experience. You will also make hospital visits and attend lectures; 

 • Cardiff students consistently obtain the highest pass rates in the UK-wide professional body examinations run by the College of Optometrists.  

 • We scored overall satisfaction score of 100% in the 2018 National Student Survey.  

 • Accredited by the General Optical Council (GOC).

Achrediadau

Côd UCASB510
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 80 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 450 applications.

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

AAA-ABB including two science subjects from Biology, Chemisty, Mathematics, or Physics. Please note, General Studies or Critical Thinking will not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Not accepted for this course. 

IB Diploma with 34-32 or 665 in 3 Higher Level subjects. Higher level subjects must include two science subjects from Biology, Chemisty, Mathematics, or Physics (minimum grade 5 at HL).

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Five GCSEs at grade C/4 including English Language Maths. Applicants may be required to participate in an interview.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

At the start of the course we will loan you the equipment necessary for the programme. A £220 deposit is required for this equipment and will be fully refunded at the end of the programme provided the equipment is returned in good order. All other equipment is provided within our clinical facilities.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This course takes three years of full-time study with each year divided into autumn and spring semesters.  All modules are taught across both semesters with coursework and practical assessments distributed throughout semester time. Final written assessments take place in the spring examination period. 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

In year one you will discover a new way of life and a new way of learning. This year is designed to give you a sound foundation in the discipline, with clinical and dispensing techniques introduced at the beginning to enhance your clinical skills. Modules include lectures, tutorials, and clinical practice. Particular attention is given to developing the academic skills you need for a university undergraduate degree.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Basic Clinical TechniquesOP120120 credydau
Optometric Dispensing and AppliancesOP120220 credydau
Geometrical and Visual OpticsOP120320 credydau
Research and Study SkillsOP120410 credydau
From Cells to SystemsOP120520 credydau
Ocular Anatomy and PhysiologyOP120620 credydau
Physiology of VisionOP120710 credydau

Blwyddyn dau

Year two develops all the main themes of the optometry degree. You will receive lectures on binocular vision, contact lenses, physiology of vision and pharmacology. Clinical studies and dispensing techniques will continue and during this year you will, with close supervision, be introduced to your first patient.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Clinical Studies and DispensingOP220120 credydau
Contact LensesOP220220 credydau
Investigative TechniquesOP220320 credydau
Binocular Vision and Optometric NeurophysiologyOP220420 credydau
Ocular PharmacologyOP220520 credydau
Colour Vision and PerceptionOP220620 credydau

Blwyddyn tri

In year three modules in advanced optometric topics are introduced. You will carry out a staff supervised project which may be laboratory, clinical or library based. About eight hours per week will be spent with patients in our clinic, and in hospital clinics. Lecture courses include abnormal ocular conditions, binocular vision, visual psychophysics, and paediatric optometry, which are designed to complete the integrated course.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.
Optometry students using equipment
Optometry students at work.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Teaching at the School of Optometry and Vision Sciences has been independently assessed as 'Excellent' and it has been awarded the highest category of excellence for research. Our outstanding facilities include new and refurbished clinics and laboratories, all fitted with state-of-the-art equipment.

We are extremely proud of our undergraduate teaching and its research contribution to knowledge of how the eye and visual system work. Positive influence of active research on student learning cannot be emphasised enough. New concepts and ideas filter down rapidly to ensure that students are up to date, and teaching is fresh and vibrant. Active involvement of staff in research also ensures that the teaching programme is flexible and constantly changing. This equips graduates with the skills needed in a rapidly evolving profession.

Most of the academic content is delivered by lectures, which are typically supported by small-group seminars or tutorials. There are also practical elements to the course which are typically lab based in the early years. As you progress, more emphasis falls on supported and supervised clinical learning, with exposure to real patient episodes. This forms a significant proportion of teaching in the final year.

The Optometry course at Cardiff is designed to be stimulating, comprehensive and relevant to a career in Optometry. It will provide you with the scientific and clinical knowledge needed as a foundation to becoming a fully qualified and practising Optometrist. Emphasis is placed on practical aspects and students spend considerable time in the purpose-built clinic. Our clinic is open to members of the public who require eye examination, as well as children and adults with special needs.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

34%

Astudio annibynnol dan arweiniad

66%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

32%

Astudio annibynnol dan arweiniad

68%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

32%

Astudio annibynnol dan arweiniad

68%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor and additional support is available from the School’s Senior Personal Tutor. You will be able to access support materials either via Learning Central (Cardiff University’s Virtual Learning Environment) or from study packs developed for selected modules.

Feedback

We are proud of the feedback we provide to students on their performance in all types of assessment, and recognise its importance in developing and improving student ability. Where appropriate, generic feedback is given to the student group on issues identified across the group as a whole. Generic feedback may be delivered in lectures, labs or clinics related to the coursework or online. Alternatively, one-to-one feedback on coursework or exam performance is available as required. In the final year, direct and immediate one-to-one feedback is given on all patient episodes, and feedback is also given on all assessments of clinical competencies.

Sut caf fy asesu?

In all years of the programme, there are end-of-year written exams. All exams must be passed to gain the necessary credits for progressing to the next year, or for graduation.

Virtually all modules also have coursework credits, which may be based upon a single component or multiple components. You must pass the coursework component for each module to progress to the next year, or to graduate. The nature of these components changes as you progress. In the first year, emphasis is on written lab reports and/or essays, class tests, as well as online tests and basic practical and clinical skills.

In year two and year three, which both contribute to your final degree classification, the emphasis of coursework shifts to reflect your clinical performance. Multiple examples of practical ability and professional competence are assessed by direct observation of clinical practice. Lab reports and/or essays, class tests, as well as online tests continue to be used when appropriate. In the final year, this includes assessment of real-patient episodes and demonstration of the required clinical competencies.

The University welcomes applications from disabled students and we may be able to offer alternative assessment methods. However, this may not always be possible, for example where strictly specified procedures are required to demonstrate a recognised clinical competency. Such competence standards may limit the availability of adjustments or alternative assessments, but you should refer to the module descriptions for details.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

82%

Arholiadau ymarferol

6%

Gwaith cwrs

13%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

78%

Arholiadau ymarferol

15%

Gwaith cwrs

7%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

62%

Arholiadau ymarferol

7%

Gwaith cwrs

31%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These include all of the ‘Stage 1 Core Competencies’ described by the General Optical Council as necessary for a student entering the next stage of their clinical training, the pre-registration placement

www.optical.org/en/Education/core-competencies--core-curricula

You should also demonstrate the ability to:

 • effectively communicate with patients and colleagues, particularly by keeping comprehensive and accurate clinical records and writing clear referral letters
 • flexibly address clinical problems of an unfamiliar nature
 • understanding the application of IT to practice management
 • review the evidence-base for clinical interventions and having sufficient statistical knowledge to critically evaluate clinical research findings
 • critically review major issues relevant to the future development of optometric practice.


Computing, statistics and communication skills developed should mean that you are able to:

 • clearly maintain accurate and appropriate records
 • effectively communicate by written and oral means and relate to various social and ethnic groups
 • evaluate data generated through audit and research
 • critically evaluate relevant literature
 • effectively manage your time and organise your workload
 • solve problems using data manipulation and other technologies.

The course seeks to provide you with knowledge, understanding and skills in four principal areas: Basic Science, Clinical Science, Subject Specific and General Transferable Skills.  This will include elements described in the GOC core curriculum, ensuring you are equipped to meet the changing demands of health-care delivery in the UK.

As a result of engaging fully with this course, you should have the following:

 • knowledge and understanding of the fundamental scientific principles relevant to the practice of optometry in the context of primary eye care. You should be able to apply these principles to the following subject areas:
 • human Biology – the detection, recognition, diagnosis, prevention and management of systemic diseases;
 • ocular and Visual Biology – detection, diagnosis, recognition, prevention and management of ocular disease and trauma;
 • visual Perception and Psychology – the perceptual and behavioural aspects of critical periods in visual development and interpersonal communication in optometric procedures;
 • optics – the detection, treatment, prevention and management of refractive, oculomotor and sensory integrative conditions.
 • ability to examine patients safely and competently under the supervision of an experienced
 • optometrist, applying knowledge of basic science and their undergraduate clinical experience to the prevention, diagnosis and management of visual disorders;
 • awareness of the normal development of the visual system and the disruptive effects on development of congenital and infantile abnormalities;
 • competence in the diagnosis and management of functional and developmental visual anomalies of a non-pathological nature, such as refractive errors, presbyopia, heterophoria, and heterotropia;
 • familiarity with the design, materials and optical principles of spectacles, low vision aids and contact lenses.You will be able to dispense these appliances, instruct patients in their use, monitor progress and assist patients to achieve maximum visual performance;
 • ability to advise patients on occupational, sporting and protective ophthalmic appliances and to dispense the appropriate appliances to the required standards;
 • understanding of the optical principles of widely used ophthalmic instruments;
 • knowledge to distinguish morbid ocular and visual conditions from normal variations;
 • ability to use principles of visual physiology and pharmacology in the management of ocular abnormality;
 • ability to make appropriate management decisions including referral for medical opinion;
 • understanding of the general principles of pharmaceutics, pharmacology and toxicology, and familiarity with common systemic medications;
 • ability to monitor and report on the ocular side effects of systemic medications;
 • detailed knowledge of the pharmacological principles underlying the use of drugs in the diagnosis and treatment of ocular disease, and the law relating to the sale and supply of ophthalmic preparations;
 • understanding of common systemic diseases that may have ocular manifestations and awareness of adverse ocular reactions that may be induced by medical management of common systemic diseases;
 •  an awareness of your role within the NHS and the healthcare framework;
 • ability to sustain lifelong learning and continuing professional development.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Qualified optometrists can choose a career in private practice, the hospital eye service, universities conducting research and teaching or various options in industry. Registration also opens possibilities to work abroad as an optometry qualification from the UK is highly regarded worldwide.

In 2017, 100% of the School’s graduates were in employment following graduation, while others were engaged in further study or took time out to travel. Employers included universities, various NHS Trusts, multiple and independent optometrists and companies such as Astra Zeneca and Johnson & Johnson.

Cardiff University optometry graduates are significantly ahead of the national average in gaining their professional qualifications. To make the transition from a student to a professional optometrist, trainees are required to complete a pre-registration period governed by the College of Optometrists. The 2015 average pass rate for graduates from Cardiff University’s School of Optometry and Vision Sciences is 92%, compared to the national average of 74%.

After graduating you must complete a period of supervised practice if you wish to register with the UK's General Optical Council (GOC). This is called your pre-registration placement and you must gain at least a Lower Second Class degree (2:2) to enter this training. Our graduates rarely have difficulty securing pre-registration positions, a process that begins in your second year. Many employers visit us to recruit future graduates, and are familiar with the high calibre of Cardiff students. Several of our graduates are successful each year in gaining much sought after hospital pre-registration positions.

You will become UK qualified after satisfactory completion of the pre-registration period (normally 12 months), where you will undertake work-based assessments to demonstrate Stage 2 competencies, and which will conclude with a final assessment. The pre-registration placement and final assessment is administered by the College of Optometrists

www.college-optometrists.org/en/qualifying-as-an-optometrist/pre-registration-scheme

Swyddi

 • Optometrist

Lleoliadau

During the course you will have extensive clinical placements within our public Eye Clinic. You will also gain experience through placements in hospital eye departments.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais