Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BMus)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein rhaglenni i israddedigion yn caniatáu i chi arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun

Cadwch le ar ddiwrnod agored

A violinist and a pianist.

Trosolwg y cwrs

Y rhaglen hon yw’r dewis delfrydol os hoffech ganolbwyntio ar gerddoriaeth yn unig. Bydd yn rhoi cyfle i chi arbenigo a datblygu’ch diddordebau cerddorol eich hun, ochr yn ochr â sicrhau addysg eang a chadarn mewn estheteg, dadansoddi, cyfansoddi, ethnogerddoleg, hanes cerddoriaeth a pherfformio.

O’r holl gyrsiau, y cwrs BMus sy’n cynnig yr astudiaeth fwyaf manwl, gan ganiatáu i chi dreulio eich amser i gyd yn arbenigo mewn cerddoriaeth. At hynny, mae’n rhoi’r cyfle i chi astudio cyfansoddi a/neu ddatganiad fel eich prif brosiectau ym mlwyddyn tri – gellir eu dewis fel mân brosiectau yn unig ar ein rhaglenni BA.

Byddwch yn treulio’r drydedd flwyddyn o gwrs pedair blynedd yn astudio dramor, gan astudio modiwlau mewn cerddoriaeth a phynciau eraill os ydyn nhw ar gael. Yn eich prifysgol dramor, byddwch yn dysgu safbwyntiau a dulliau gwahanol o fynd ati i astudio cerddoriaeth. Byddwch yn cwblhau eich astudiaethau yng Nghaerdydd yn y bedwaredd flwyddyn.

Côd UCASG85D
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd4 blwyddyn
Modd (astudio)Llawn amser gyda blwyddyn dramor
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has 70 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives 350 applications.

Gofynion mynediad

AAB-BBB, including a B in Music. Please note Critical Thinking and General Studies will not be accepted. Please also see ‘Other requirements’ below. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM - DMM in Music. Please also see ‘Other requirements’ below. 

IB Diploma 32-31 points, including 6 in HL Music. Please also see ‘Other requirements’ below. 

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Cerddoriaeth.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE Maths at grade C or grade 4 and GCSE English or Welsh Language at grade C or grade 4.  You will be required to show that you have completed, or are working towards, Grade 8 Music Practical in an instrument or voice and will also be required to attend an audition.   

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2020. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2020 i ddangos y newidiadau.

Our undergraduate programmes allow you to specialise and develop your own musical interests.

This is a four-year full-time degree, consisting of 120 credits a year. Each year in Cardiff is divided into an autumn and a spring semester and has a modular structure. Most Cardiff modules are worth 10 or 20 credits Depending on where you spend your year abroad, the semester and module structure may differ in Year 3 of the programme.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2017/18 academic year. The final modules will be published by September 2017.
 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Elements of Tonal Music 1MU112520 credydau
The Full WorksMU112710 credydau
Elements of Tonal Music 2MU122720 credydau
Practical Musicianship 1MU131410 credydau
Repertoire StudiesMU131720 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Composition 1AMU110710 credydau
Ethnomusicology 1: Music in Human LifeMU112410 credydau
Composition 1BMU120810 credydau
A History of Popular MusicMU122610 credydau
From Page to Stage: Dramaturgy in Musical TheatreMU123010 credydau
Composing the LandscapeMU123110 credydau

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Study AbroadMU2400120 credydau

Blwyddyn pedwar

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

You will be taught by academic staff with expertise across composition, performance, musicology, ethnomusicology, and popular music.

Instrumental tuition is fully funded by the School on your principal study instrument if you are taking a Practical Musicianship module. This includes accompaniment at your final recital. You will receive 24 half-hour lessons over the course of the year. This increases to 24 hour lessons in the final year, for BMus students taking the Recital module.

We use a range of teaching and learning styles, including lectures, small-group seminars and workshops, individual tutorials, ensemble instrumental tuition, rehearsals and independent study.

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of each year you will be given a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading and listening lists. Your allocated personal tutor will be able to provide advice and guidance on module choices and you will have regular meetings with them.

For the final-year projects you will have a supervisor to monitor progress and provide individual consultations by arrangement.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

For the Year of Study abroad, the School’s International Coordinator will provide you with guidance before, during, and after  your placement. Most partner universities provide a comprehensive induction programme, with a welcome session organized for the beginning of the year. For universities in Europe, if you require additional tuition in the native language of the institute, you are encouraged to enrol in classes suitable to your level of ability.

Sut caf fy asesu?

Methods of assessment vary from module to module and may include essay assignments, presentations, extended projects, performances, and written exams. For the Year of Study Abroad you will be assessed according to the norms established at the partner university

 

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic ‘employability skills’, such as:

 • advanced literacy
 • computer literacy
 • critical skills (reasoning, evaluating evidence, problem-solving, relating theory to practice)
 • oral and written communication skills
 • coping with uncertainty/complexity
 • creativity and innovative thinking
 • leadership, teamwork and self-management, embedded in practical musical activities
 • identifying, recording and communicating your relevant career attainments

As part of the Year of Study Abroad, you will acquire:

 • language skills
 • ability to negotiate cultural differences
 • ability to adjust to new institutional practices

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Lleoliadau

Year two modules on the Business of Music I/II give an opportunity for a short placement, either in one block or as a series of regular workplace visits.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 1% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais